FORKERT SKATTELIGNING RAMMERE DANSKERE: nødt til at ændre i loven

Regeringen ser sig nødsaget til at foretage ændringer i lovgivningen som følge af problemer med et offentligt it-system. Disse ændringer, som er relateret til modregning i offentlige ydelser, forventes at påvirke flere tusinde pensionister, hvilket potentielt kan udløse økonomisk usikkerhed for denne gruppe. Det er atter IT systemer som Skattestyrelsen ikke har styr på.

Årsagen til lovændringen: It-systemernes mangler

I januar 2023 trådte en aftale i kraft, der var indgået af den tidligere regering samt flere politiske partier. Formålet med aftalen var at beskytte pensionister og førtidspensionisters økonomi, hvis de eller deres partnere tog et job.

Aftalen sikrede sidste år, at modtagelse af ‘indtægt ved personligt arbejde’ ikke ville føre til modregning i pension eller førtidspension. Men nu har tekniske problemer med it-systemet hos Udbetaling Danmark skabt udfordringer med at administrere disse regler korrekt.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har belyst, at it-systemerne har svært ved at håndtere begrebet “indtægt ved personligt arbejde”, hvilket har gjort implementeringen af aftalen problematisk. Dette har ledt til et lovforslag om at ændre terminologien til “arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst”, som hovedsageligt omfatter lønindkomster. Denne ændring forventes at forenkle administrationen af ydelser.

De bebudede ændringers konsekvenser

Den foreslåede lovændring vil indsnævre definitionen af de indkomsttyper, der ikke fører til modregning i pension, hvilket betyder, at visse indkomster, der tidligere var undtaget, nu vil blive modregnet. Det påvirker primært pensionister med partnere, der modtager offentlige ydelser som efterløn, dagpenge eller sygedagpenge.

Skøn viser, at omkring 6.000 pensionister vil blive berørt af disse ændringer, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2025. Pensionister med lønindkomst eller partnere med lønindkomst vil ikke blive påvirket af disse ændringer.

Disse ændringer understreger de komplekse udfordringer, som offentlige it-systemer kan skabe for implementeringen af socialpolitikken, og nødvendigheden af løbende tilpasninger i lovgivningen for at håndtere sådanne problemer effektivt.

For de berørte pensionister og førtidspensionister indebærer det en usikker fremtid, hvor den økonomiske stabilitet, de havde forventet, nu er i fare.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: Aistra.net
Personer/Firmaer: Pensionister, Førtidspensionister, Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top