Udlejning og beskatning af værelser, lejligheder, andelsboliger og villaer

Folketinget vedtog i slutningen af 2018 de nye skematiske regler for opgørelsen af det skattepligtige beløb for værelsesudlejning og lejlighedsvis udlejning af helårsboligen. Med Folketingets beslutning flyttes den øvre grænse for det antal dage man må udleje sin bolig. Vi taler om permanent og/eller lejlighedsvis udlejning af alle typer af boliger. Forslaget om Udlejning af helårsbolig til ferie- og fritidsformål er vedtaget og der kan være specielle årsager for de mange der udlejer i ferieområder og eller kolonihave områder. Værelsesudlejning og skattefrit bundfradrag på 1,33% Ved Værelsesudlejninger og/eller udlejning af en helårsbolig, anvendes en skematisk modell, et såkaldt skattefrit bundfradrag, når man skal udregne det skattepligtige resultat. Skatterreglerne og beregningsmodellen er ens for både ejere, andelsbolighavere og lejere. Ved udlejninger af egen …

Udlejning og beskatning af værelser, lejligheder, andelsboliger og villaer Se mere…