De 7 er flyttet ind I FAMILIEN DANMARK

Aktier overhaler obligationer i danskernes pensionsopsparing

Forsikrings- og pensionssektoren, som forvalter hovedparten af danskernes pensionsopsparing, har i 2024 for første gang større investeringer i aktier end i obligationer.

Opgjort til markedsværdi har sektoren aktier og obligationer for henholdsvis 2.207 mia. kr. og 2.183 mia. kr. ved udgangen af april. For blot 4-5 år siden var investeringerne i aktier betydeligt lavere end i obligationer.

Den seneste tids høje afkast på amerikanske aktier er hovedforklaringen på, at aktiebeholdningen har overhalet obligationerne. Siden årsskiftet har sektoren opnået et afkast på udenlandske aktier på 81 mia. kr. Heraf stammer 58 mia. kr. fra amerikanske aktier.

En betydelig del af det amerikanske afkast kan henføres til de såkaldte ”magnificent 7”, dvs. de syv amerikanske teknologiselskaber Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia og Tesla.*

Afkastet på obligationsbeholdningen har derimod været negativt i 2024.

Scroll to Top