2018 Regler for restskat, rentebetaling og udbetaling af overskydende skat

Der kan være mange årsager til, at man skal betale restskat

Det kan f.eks. være at du sammenligner din forskudsopgørelse og årsopgørelse for, der vil det fremgå og du kan således selv finde årsagen og se hvilket beløb du skal betale restskat.

Restskat kan bestå af:

 • Lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx pga. omlagt boliglån eller salg af bolig)
 • Lavere beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du er stoppet med at arbejde eller har haft lavere indtægt – SU, dagpenge og pension giver ikke beskæftigelsesfradrag)
 • Lavere kørselsfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du har fået kortere afstand til arbejde)
 • Du har købt ejerbolig i løbet af året, og ejendomsværdiskatten står ikke på forskudsopgørelsen
 • Du har betalt mindre til din private pension, end der står på forskudsopgørelsen
 • Du har haft avancer på værdipapirer
 • Feriepenge ved skift af arbejde (feriepenge bliver beskattet i det år, de er optjent)
 • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt to steder fra. Dette kan du se på dine lønsedler.
 • Der mangler et fradrag på årsopgørelsen, som du derfor selv skal tilføje (fx kørselsfradrag eller rejseudgifter)

Tidsplanen for årsopgørelsen 2018 ser således ud:

Januar 2019: SKAT modtager oplysninger fra fx arbejdsgivere og banker.
Februar 2019: SKAT samler de modtagne oplysninger og laver skatteberegninger.

Vi får de fleste informationer om dig automatisk fra fx din bank, arbejdsgiver og SU. Hvis det hele ser rigtigt ud, behøver du ikke gøre noget. Nogle ting skal du dog selv skrive på din årsopgørelse.

Fradragsret og indtægter, du som regel skal tjekke og rette:

Rentebetaling og indbetaling af restskat til SKAT (2018 restskat)

Hvis man vil undgå at betale renter af restskatten for indkomståret 2018 skal der foretages en betaling inden nytår. Det ved de fleste og det er en god forretning, hvis man har pengene.

Et alternativt hertil (restskatten for 2018) kan være at betale SKAT en dag til dag-rente hvorfor betaling så skal ske i perioden 1. januar 2019 til og med 1. juli 2019. Herefter skal der betales et fast procenttillæg.

Restskatten

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

 • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2019, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
 • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2019, skal der betales en dag til dag-rente
 • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2019, skal der betales et procenttillæg.

Hvis restskat betaling sker inden 31/12/2018 skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg. HUSK!!! at fristerne kan variere fordi der er forskellige frister for hvornår en indbetaling anses for rettidig på grund af betalingsmetoden f.eks. er det afhængigt af, om du vil bruges netbank eller betale med VISA/Dankort.


Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen kan udskyde skatten med 1 år

Hvis likviditeten er stram eller man ønsker at anvende kapital i løbet af kommende år, kan det være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2019 mod betaling af en dag til dag-rente. Årsagen til denne lille fordel er, at de såkaldte frivillige indbetalinger af restskat UNDER virksomhedsordningen anses som privat indskud eller private hævninger og når man så venter med betaling til 2019, så udskydes udskydes skatten effektivt af dette beløb med 1 år. Man skal dog betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

Rest skat betalinger 2018/2019 med eksempler

Betaling i perioden 01.01.2019 – 01.07.2019 : Rest Skat der betales i perioden 1. januar 2019 – 1. juli 2019 giver en effektiv dag til dag-rente på 2,2 % p.a. Husk at SKAT’s renter IKKE kan fratrækkes.

Betales restskat senest 30.01.2019, skal der naturligvis kun betales rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 500.000 kr., vil en formel for dette kunne beregnes således:

500.000 kr. * 2,2 % * 30 / 365 = 904 kr.

Betalinger skal altid være sket senest den 1. juli 2019 og betaler du senere forlænges rentedagene med det antal indtil beløbet er betalt til SKAT, da man således “kun” betaler en dag til dag-rente.

Regler for betalinger af restskat efter den 1. juli 2019

Sker betalingsdatoen EFTER den 1. juli 2019, udskiftes dag til dag-rente beregningen med et fast procenttillæg som i 2019 udgør 4,2 %. Dette procenttillæg kan heller ikke fratrækkes som renter.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 100.000 kr., indregnes 20.100 kr. med tillæg af 4,2 % eller i alt 20.944 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2020. Restskatten på 79.900 kr. plus tillægget af 4,2 % eller tilsammen 83.255 kr. vil blive opkrævet i tre rater nærmere bestemt i 2019 i månederne august, september og oktober.

AM-bidrag

AM-bidrag henhører under reglerne om restskat. Dette betyder at samme regler om dag til dag-rente eller procenttillæg skal benyttes, såfremt AM Bidrag ikke betales rettidigt.

Udbetaling af overskydende skat

Når man udbetaler overskydende skat opnår man ikke et procenttillæg. Godtgørelsesprocenten er i dette tilfælde sat til nul procent. Det betyder at man ved udbetaling af overskydende skatter, hvor indbetaling efter dag til dag-rente reglerne i udbetalingen samtidigt sker tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat primo/medio april 2019.


Læs mere om forskellen på forskudsopgørelsen og årsopgørelsen samt frister:


Du kan også kontakte os på 32177777 hvis du ønsker, at vi skal lave dine årsregnskaber, selvangivelse og forskudsopgørelser m.v.


 

Scroll to Top