Pensionist LØN

Folketinget åbner for GEVINST PÅ 173.268 kroner til tusindvis af ARBEJDENDE PENSIONISTER

Det skal bedre kunne betale sig at blive på arbejdsmarkedet, efter man har nået folkepensionsalderen. Modregningsreglerne for folkepensionister er i dag blevet ændret af et flertal i Folketinget i dag, hvilket betyder, at pensionister i arbejde står til en stor gevinst. Ændringerne kan samtidig meget vel komme samfundet til gode.

  • Epinion har foretaget en undersøgelse blandt 1.000 danskere for Sampension, der viser, at den nye økonomiske gevinst kan få mange danskere til at blive længere på arbejdsmarkedet.
  • Her angiver 76 procent, at de nye regler i »meget høj grad«, »høj grad« eller »nogen grad« kan få dem til at overveje at arbejde nogle timer om ugen, når de går på pension.
  • Afskaffelsen af modregningen har virkning fra 1. januar 2023. Det betyder, at de folkepensionister, der har fået og vil få nedsat deres grundbeløb og pensionstillæg i løbet af 2023 på grund af deres arbejdsindtægt, vil få pengene tilbage i forbindelse med efterreguleringen af pensionen for 2023, som finder sted i 2024.
  • Ændringen går ud på, at folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg udbetales uafhængigt af folkepensionistens egen indtægt ved personligt arbejde.
  • Pensionister, der er enlige, og har en månedlig indkomst på arbejde udover pension, på mere end 56.800 kroner før skat, vil få en langt større gevinst
  • Beskæftigelsesministeriet regner med, at det vil komme omkring 40.000 pensionister til gode i 2023. Et tal, der forventes at stige til 50.000 i 2025. Det betyder at der nu ikke sker modregning i folkepensionen forsvinder indtil 173.268 kroner om året før skat i folkepension.
  • Tidligere ville man med en løn på over 56.800 kroner om måneden blive modregnet helt i folkepensionens grundbeløb og tillæg.
  • Har man en månedsløn på over 56.800 kroner, vil den månedlige gevinst blive op til 10.657 kroner før skat.
  • De berørte folkepensionister ventes i gennemsnit at modtage omkring 30.000 kroner før skat mere i årlig udbetalt folkepension, fordi modregningen er blevet afskaffet.

Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) (Se foto herover) skal den afskaffede modregning også hjælpe til at løse udfordringen med mangel på arbejdskraft. »Det vil gavne både den private og den offentlige sektor, der står og mangler hænder, for seniorer udgør med deres viden og erfaring en værdifuld ressource,« siger hun i en pressemeddelelse.

Vedtagelsen i dag betyder at en af vores stærkeste kundegrupper nemlig pensionister står sig endnu bedre fremover. Vi har mange pensionister som kunder og de har drevet virksomheder en hel del af livet. Disse er nu begunstiget ved de nye regler. Det er de fordi udover pensionen kan de tjene langt flere penge.

Selvom nogle står til en større gevinst end andre, kommer lovændringen stort set alle arbejdende pensionister til gode.

Kilde: Folketinget.dk, DR, Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top