Pensioner

Selvstændige har udfordringer med at skifte pensionsselskab

Finanstilsynet har undersøgt, hvilke hindringer pensionskunderne møder, når de ønsker at flytte deres pensionsopsparing til et nyt selskab. Konklusionen er, at især selvstændige har svært ved at få overført deres hvilende, obligatoriske pensionsordninger til private aftaler. Og det strider mod kundens interesse og god skik. Et jobskifte kan betyde, at man samtidig må træde ud […]

Selvstændige har udfordringer med at skifte pensionsselskab Se mere...