Vurderingsstyrelsen snyder borgerne med links der ikke virker og ved at undlade at skrive om en 4 ugers frist til at klage, nu fanger bordet mener styrelsen

Her er hvad de selv skriver på sin hjemmeside: Vurderingsstyrelsen vurderer Danmarks ca. 2,3 mio. ejendomme. Vi sikrer retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger, og på det grundlag beregner vi den løbende ejendomsskat. Vi arbejder for at skabe tillid til vurderingen og tryghed om beskatning af ejendomme. Til at løfte denne store opgave er vi mere end 850 specialister og generalister. Se Vurderingsportalen – Information om den offentlige ejendomsvurdering.

I en artikel fra DR, skrives der at der at Skattestyrelsen I flere måneder har kendt til problemet med døde links uden at genstarte klemte boligejeres sager.

Beskeder om de første, nye ejendomsvurderinger har indeholdt så alvorlige fejl, at eksperter mener, en række af de nye vurderinger er ugyldige. Der har nemlig været fejl i flere af de links, som boligejere skal bruge til at ændre oplysninger om grundlaget for deres nye ejendomsvurdering.

Desuden står der ikke et ord i beskederne om, at man kun har fire uger til at rette fejl og mangler. Og dette er jo direkte vildledende og der er lovpligt på dette område.

Vurderingsstyrelsens motto er:

“Vi sikrer tillid til vurderingen og tryghed om beskatning af ejendomme”.

Dette motto lever styrelsen ikke op til

Skriv til DR hvis du tidligere har fået rabat

 • Har du i dine tidligere ejendomsvurderinger fået rabat på værdien af din grund, som ikke fremgår af din nye ejendomsvurdering? Skriv til vurdering@dr.dk

Men selvom flere klemte boligejere har kontaktet skattevæsnet om de tekniske problemer, så bliver de mødt med en lukket dør, når de forsøger at få genstartet deres sager.

Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet mener, fristen for rettelser er udløbet, og at boligejere må betale 1.100 kroner for at klage. Det er jo en grotesk situation at der ikke er styr på f.eks. at skrive at man skal reagere inden 4 uger.

Nu vil Folketingets Ombudsmand have skattevæsnet til at give svar på, hvor mange der er kommet i klemme, og hvad myndighederne har tænkt sig at gøre for at hjælpe dem. Svaret skal ligge på ombudsmandens bord inden fire uger.

– Jeg beder Vurderingsstyrelsen om at orientere mig om styrelsens undersøgelser og resultatet heraf, herunder hvilke tiltag dette måtte give anledning til over for de berørte borgere,”

skriver ombudsmand Niels Fenger i et brev.

Vurderingssstyrelsen kendte til problemer i flere måneder

Vurderingsstyrelsen, som står bag udsendelserne af de nye ejendomsvurderinger, har ikke noget overblik over, hvem der har modtaget de døde links. I en mail til DR Nyheder har styrelsen forklaret, at man i flere måneder har kendt til problemet med døde links, fordi frustrerede boligejere har kontaktet styrelsen.

Helt tilbage i juni blev det af samme årsag tilføjet i de fremadrettede beskeder til boligejere, at de også kan logge ind via vurderingsportalen.dk.

Men man har endnu ikke skrevet information om fristen på fire uger ind i beskederne.

Onsdag fortalte skatteministeren, at han nu vil forsøge at få overblik over, hvor mange boligejere der er blevet klemt af fejl i det nye system.

– Hvis man opdager, at man faktisk gerne ville have været inde og rette i de data, så er vi i gang med at kigge på, hvad man så gør. Men selvfølgelig skal borgerne ikke lægges til last,”

sagde skatteminister Jeppe Bruus(S).

Og det er netop også Skattestyrelsens vurdering af, hvad man vil gøre for at hjælpe boligejere, som ombudsmanden om fire uger vil have resultatet af.

– Jeg forstår også, at denne vurdering ikke alene vil angå det fremadrettede, men tillige det bagudrettede i forhold til de borgere, der er kommet i klemme, skriver ombudsmand Niels Fenger.

Det var denne besked fra Vurderingsstyrelsen, som boligejere er blevet mødt med.

Fire gange sværere at klage

Det er langt fra første gang, at Folketingets Ombudsmand har set på de nye ejendomsvurderinger.

Længe inden at de første, nye ejendomsvurderinger blev sendt ud, lavede Folketingets Ombudsmand på eget initiativ en undersøgelse af de nye vurderinger. Dengang var der ikke grund til bekymring, mente ombudsmanden.

I de første sager sendte Vurderingsstyrelsen nemlig både vurdering og deklaration direkte til boligejernes e-boks. Men i foråret er styrelsen gået over til en ren digital løsning, så ejere af omkring 94.000 boliger kun har fået et link og en kort besked, hvor der ikke står noget om tidsfristen på fire uger.

Det er her, problemet med dårlige links er opstået.

Men ifølge lektor i forvaltningsret Jøren Ullits fra Syddansk Universitet skal der ifølge loven være en periode, hvor man som boligejer kan blive hørt om sine indvendinger, rettelser og argumenter.

Hvad er en deklaration?

 • Før du modtager din nye ejendomsvurdering, har du fire uger til råbe op om fejl og mangler om grundlaget for vurderingen.
 • Den første besked, du modtager fra Vurderingsstyrelsen, er derfor ikke selve vurderingen, men i stedet en såkaldt deklaration.
 • Det er et dokument på cirka 20 sider med en beskrivelse af, hvordan din ejendom ifølge styrelsen ser ud.
 • Her kan du se et eksempel på, hvordan en deklaration kan se ud.
 • Der er mange oplysninger, som skattevæsnet ikke automatisk tager med i vurderingen, så tjek selv din bolig ved at bruge guiden her.

Vurderingsstyrelsen kalder det for deklarationsperioden. Men den ret er de ramte boligejere blevet snydt for at gøre brug af, mener Jøren Ullits.

– Linket har ikke virket, og så er der faktisk ikke sket den lovpligtige høring.

– Det er ikke i orden. For lovgivningen på området foreskriver, at der skal være en høring. Høringen forudsætter, at du får et virksomt link til at klikke ind på, siger Jøren Ullits.

Professor Sten Bønsing mener heller ikke, at styrelsens svar, om at boligejerne i stedet bare må klage, giver nogen mening. Det er nemlig langt sværere at komme igennem med rettelser til den nye ejendomsvurdering i en klage.

I en klage skal man finde langt større fejl og mangler end i de fire uger, som de klemte boligejere har misset, forklarer han.

– Det jo så endnu mere alvorligt, da der er nogle begrænsninger på klagemulighederne. Man har nogle særlige muligheder i i høringsfasen. Derfor er det voldsomt væsentligt, at der er styr på det her, siger han.

Sådan er reglerne, hvis du er uenig:

 • I deklarationsperioden (fire uger fra første besked i e-boks): Du skal bevise, at styrelsens vurdering er mindst fem procent forkert.
 • •Hvis din bolig eksempelvis er vurderet til en million kroner, skal de fundne fejl eller andre oplysninger altså som minimum udgøre værdier, der kan flytte værdien af hele den nye vurdering ned med mindst 50.000 kroner.
 • I klageperioden (tre måneder fra besked om klageadgang): Du skal bevise, at styrelsens vurdering er mindst 20 procent forkert.
 • •Tager vi igen udgangspunkt i en bolig til en million kroner, så er det altså nu som minimum 200.000 kroner, du skal kunne flytte værdien af den nye vurdering ned ved at klage. Ellers afvises sagen.

  Kilde: DR
  Fotokredit: Vurderingsstyrelsen
Scroll to Top