NYE INVESTERINGSMETODER præget af transformatiVE BØLGER

I BlackRocks Midyear Outlook for 2024, “Waves of transformation,” males et billede af et investeringslandskab i konstant forandring. Rapporten identificerer fem megatrends, der vil definere de kommende år og kræver en ny tilgang til investering. Disse trends spænder fra den hastige udvikling inden for kunstig intelligens til de geopolitiske spændinger, der præger verdensordenen.

De fem megakræfter

 1. Kapløbet om at opbygge AI: Kunstig intelligens (AI) er ikke længere en fjern drøm, men en realitet, der revolutionerer industrier og skaber både muligheder og udfordringer. BlackRock påpeger AI’s potentiale til at øge produktiviteten og skabe vækst, men understreger også vigtigheden af ansvarlig udvikling og implementering. Investorer bør overveje både de potentielle gevinster og risici ved AI og fokusere på virksomheder, der udnytter teknologien på en bæredygtig måde. Nuværende luftkøling af datacenter har verden ikke råd til.

  En mindre bølge er derfor udskiftning af verdens datacentre til vandkøling i stedet for luft. Dette er nødvendigt fordi vand køler 400% bedre end luft. Man opnår meget mere plads og kan have chipkøling samtidigt.

  Derfor er køling med vand i stedet en afgørende faktor. AORS medvirker i en dansk virksomhed som tilbyder at man skrotter luftkøling og CRAC units og går over til vandkølig hvilket minimerer datacenter besparelser med indtil 90%. Mange af NVIDIA’s produkter kan alene afkøles med dette produkt.
 2. Overgangen til lavemissioner og klimamåls investeringer: Verden bevæger sig mod en grønnere fremtid, og BlackRock forudser en massiv omlægning af kapital mod bæredygtige investeringer. Investorer skal være opmærksomme på både de muligheder, der opstår i forbindelse med denne overgang, og de risici, der er forbundet med at ignorere den. Rapporten fremhæver, at investeringer i grøn teknologi og infrastruktur vil være afgørende for at opnå klimamålene og skabe langsigtet værdi.
 3. Genopbygningen af forsyningskæder: COVID-19-pandemien udstillede sårbarhederne i globale forsyningskæder. BlackRock forudser en regionalisering og genopbygning af disse kæder, hvilket vil have vidtrækkende konsekvenser for handel og investeringer. Det bliver afgørende for investorer at forstå, hvordan disse ændringer vil påvirke forskellige sektorer og tilpasse deres porteføljer derefter.
 4. Demografiske ændringer: Den aldrende befolkning og ændringer i arbejdsstyrken vil påvirke økonomier og markeder. Investorer bør tilpasse deres strategier til disse demografiske skift, da ændringer i befolkningens sammensætning og forbrugsmønstre vil have en betydelig indvirkning på forskellige sektorer og virksomheder. Rapporten peger på sundhedssektoren og teknologi, der understøtter ældrepleje, som potentielle vækstområder.
 5. Geopolitiske spændinger: Stigende geopolitisk konkurrence og fragmentering skaber både risici og muligheder. BlackRock anbefaler en aktiv tilgang til risikostyring og diversificering for at navigere i dette komplekse landskab. Investorer bør være opmærksomme på geopolitiske risici, der kan påvirke deres porteføljer, og overveje investeringer i regioner og sektorer, der er mindre påvirkelige af geopolitiske spændinger.

Blackrock sammenligner AI og CO2 teknologiforbedringer med bl.a. opfindelsen af elektricitet:

BlackRocks investeringsstrategi i det nye regime

I lyset af disse transformationer anbefaler BlackRock en investeringsstrategi baseret på tre nøgleelementer: aktiv forvaltning, diversificering og fokus på langsigtede megatrends.

Aktiv forvaltning:

I en verden præget af konstante forandringer og usikkerhed er aktiv forvaltning afgørende for at identificere og udnytte nye investeringsmuligheder. BlackRock understreger vigtigheden af at tilpasse sig hurtigt skiftende markedsforhold og vælge de rigtige sektorer og aktier. Dette kræver en dybdegående forståelse af de underliggende megatrends og deres indvirkning på forskellige aktivklasser.

BlackRock fremhæver især vigtigheden af at være selektiv inden for aktier. I stedet for at investere passivt i brede markedsindekser anbefaler de at fokusere på virksomheder, der er godt positioneret til at drage fordel af de transformative kræfter, såsom virksomheder, der er førende inden for AI-udvikling, grøn teknologi eller har robuste forsyningskæder.

Diversificering:

Diversificering er en hjørnesten i enhver investeringsstrategi, men den er særlig vigtig i et miljø med øget usikkerhed og volatilitet. BlackRock anbefaler at sprede investeringer på tværs af forskellige aktivklasser, regioner og sektorer for at opnå en mere robust portefølje. Dette kan hjælpe med at mindske risikoen og sikre, at porteføljen er modstandsdygtig over for uforudsete begivenheder.

