KONGETALLET: Det amerikanske jobmarked buldrede frem med 339.000 nye jobs uden for landbruget i maj. 

Kongetallet, som er blevet den daglig tale om beskæftigelsen i USA bliver ved med at overraske. Tallet overstiger dermed de forventede ca. 195.000, som førende økonomer ellers havde spået om i en artikel på CNN. Faktisk kom der 339.000 nye jobs uden for landbruget i maj måned. Det skriver Bureau of Labor Statistics. Man medtager ikke landsbrugsansættelser fordi ansættelserne er svingende og højst i sommerperioden, på samme måde som man ikke medtager energi og fødevarepriser for at finde kerneinflationstalllet.

Jobgevinsterne fandt primært sted inden for liberale og forretningsmæssige tjenester, regering, sundhedspleje, byggeri, transport og lager samt social bistand. Kongetallet udregnes en husstandsundersøgelse måler arbejdsstyrkens status, herunder arbejdsløshed, efter demografiske karakteristika. Etableringsundersøgelsen måler beskæftigelse uden for landbruget, herunder timer og indtjening efter erhverv.

Antallet af arbejdsløse steg dog med 440.000 til 6,1 millioner. Blandt de største arbejdstagergrupper er arbejdsløsheden for voksne kvinder (3,3 procent) og sorte (5,6 procent) steg i maj. Arbejdsløshedsprocenten for voksne mænd (3,5 procent), teenagere (10,3 procent), hvide (3,3 procent), asiater (2,9 procent) og latinamerikanere (4,0 procent) viste lidt ændring i løbet af måneden.

Antallet af jobtabere og personer, der har fuldført midlertidige job, steg med 318.000 til 3,0 millioner i maj, hvilket opvejer et fald i den foregående måned.

Antallet af arbejdsløse mellem 15 og 26 uger steg med 179.000 til 858.000 i maj mens antallet af langtidsledige (dem, der har været arbejdsløse i 27 uger eller mere) var hovedsagelig uændret på 1,2 millioner og tegnede sig for 19,8 procent af det samlede antal arbejdsløse.

Antallet af deltidsbeskæftigede af økonomiske årsager er 3,7 mio. ændret lidt i maj. Disse personer, der ville have foretrukket fuld tid beskæftigelse, arbejdede på deltid, fordi deres arbejdstid var blevet nedsat, eller fordi de ikke kunne finde fuldtidsjob.

Tallet er også steget sammenlignet med april, som bød på 253.000 nye jobs uden for landbruget og rekord efter rekord ser ud til at indfinde sig, i modsætning til mange af de meste kendte økonomer, som gang-på-gang tager fejl.

Kongetallet denne gang viser sig nemlig at være den højeste jobfremgang i fire måneder. Jobfremgangen vækker jubel i USA hver måned, modsat økonomer og vismænd der ikke forstår at deres spådomme er immune over beskæftigelsen.

Ledigheden er dog steget en smule mere end forventet. Den landede således på 3,7 pct. mod en forventning på 3,5%. Ledigheden i USA er dog fortsat på et temmelig lavt niveau. Dette er alle økonomer og vismænd enige om.

Hvorfor er det ET imponerende tal fra USA?

Man kan sige at beskæftigelsen er et pejlemærke for EU og resten af verden. Går det godt i USA går det godt andre steder. Det er vel at bemærke efter Corona, Høj dollarkurs (der gør det mere svært at eksportere), kæmpe rentestigninger, inflation, bankkriser og enorme store fyringsrunder i de amerikanske fintech og tech virksomheder. der er således ikke nogen tegn på at USA går ned af bakke også sammenlignet med alle andre tal.

Selv rentestigninger var ventet at give lavere beskæftigelse. Og normalt er det således, at inflation også nedsætter lysten til ansættelser i virksomhederne fordi de jo også dermed har stigende råvarepriser.

USA’s centralbank afholder møde senest den 14. juni. Det bliver spændende om der kommer en ny renteforhøjelse, og de fleste vismænd og økonomer undtagen nogle få, ikke forventer at der kommer en rentestigning igen. Det ville være en god nyhed for hele verden, fordi man dermed kan se frem til rentenedsættelser.

Mangel på arbejdskraft og stigende priser kan styrke inflationen

Stigninger og fald fra centralbanken i USA er jo en pengepolitisk disposition, men de fleste ser ikke grund til yderligere stigninger. Så min opfattelse er at renten fastholdes til næste rentemøde og der dermed ikke lige i denne måned kommer et rentefald. Det er dog et men, og det er manglen på arbejdskraft. Når der er mangler stiger prisen på arbejdskraft og dermed stiger både lønnen og priserne, hvilket styrker inflationen. De nye tal fra Bureau of Labor Statistics kan man dog se at lønnen indholder en marginal stigning på 0,3 pct. sammenlignet med april, hvormed den samlede lønstigning siden maj måned sidste år udgår en stigning på 4,3 pct. på et år.

Rentefald kan typisk få nogle tal til at pege på recession og nogle tal peger allerede herpå, men samlet tro vi på et renten blot fastholdes. Dette vil smitte af på ECB og Danmarks nationalbank.

