Hvad er innovation og hvordan bruger jeg det til min egen eller andres fordel?

I dag er innovayion den konkurencefordel du kan opnå hvis du tænker i innovation og at denne innovation skal bringe fordele til din virksomhed.

Hvis du gerne vil opleve innovation på første række kan du kontakte os der har erfaring med Iphone® 1,2 og 3 og Nokia® telefoner, LifeStraw® og TalentFinder® eller VERIO® varemærker. Hvis det er tilfældet kan du løbende tilmelde dig 1:1 eller X:1 innovationsrunder for produkter eller nye forretningsideer som kan og/eller vil forandre Danmark eller verden for evigt.

Hvis du gør dig tanker om innovation eller disruptive produkter kan du kontakte en af os på 321 77777 lokal 240.

Derudover kommer opskriften. Erhvervshus Hovedstaden har nemlig en innovationsmission: Vi vil gerne åbne danske virksomheders øjne for den gode innovation: Den systematiske innovation.

Innovation udfordrer hjernen

Innovation kan være en svær størrelse. Det kan det være uanset, om du arbejder i en stor eller en lille virksomhed. De mindre virksomheder siger, at de store er bedre til innovation, fordi de har kapaciteten. Og de større virksomheder siger, at de mindre er bedre til innovation, fordi de kan være mere agile.

Men i virkeligheden handler det om virksomhedens adfærd, indstilling og vaner. Og et af kerneelementerne i innovation er netop udfordringen af de allerede eksisterende forestillinger og normer. Det handler således om at få nye idéer til “at gøre tingene anderledes”. Netop dette kan være svært at forholde sig til for menneskets hjerne, som finder ro i tryghed og vaner. Det handler derfor om igennem viden og indsigt at finde lysten til at udvikle sin virksomhed og overskygge det ”usikre” element af potentialet for værdi. Netop den reelle værdi opstår, når idéerne gøres praktisk anvendelige.

Systematisk innovation er ikke en masse kreative processer systematisk efter hinanden – nej, det er systematiske perspektiver, som udvælger hvilke innovationstiltag, der vil skabe værdi fremfor andre. Eksempelvis et datasæt, som viser hvilke udfordringer innovationen skal løse, eller hvilke huller den skal udfylde, for at skabe værdi hos kunderne, medarbejderne eller ledelsen.

Innovation = at skabe nyt

Det er ikke underligt, at mange bliver forvirret over ”innovation”, for der findes mange former for innovation. Det kan ske i produktionen/processerne, i strategien, i produktet, i servicen, i leveringen, i miljøet/kulturen, i forretningsplanen eller salg og marketingen. Innovation er det at skabe (for virksomheden) noget nyt. Det behøver ikke være nyt for hele verdenen. Måske blot en ny måde at gøre tingene på?!

Det er også store temaer som bæredygtighed og digitalisering, som også er en innovativ udvikling for en virksomhed.

Tit opfattes innovation som en stor mundfuld…

…Fordi man ikke får sat rammen og kigget på perspektiver og modsætninger inden, man går i gang med snakken:

Innovation i øjenhøjde >< generationsskiftende innovation

Kortsigtet innovation >< Langsigtet innovation

Kreativ innovation >< Systematisk innovation

Følelsesmæssig innovation >< Databaseret innovation

Markedsudviklende innovation (med blot et tweak i produktet/eksisterende produkt) >< Produktudviklende innovation (med hel eller næsten samme marked)

Procesinnovation >< miljø el. metode innovation

Operationel innovation >< Strategisk innovation – Innovation indenfor hvad? Ny metode, proces, produkt, service, marked, strategi & fokus, kultur, mv.

Vækst via innovation

Lige meget hvor man befinder sig som virksomhed, er der altid en eller anden form for innovation, der vil kunne hjælpe med vækst – om det så ”bare” er en justering i strategi, forretningsmodel, proces, miljø eller indsats – eller det er et nyt adaptivt ’hop’ i strategi, forretningsmodel, proces, miljø eller indsats.

Og lige meget hvilken innovation man er ude i, er det som regel vigtigt for virksomhederne at få en positiv forandring, enten i omsætningen, ressourcer, bundlinjen eller i omtale/brandet internt eller eksternt. Derfor må man antage at et succeskriterie (af en vis grad) er ønskelig over hele linjen. Det kan den systematiske tilgang altid hjælpe med. Systematisk innovation kan hjælpe med at få øje på tingene og derved til mere vækst i virksomheden – og hurtigere succes med sine innovationer.

Kreativ + Systematisk = succes

En kreativ indsats er stadig en nødvendighed i den systematisk tilgang, og det er vigtigt at understrege, at den systematiske tilgang ikke skal, eller er ment til at, kvæle den kreative proces – den er blot til, for at tilsikre en vis grad af succes i innovationen.

Og hvorfor har vi så brug for det? Når vi taler innovation, kan det for mange virke for ”fluffy”, og det er en proces, hvor man tager en (nogle gange for stor) chance med (væk), og ikke har helt styr på, hvad der skal ske eller kommer til at ske. Frygten for spild af tid og ressourcer er stor. Men sådan behøver det ikke være.