Rapporten fremhæver også vigtigheden af at diversificere inden for aktivklasser. For eksempel anbefaler BlackRock at være selektiv inden for amerikanske aktier og fokusere på virksomheder, der kan drage fordel af AI til at sænke omkostninger og øge indtægter. Samtidig understreger de vigtigheden af at inkludere alternative investeringer som private equity, infrastruktur og ejendomme i porteføljen for at opnå yderligere diversificering og potentielt højere afkast.

Herfortæller historien om. hvorfor virksomheder som Tesla, OpenAI og NVIDIA kan vækgste så hurtigt som det er tilfældet i denne tabel: (C) Copyright 2024 Blackrock

Fokus på langsigtede megatrends:

BlackRock opfordrer investorer til at fokusere på de langsigtede megatrends, der vil forme fremtiden, såsom teknologisk innovation, bæredygtighed og demografiske ændringer. Ved at investere i virksomheder og sektorer, der er godt positioneret til at drage fordel af disse trends, kan investorer opnå langsigtet værdiskabelse.

For eksempel peger rapporten på, at den stigende efterspørgsel efter vedvarende energi og den voksende ældre befolkning vil skabe betydelige investeringsmuligheder inden for grøn teknologi og sundhedssektoren. Investorer, der er opmærksomme på disse trends og allokerer kapital til de relevante sektorer, vil være bedre rustet til at drage fordel af de langsigtede vækstmuligheder.

Her kan du se hvordan man sammeligner Tyskland med nogle af de største aktier:

Vær med til at lave bølgerne

BlackRocks Midyear Outlook 2024 tegner et billede af et investeringslandskab i hastig forandring, hvor fem megakræfter vil omforme den globale økonomi og skabe både udfordringer og muligheder for investorer.

Rapporten understreger vigtigheden af at tilpasse sig dette nye regime ved at fokusere på aktiv forvaltning, diversificering og langsigtede megatrends.

Investorer, der er villige til at omfavne forandring og tilpasse deres strategier, vil være bedst positioneret til at drage fordel af de muligheder, det nye investeringsregime byder på.

Ved at være opmærksomme på de transformative kræfter, der er på spil, og investere i virksomheder og sektorer, der er godt rustet til at møde fremtidens udfordringer, kan investorer navigere i det nye investeringslandskab og opnå langsigtet succes.

BlackRocks rapport er et værdifuldt redskab for investorer, der ønsker at være på forkant med udviklingen og træffe informerede investeringsbeslutninger i en verden præget af transformative bølger. Ved at følge BlackRocks anbefalinger og tilpasse deres strategier til det nye investeringsregime, kan investorer navigere i det foranderlige landskab og opnå deres langsigtede økonomiske mål.

Blackrock som i dag er verdens største indenfor aktiver forventes at udvide denne position yderligere, fordi de sammen med Fidelity har fået kryptovalutagodkendelser og derfor kan udvikle produkter til pensionsselskaber og private investorer baseret på kryptovaluta.

Hvem er BlackRock?

BlackRock er verdens største kapitalforvalter med en imponerende portefølje og global rækkevidde. Her er en profil af virksomheden:

 • Stiftet: 1988
 • Hovedkvarter: New York City, USA
 • Aktiver under forvaltning (AUM): Over $9 billioner (pr. 2023)
 • Medarbejdere: Over 18.000
 • Produkter:
  • Investering i aktier, obligationer, ejendomme og alternative investeringer
  • ETF’er (børshandlede fonde) under iShares-brandet
  • Teknologi- og risikostyringsplatforme, herunder Aladdin
  • Rådgivnings- og analysetjenester

Forhold til Fidelity og Blackstone:

 • Fidelity: En af BlackRocks største konkurrenter inden for kapitalforvaltning. Begge virksomheder tilbyder en bred vifte af investeringsløsninger til både institutionelle og private investorer.
 • Blackstone: En førende global investeringsvirksomhed med fokus på alternative investeringer som private equity, ejendomme og kredit. Mens BlackRock også tilbyder alternative investeringer, er deres fokus bredere og omfatter også traditionelle aktivklasser som aktier og obligationer.

BlackRocks indflydelse:

BlackRocks enorme størrelse og brede vifte af investeringer giver dem betydelig indflydelse på de finansielle markeder. De er en vigtig stemme i debatten om bæredygtig investering og har været fortaler for øget gennemsigtighed og ansvarlighed i virksomhedernes ledelse.

BlackRock er en global gigant inden for kapitalforvaltning med en diversificeret portefølje og en stærk position på markedet. Deres indflydelse rækker langt ud over de finansielle markeder og påvirker den bredere økonomiske og politiske debat.

Kilde: Blackrock og Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: Blackrock
Personer/Firmaer/Emner/#: #Blackrock, #Megakræfter, #Vandkøling, #Delaware, #investeringer
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top