Nordea tiltalt for skattesvig og hvidvask, førte hemmelige forhandlinger med Skat

Nordea er blevet tiltalt for at være involveret i en omfattende hvidvasksag, der omfatter 26 milliarder kroner. Anklageskriftet beskylder Nordea for hvidvask for milliarder. Der forventes stort aktiefald i dag. Dette følger en række tidligere sager, hvor danske banker har været impliceret i lignende skandaler, herunder Danske Banks hvidvasksag i Estland, der involverede 29 milliarder kroner. Historien her er om stråmænd i hundredvis af offshore selskaber hvor Nordea rådgav til Skattesvig og brugte sine egne selskaber som stråmænd samt har styret og ledet selskaber for kunderne.

I 2019 satte Nordea 95 millioner euro til side som en hensættelse til forventede bøder relateret til svage anti-hvidvaskningsprocedurer i deres danske afdeling. Sagerne skulle have været startet i dette år. Det er altså lykkedes at forsinke sagerne i 5 år.

Nordea driver eller har drevet virksomhed i bl.a.:

  • Cayman Island, Delaware, Cypern, Singapore, Panama, Hong Kong, Panama, Isle of Man, Luxembourg, Brasilien, Jersey, Malaysia og Mauritius.

Nordeas egen side om hvor de befinder sig ser ud til at være lukket og de blokerer folk der sæger denne information. I hvertfald ender alle på denne side med en blokering eller en konstrueret fejl der putter danske besøgende i en blokeringsliste i dag som det ses herunder. Link er: Access denied | editprod.www.nordea.com used Cloudflare to restrict access

Skandalesag for Skattestyrelsen der overtræder enhver retssikkerhed i sagen

I 2019, umiddelbart før sagen var klar til at komme for retten, tilgik der nye oplysninger fra Finanstilsynet. Denne gang handlede det om bankens manglende kontrol med en lang række store russiske kunder i Nordeas Vesterport afdeling, International Branch.

Det gav anledning til en ny omfattende efterforskning om overtrædelser af hvidvaskloven. I afdelingen er der sket en del forfremmelser og forflytninger som følge af sagerne og det er som om man på forhånd har kendt til problemerne.

Det er i hvert fald den offentlige forklaring. Til forskel for almindelige borgere har Nordea forsinket sagen med Skattestyrelsen velsignelse i hvert fald i et år, hvilket i sig selv, er en ny skandale for Skattestyrelsen.

Nordeas kunder oplever forfølgelser med skattesager og politisigtelser til følge

På trods af bøder og domme er Nordea gennem tiderne fortsat med og fortsætter med at være Skatterådgiver og se i gennem med hvidvask. Det har kostet mange familier og virksomheder skattesager i Skattestyrelsen med sigtelser fra NSK til følge.

Nordea har tidligere været i søgelyset for hvidvaskningsaktiviteter, herunder en sag med Nordea Liv og Pension, hvor der blev anvendt som stråmænd til at skjule pengestrømme for kunder.

Nordea har været involveret i flere internationale sager om hvidvaskning, hvilket har resulteret i betydelige bøder. I 2015 blev Nordea idømt en bøde på 50 millioner svenske kroner af den svenske finansielle tilsynsmyndighed for overtrædelser af reglerne om hvidvaskning og terrorfinansiering.

Disse sager har tiltrukket betydelig opmærksomhed fra både nationale og internationale myndigheder, og der har været krav om skærpede regler og kontrolmekanismer for at forhindre gentagelser.

Det er bemærkelsesværdigt, at Nordea fortsat rapporterer solide finansielle resultater trods de juridiske udfordringer, hvilket afspejler bankens omfattende og diversificerede forretningsmodel.

Ifølge deres seneste årsrapport har Nordea opnået et nettooverskud på 37 milliarder kroner i 2023, hvilket viser bankens økonomiske robusthed trods de juridiske problemer.

Har gjort skade på mange danske familier

Vi er bekendt med og fører skattesager for flere kunder der er rådgivet til at stifte offshore selskaber i blandt andet Panama, Jersey, Cypern, Hong Kong, Panama, Isle of Man og i andre Skattely lande med fuld administration af selskaberne fra Nordea selv.

Flere af kunderne har opnået en total fritagelse fra Statsadvokaten, men det gør ikke indtryk på Skattestyrelsen at skattesager bliver fuldstændigt frikendt af NSK/Statsadvokaten.

Kilde: NSK og Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer/Emner: #Nordea, #Hvidvask, #DanskeBank, #Offshore selskaber
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top