Når virksomhedens barrierer og den systematiske tilgang til innovation er opridset op – kan man begynde at kigge ind i følgende punkter:

1) Find ud af hvor I gerne vil innovere. (ønsket)

2) Hvor mange ting/processer rører det ved? (omfang og plan)

3) Hvordan ønsker I at gøre det? (proces)

4) Iværksæt systematisk tilgang – så I har en mere sikret udvikling. (data)

Punkt 4 afhænger af de første tre punkter.

Anbefalinger for brug af data til den systematiske innovationsproces

Hvis det er et nyt produkt eller service, der er taler om, er det systematisk kunde – og adfærdsdata-proces, der anbefales. (derefter IP-tjek)

Hvis det er nyt marked, er det systematisk markeds- og Trend-data, der anbefales.

Hvis det er en ny metode eller proces internt er det systematisk medarbejder- og interessent-data, der anbefales.

Hvis det er generationsskiftende udviklings-’hop’, er det systematisk socialkulturelle- og fremtids-data som anbefales.

Fejr det at fejle

Arbejdet med innovation kræver accepten af, at det er okay at fejle. Det er, som bekendt, menneskeligt at fejle, og man lærer af sine fejl. Hvis man ikke fejler, er man aldrig derude hvor man prøver noget nyt.

En gruppe forskere fra University of Arizona er i et nyt studie, kommet frem til, at det er optimalt for vores indlæring og udvikling, hvis vi fejler 15 procent af tiden. (Kilde: videnskab.dk/teknologi-innovation/vi-laererhurtigst-naar-vi-fejler-15-procent-af-tiden).

Lær af fejlene

1) Kig ind i fejlen, find gaven den bringer med sig = lær af fejlen og juster.

2) Fejr fejlen, og håb på at der kommer flere, så I kan blive endnu skarpere og udvikle produktet/servicen/processen endnu mere, inden prøven skal stå.

3) Lav altid ”minimum viable product/service” (også kendt som Preto-typing) og test det af i målgruppen, inden den store implementering/investering gøres. Så er I sikre på, at det er den rigtige vej, I går.

Uvidenhed og modstand= kernen i innovation

For det meste er modstanden for innovation i virkeligheden et tegn på uvidenhed, og det er kernen i innovation – man skal blive gode venner med uvidenheden og det uvisse, og finde ro i den proces, for at være åben nok til at lære mest mulig af dem. Det er tit lederens vigtigste og sværeste rolle i innovationsudviklingen. For når man går i gang med en innovationsproces, så er der ingen der ved, hvor vi havner, eller kan kalkulere sig frem til, hvad der skal gøres hvornår. Man må stole på processen og tage tingene, som de kommer.

Når et eller flere bud så er kommet på bordet, tager man stilling til, hvor meget det kræver af tid, økonomi og kompetencer, i forhold til hvor stort potentiale innovationen har, for at forbedre eller føre værdi til virksomhedens indtjening, processer eller renommé.

Sæt selv dagsorden for udvikling af din virksomhed (ellers er der en anden, der gør det for jer)

Innovation handler også om at være med til at sætte dagsorden for driften af fremtidens arbejdspladser – og man skal gøre det før, det er for sent. Tiderne skifter konstant, og virksomheder med en nysgerrighed og parathed i forhold til innovation står bedre overfor markedet, konkurrenterne og kunderne.
De er i højere grad omstillingsparate og dermed konkurrencedygtige. Kig på din virksomhed, dit marked og dine kunder. Her kommer et par gode råd:

  • Styr på virksomheden: Skab en agil organisation med en sund virksomhedskultur, som bygger på motivation og engagement igennem større medansvar for medarbejderne og accepten til at fejle, så medarbejderne tør tænke i nye baner. Det er ofte medarbejderne, som til dagligt er i berøring med virksomhedens processer der er tættest på, og derfor også dem, som kender til grundlaget for løbende optimering.
  • Styr på markedet: Vær på forkant med markedet fremfor at følge efter. Det handler om konstant at være nysgerrig på nye muligheder i markedet, og hvordan alle aktørerne bevæger sig rundt i det.
  • Styr på kunden: Put kunden i fokus – det er dem, der bestemmer om,(væk?) du lykkes. Optimer løbende produkter/services ud fra kundernes adfærd og behov, så der sikres en høj kundetilfredshed og kundeloyalitet. Men stor fokus på kunden, kan du komme forrest i markedet. Så kom ud af de daglige rutiner og snak med dine kunder!

Tilgange til innovation

Der findes forskellige tilgange til innovation. Den systematiske tilgang handler i sin enkelthed om at bruge alt det, man allerede har af data i sin virksomhed, som man (måske) er blevet blind overfor med tiden, samt information om egen virksomhed, kunder og produkter. Se det som hjælpemidler til innovation hos jer.

Kilde; Advokat og Revisor Samvirket, Erhvervshusene.
Fotokredit: stocks.adobe.com med tilladelse

Scroll to Top