renterne brager op, MEN USA BESKÆFTIGELSE RUNDER KNAP 200.000 NYE ANSATTE SIGER KONGETAL

Overraskende nok faldt arbejdsløsheden fra 3,9 til 3,7 procent, og andelen af beskæftigede i den arbejdsdygtige alder steg. En voksende arbejdsstyrke er afgørende for at holde lønvæksten i skak. Men markederne blev ramt af en uventet stigning i lønningerne i november, selvom årsstigningstakten aftog til 4,0 procent. USA oplever et produktivitetsmirakel, hvilket hjælper med at håndtere den høje lønvækst.

Andre indikatorer understøtter de stærke jobtal. Husholdningernes vurdering af jobmarkedet er meget høj, og antallet af ledige stillinger faldt i oktober til 8,7 millioner, et tegn på en mere moderat økonomisk vækstfase. Arbejdsløsheden slår dermed rekorder i den possitive retning.

USA står dog sikker over for udfordringer med at matche ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft og håndtere geografiske forskelle i arbejdsmarkedet. Økonomisk vækst varierer betydeligt på tværs af staterne, med nogle oplever vækstrater over fem procent. USA har ligesom Danmark problemer med at tillade udenlandsk arbejdskraft.

Denne robusthed i arbejdsmarkedet udfordrer Federal Reserve (Fed), der muligvis fortsætter med sin strategi om »højere renter i længere tid«. Inflationen er på over tre procent, og selvom produktiviteten stiger, vil Fed’s fremtidige beslutninger være kritiske for markederne.

De finansielle markeder har forudset en mulig »Guldlok«-situation, hvor inflationen er overvundet uden økonomisk afmatning. Fed vil sandsynligvis ikke nedjustere sine renteforventninger betydeligt eller sænke renterne i nær fremtid, medmindre økonomien ser en pludselig nedgang.

Den kommende uge bliver afgørende, da Fed skal offentliggøre nye skøn for økonomisk vækst, inflation og renter. Markedsturbulens og spænding er forventet op til jul.

KILDE: USA FEDS.
FOTOKREDIT USA/DANMRK FLAG BY STOCK.ADOBE.COM

Scroll to Top