Bestyrelseskrav

Advokater i fonde m.v. bryder erhvervsfondsloven

En gennemgang af Erhvervsstyrelsens kendelser har afsløret en bekymrende tendens blandt fonde med advokater i bestyrelsen. Disse fonde har ofte overtrådt erhvervsfondslovens regler omkring ulovlige dobbeltroller, transaktioner til nærtstående parter og vederlag til ledelsen. Med 79 konstaterede brud siden 2021, hvoraf halvdelen involverer advokater i bestyrelsespositioner, er der et klart signal om, at både advokater og andre bestyrelsesmedlemmer skal have bedre styr på lovgivningen for at undgå fremtidige fejltrin.

Omfattende overtrædelser af erhvervsfondsloven

Erhvervsstyrelsens konstatering af 79 brud på erhvervsfondslovens paragraffer siden 2021 peger på en alarmerende tendens, især blandt fonde med advokater i deres bestyrelser. Disse overtrædelser dækker primært ulovlige dobbeltroller, transaktioner med nærtstående parter, og uretmæssigt vederlag til ledelsen, hvilket understreger et presserende behov for øget opmærksomhed og efterlevelse af gældende lovgivning.

Advokatsamfundets reaktion

Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet, udtrykker bekymring over de mange sager, der involverer advokater i ledende roller. Han påpeger, at det er essentielt, at advokater samt andre bestyrelsesmedlemmer har en dybdegående forståelse for de regler, de er underlagt, og at fondene følger lovgivningen nøje. Dette er særlig vigtigt, da advokater ofte vælges til bestyrelser på grund af deres juridiske ekspertise og kendskab til lovgivningen.

Erhvervsstyrelsens tiltag og fokus

For at imødegå disse udfordringer har Erhvervsstyrelsen intensiveret sit fokus på at sikre, at fondenes bestyrelser handler i fondens interesse. Dette inkluderer oplysning om hyppige fejl ved tilsynsvirksomhed og initiativer til at fremme korrekt håndtering af inhabilitet, dobbeltroller, og transaktioner med nærtstående parter. Informationskampagner og vejledning er blevet sat i værk for at øge opmærksomheden omkring disse regler.

Branchens respons

Jesper Rothe, formand for Danske Advokater, hilser Erhvervsstyrelsens indsats velkommen og anerkender betydningen af at overholde lovgivningen. Han påpeger dog, at den store mængde vejledninger fra Erhvervsstyrelsen og kompleksiteten i reglerne kan være en udfordring for fondene. Rothe understreger vigtigheden af fortsat dialog, vejledning, og samarbejde for at reducere antallet af fejl.

Advokatsamfundets opfordring

Afslutningsvis opfordrer Advokatsamfundet til, at Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder deler relevante oplysninger, der kan hjælpe med at overvåge og sikre advokaters overholdelse af reglerne om god advokatskik. Dette efter nye regler, der gør det nemmere for myndigheder at indberette relevante oplysninger til tilsynsmyndighederne.

HER ER LOVHJEMMEL FOR ERHVERVSDRIVENDE FONDE

Der var pr. 31. december 2022 registreret ca. 1420 erhvervsdrivende fonde i Danmark, viser en opgørelse fra Erhvervsstyrelsen.

De 79 er sager, hvor Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelser for brud på erhvervslovsfondens paragraffer om ulovlige dobbeltroller, transaktioner til nærtstående parter og vederlag til ledelsen.

Det drejer sig om følgende paragraffer:

LEF § 37, stk. 5 Forbud mod arbejdende bestyrelsesformand
LEF § 38, Bestyrelsens opgaver
LEF § 43 om administrator
LEF § 49 Aflønning af ledelse
LEF § 51 Inhabilitet
LEF § 52 Bestyrelsesmøder
LEF § 55 Indkaldelse til bestyrelsesmøder
LEF § 77 Uddelinger til formål
LEF § 87, stk. 1 Uddeling til stifter og ledelsesmedlemmer

Kilde: Advokatwatch . dk
Fotokredit: Agiludvikling . dk

Scroll to Top