Dansk inflation falder for ottende måned I TRÆK

Forbrugerpriserne i Danmark var i juni 2,5 procent højere end året før, ifølge tal fra Danmarks Statistik. I maj var den sammenlignelige stigning 2,9 procent. De hjemlige prisstigninger holder fortsat op med at accelerere. Det markerer den ottende måned i rækkefølge, hvor inflationen falder. Selvom inflationen er faldende er det først nu, at man mærker at priserne falder ude i butikkerne og online.

Det er specielt priserne på brændstof og fødevarer, der er medvirkende til den lavere inflation i juni i forhold til maj.

Kerneinflationen, som er inflationen fratrukket priser på energi og fødevarer, falder dog også en anelse fra 5,0 procent i maj til 4,9 procent i juni, i forhold til året før.

En lavere inflation betyder ikke, at priserne går ned, men snarere at de ikke stiger så hurtigt som de tidligere har gjort.

Fødevarer bidrog mest til prisudviklingen det seneste år

Produktgruppen fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer havde den største påvirkning på det samlede forbrugerprisindeks i juni. Isoleret set bidrog produktgruppen med 1,1 procentpoint af årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks. Bidraget fra produktgruppen skyldes i høj grad højere priser på sukkervarer, marmelade og chokolade samt brød og kornprodukter i juni 2023 i forhold til juni 2022.

Kilde/Fotokredit: DST

Især leje af sommerhus og fødevarer trak indekset op den seneste måned

Fra maj til juni steg forbrugerprisindekset med 0,3 pct. Isoleret set trak prisændringer på leje af sommerhus, fødevarer og pakkerejser indekset op med 0,31 procentpoint. Modsat trak prisændringer på tøj, gas og fjernvarme indekset ned med 1,18 procentpoint.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: DST

Hvad er inflation?

Inflation er en generel stigning i priserne på varer og tjenester i et økonomisk system over en given periode. Når inflationen stiger, har hver enhed af valuta mindre købekraft.

Det er en måde at måle, hvordan priserne på gennemsnitlige varer og tjenester ændrer sig over tid. Inflation kan være et resultat af øget produktion omkostninger, såsom råmaterialer og lønninger. Det kan også skyldes, at efterspørgslen overstiger udbuddet.

Hvad er Kerneinflation?

Kerneinflation er en måling af inflation, der udelukker visse varer og tjenester, der kan have priser, der er volatile eller tendens til at svinge voldsomt. Ofte omfatter kerneinflation ikke priser på fødevarer og energi.

Disse varer kan have priser, der svinger på grund af sæsonbetingede ændringer i udbud og efterspørgsel, politiske ændringer, eller andre eksterne faktorer, som gør det svært at skelne de underliggende trends i inflationen. Målingen af kerneinflation hjælper økonomer og beslutningstagere med at forstå langsigtede tendenser i prisstigninger.

Scroll to Top