Deadline: Frivillig indbetalinger af acontoskat

Forudbetaling eller frivillig betaling kan sikre at man undgår at skal betale restskattetillæg. Det er Mandag den 21. november 2022 der er betalingsfristen for 2. ordinære acontoskat for indkomståret 2022. Har du ikke prøvet det før hjælper vi jo gerne, med både beregning, kurser og følgeanvisning. Det kan være en fordel at kigge på: hvis […]