USA’s rentestigning er indirekte med til at sende ECB (European Central Bank) ind på rentestigninger. Men da da det tillige ser ud som om, at inflationen og kerneinflationen er faldende, vil i sidste ende Nationalbanken også nedsætte renterne til glæde for nye boligkøbere og de mange der kan omlægge sine eksisterende lån.

Når renter stiger og falder på boligmarkedet giver det store muligheder for at få savet en del af gælden i huset og/eller omlægge til rentesvage flekslån igen på et senere tidspunkt, alt afhænger jo af rente, kurs og lånetype.

Data fra undersøgelsen af virksomheder

 • I maj tilføjede liberale erhverv og forretningsservice 64.000 job efter en stigning af tilsvarende størrelse i april. Væksten i beskæftigelsen fortsatte i maj:
 • Professionelle, videnskabelige og tekniske tjenester, der tilføjede 43.000 job i maj.
 • Den offentlige beskæftigelse steg med 56.000 i maj sammenlignet med gennemsnittet månedlig gevinst på 42.000 i løbet af de foregående 12 måneder. Beskæftigelse i det offentlige er under niveauet før pandemien i februar 2020 med 209.000 eller 0,9 procent.
 • Sundhedsvæsenet tilføjede 52.000 job i maj, svarende til den gennemsnitlige månedlige gevinst på 50.000 i løbet af de foregående 12 måneder. I maj skete der jobvækst i ambulante sundhedsydelser (+24.000), hospitaler (+20.000) og pleje- og døgninstitutioner (+9.000).
 • Beskæftigelsen inden for fritid og hotel- og restaurationsbranchen fortsatte med at stige i maj (+48.000), hovedsageligt i restaurations- og drikkesteder (+33.000).
 • Fritid og gæstfrihed havde tilføjet et gennemsnit på 77.000 job om måneden i løbet af de foregående 12 måneder. Beskæftigelsen i denne industri ligger fortsat under dens Februar 2020-niveauet med 349.000 eller 2,1 procent.
 • I maj tilføjede byggeriet 25.000 job, herunder 11.000 job i tung industri og anlægsarbejde. I løbet af de foregående 12 måneder havde byggeriet tilføjet et gennemsnit på 17.000 job om måneden.
 • Beskæftigelsen inden for transport og lager steg med 24.000 i maj.
 • Transit og landpassagertransport tilføjede 12.000 job, der skete en udligning et fald i den foregående måned. I maj steg beskæftigelsen også i kurerer og budbringere (+8.000) og lufttransport (+3.000). Beskæftigelse i Transport og lager har ikke vist nogen klar tendens i de seneste måneder.
 • I maj steg beskæftigelsen i kontanthjælpen med 22.000 i overensstemmelse med gennemsnitlig månedlig gevinst på 23.000 i løbet af de foregående 12 måneder. I løbet af måneden, tilføjede Individuelle tjenester og familietjenester 17.000 job.
 • Beskæftigelsen ændrede sig kun lidt i løbet af måneden i andre større industrier, herunder minedrift, stenbrud og olie- og gasudvinding fremstilling; engroshandel; detailhandel; information; finansielle aktiviteter og anden servicesektor.
 • I maj er den gennemsnitlige timeløn for alle ansatte på private ikke-landbrugslønningslister steget med 11 cent, eller 0,3 pct., til 33,44 dollar. I løbet af de sidste 12 måneder har gennemsnittet
 • Timelønnen er steget med 4,3 procent. I maj er den gennemsnitlige timeløn af produktionen i den private sektor og de ikke-tilsynsførende arbejdstagere steg med 13 cent, eller 0,5 pct. til 28,75 dollar.
 • Den gennemsnitlige arbejdsuge for alle ansatte på private lønningslister uden for landbruget faldt med 0,1 time til 34,3 timer i maj. I fremstillingsindustrien var den gennemsnitlige arbejdsuge uændret på 40,1 timer, og overarbejde steg med 0,1 time til 3,0 timer.
 • Den gennemsnitlig arbejdsuge for produktions- og ikke-tilsynsførende arbejdstagere på private ikke-landbrugsbedrifter jf. Lønningslister forblev på 33, 8 timer.
 • Udviklingen i den samlede lønbeskæftigelse uden for landbruget for marts blev opjusteret med 52.000 fra +165.000 til +217.000, og ændringen for april blev opjusteret med 41.000, fra +253.000 til +294.000. Med disse revisioner bidrog beskæftigelsen i marts og april med 93.000 flere ansatte end tidligere rapporteret. (De månedlige revisioner skyldes yderliger rapporter modtaget fra virksomheder og offentlige myndigheder siden sidst offentliggjort skøn og fra genberegning af sæsonfaktorer.)

_____________

Beskæftigelsessituationen for juni er planlagt til at blive offentliggjort fredag den 7. juli, 2023, kl. 8:30 (ET) og publiceres herefter her som en nyhed.

Kilde: Bureau of Labor Statistics, Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top