Deadline: Frivillig indbetalinger af acontoskat

Forudbetaling eller frivillig betaling kan sikre at man undgår at skal betale restskattetillæg.

Det er Mandag den 21. november 2022 der er betalingsfristen for 2. ordinære acontoskat for indkomståret 2022.

Har du ikke prøvet det før hjælper vi jo gerne, med både beregning, kurser og følgeanvisning.

Det kan være en fordel at kigge på:

  1. en eventuel frivillig indbetaling af acontoskat
  2. en nedsættelse af den ordinære acontoskat eller
  3. en begæring om tilbagebetaling af acontoskatter.

hvis det viser sig at de ordinære acontoskatter ikke er tilstrækkelige, til at dække virksomheden estimerede selskabsskat for år 2022 er det en fordel at se på både ulemper og fordele ved acontoskatteordningen.

Hvis man skal undgå restskattetilægget skal du indbetale inden den 21. november 2022. Alternativt kan indbetalingen også ske senesr den 1. februar 2023, hvormed selskabet undgår at betale et restskattetillæg.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: Skattestyrelsen

Scroll to Top