Bestyrelseskrav

Advokater i fonde m.v. bryder erhvervsfondsloven

Omfattende overtrædelser af erhvervsfondsloven Erhvervsstyrelsens konstatering af 79 brud på erhvervsfondslovens paragraffer siden 2021 peger på en alarmerende tendens, især blandt fonde med advokater i deres bestyrelser. Disse overtrædelser dækker primært ulovlige dobbeltroller, transaktioner med nærtstående parter, og uretmæssigt vederlag til ledelsen, hvilket understreger et presserende behov for øget opmærksomhed og efterlevelse af gældende lovgivning. […]

FAMILIEFONDE

OM HEDGE FONDE, INVESTERINGSFORENINGER OG HANDEL MED AKTIER, COMMODITIES OG KRYPTOVALUTA

Medlemmer i Advokat og Revisor Samvirket har siden 1992 investeret i aktier og commodities og fra 2013 startede vi med Kryptovaluta, der på det tidspunkt vist var stenalderen forhold til nu. Dels i Danmark, men efterhånden som Delaware har udviklet sig, er rettigheder og virksomheder flyttet dertil med de fordele som det nu indebærer. Som

Scroll to Top