Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU

Danmarks Statistik har undersøgt hvordan det står til med inflationen og har tal klar som regel i slutningen af en måned for den forrige måned.

I artikler med brede tabeller benyttes bredt format der afviger fra det normale udseende på vor hjemmeside. Brede tabeller fra Danmarks Statistik kan derfor ikke altid ses på en Smartphone.

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks marts 2022

Inflationen i Danmark steg i marts 2022 til 6,0 pct. fra 5,3 pct. i februar 2022. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) fra 6,2 pct. til 7,8 pct., og i euroområdet steg inflationen fra 5,9 pct. til 7,4 pct. I både Danmarks og EU’s tilfælde er det den højest målte inflation i den tid det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort, hvilket er siden 1997. I både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på brændstof og fødevarer, der trækker inflationen op i marts i forhold til februar.Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Kerneinflationen stiger også

Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg fra 3,0 pct. i februar 2022 til 3,4 pct. i marts 2022. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 3,9 pct. fra 3,5 pct., og i euroområdet steg den til 3,2 pct. fra 2,9 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Energi og fødevarer holder fortsat inflationen oppe

I 12 ud af 27 EU-lande er det el, gas og andet brændsel, der trækker mest op i inflationen i marts, mens fødevarer trækker mest op i ni EU-lande.

Litauen og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Litauen havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i marts på 15,6 pct., mens Malta havde den laveste inflation i EU på 4,5 pct. Schweiz havde dog en endnu lavere inflation på 2,2 pct. Kerneinflationen var ligeledes højest i Litauen og lå på 10,7 pct., mens kerneinflationen var lavest i Italien med 2,1 pct.Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. Marts 2022Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

   Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen
i de enkelte lande, marts 20221
 Inflation
 
 Vægte 2022 Største positive vækstbidrag
 
Største negative vækstbidrag
 
 Feb.
2022
Mar.
2022
      pct.
EU-2721.000,0 El, gas og andet brændselTeleudstyr 6,27,8
Euroområdet791,5 El, gas og andet brændselTeleudstyr 5,97,4
Euro-lande:       
Belgien32,2 El, gas og andet brændselAV/fotoudstyr og computere 9,59,3
Cypern1,8 FødevarerTransporttjenester 5,86,2
Estland2,0 El, gas og andet brændselTeletjenester 11,614,8
Finland15,5 Drift af transportmidlerDaginstitutioner og social forsorg 4,45,8
Frankrig162,3 Drift af transportmidlerTeleudstyr 4,25,1
Grækenland17,2 El, gas og andet brændselTeletjenester 6,38,0
Irland11,8 El, gas og andet brændselBeklædning 5,76,9
Italien130,0 El, gas og andet brændselTeleudstyr 6,26,8
Letland2,3 FødevarerAV/fotoudstyr og computere 8,811,5
Litauen4,7 El, gas og andet brændselStørre forbrugsgoder ifm. fritid, kultur 14,015,6
Luxembourg2,7 Drift af transportmidlerAV/fotoudstyr og computere 7,87,9
Malta0,8 FødevarerTeletjenester 4,24,5
Nederlandene42,7 El, gas og andet brændselTeletjenester 7,311,7
Portugal17,9 FødevarerTransporttjenester 4,45,5
Slovakiet6,6 FødevarerFodtøj 8,39,6
Slovenien3,4 Drift af transportmidlerTeletjenester 7,06,0
Spanien87,9 El, gas og andet brændselTeletjenester 7,69,8
Tyskland223,8 El, gas og andet brændselDaginstitutioner og social forsorg 5,57,6
Østrig25,9 Drift af transportmidlerFaktisk husleje 5,56,7
Andre EU-lande:       
Bulgarien10,6 FødevarerTeletjenester 8,410,5
Danmark14,0 El, gas og andet brændselAV/fotoudstyr og computere 5,36,0
Kroatien8,0 FødevarerPakkerejser 6,37,3
Polen83,9 Drift af transportmidlerTeleudstyr 8,110,2
Rumænien34,8 FødevarerFinansielle tjenester 7,99,6
Sverige24,2 El, gas og andet brændselAV/fotoudstyr og computere 4,46,3
Tjekkiet18,1 El, gas og andet brændselTeletjenester 10,011,9
Ungarn14,8 FødevarerTeletjenester 8,48,6
Europa uden
for EU
       
Island Drift af transportmidlerTeletjenester 4,45,0
Norge El, gas og andet brændselIkke-alkoholiske drikkevarer 3,54,7
Schweiz El, gas og andet brændselMedicinske produkter og udstyr 1,92,2

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau (Classification of individual consumption by purpose).
2 EU-27 (uden Storbritannien)
Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117
Scroll to Top