Investeringer stiger til USA, Danmark laver flest OG Delaware er nr. 1 for selskaber i USA.

USA var i 2022 for første gang det land, hvor danske virksomheder har foretaget flest direkte investeringer. De samlede danske direkte investeringer i udlandet er imidlertid faldet for første gang i mange år. Det skyldes bl.a. afskrivninger og negative værdireguleringer på eksisterende investeringer. USA har i en årrække været det land med flest direkte investeringer i Danmark. Det skriver Nationalbanken.


De største direkte investeringer går til USA og Europa

Danske virksomheders direkte udadgående investeringer i udlandet. En direkte investering er en investering i udenlandske virksomheder og filialer, hvor investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerettighederne i virksomheden. Danmarks direkte investeringer er her opgjort efter retningsprincippet og er ekskl. gennemløbsinvesteringer.

Etableringer i USA er fornuftig logik

De mange danske virksomheder der investerer i USA, er ofte etableret i Delaware, Nevada og Florida, men der findes stater der er fritaget for både indkomstskat og erhvervsskat.

Samtidigt er USA et gigant marked og en simpel idé kan oftes veksles til millioner på markedet med 330 millioner indbyggere. Dertil kommer Canda, Alaska og hele Sydamerika. Samtidigt er der en større forbrugertillid til amerikanske virksomheder også ved salg til andre lande f.eks. fra USA til Danmark.

USA er det største land fra og til Danmark

MilliarderNE strømmer ind i USA

Danske virksomheder øgede deres direkte investeringer i USA til 281 mia. kr. i 2022, svarende til 17 pct. af de samlede direkte investeringer i udlandet på 1.664 mia. kr.

En del af fremgangen i danske virksomheders direkte investeringer i USA de seneste år kommer naturligvis fra energiprojekter og fra investeringer i vindmøller.

USA’s førerposition som det foretrukne investeringsland skyldes bl.a. betydelige investeringer fra store danske koncerner som Ørsted, Novo Nordisk, Danfoss, Vestas og DSV. Næst efter USA havde danske virksomheder flest direkte investeringer i tre af vores nabolande, Storbritannien, Tyskland og Sverige. Samlet set modtager disse tre lande 35 pct. af investeringerne. 

Fald i samlede investeringer i udlandet

Efter uafbrudte stigninger i en årrække faldt værdien dog af danske direkte investeringer i udlandet med 3 pct. (47 mia. kr.) i 2022. Faldet skete som følge af afskrivninger og negative værdireguleringer, mens nye investeringer bidrog positivt. Det blev modvirket af, at danske virksomheder i stigende grad finansierer sig via udenlandske datterselskaber. Det sker typisk ved, at der oprettes et datterselskab i fx Holland, som udsteder obligationer i markedet og låner provenuet tilbage til det danske moderselskab. Gæld til datterselskaber modregnes, når de udadgående investeringer opgøres. Den øgede finansiering via datterselskaber bidrog dermed til at reducere de udadgående direkte investeringer i 2022.

Flest investeringer fra USA

Knap halvdelen (42 pct.) af udlandets direkte investeringer i Danmark passerer gennem et eller flere lande, før de når Danmark. Disse investeringer sker typisk via holdingselskaber, fx i Holland og Luxembourg, der ofte benyttes som transitlande, eller via selskaber i fx vores nabolande, og ellers falder snakken jo også på Delaware som verdens mest sikre stat, når man medtager at pengene måske skal ud igen til f.eks. Danmark eller andre lande.

Når man ser igennem ejerskabsstrukturer, stod USA for 20 pct. af de samlede indadgående investeringer i Danmark på 926 mia. kr. i 2022. USA er således med afstand den største investor i Danmark og har været det i en lang årrække.  

En del af de udenlandske direkte investeringer i Danmark kommer fra danske selskaber. Det kan virke paradoksalt, men det drejer sig om danske selskaber og fonde, der investerer i Danmark gennem et udenlandsk datterselskab. Disse såkaldte ”round trip”-investeringer kan bl.a. hænge sammen med mere favorable finansieringsvilkår ved at kanalisere investeringer via et selskab i udlandet. Mange af investeringerne i Danmark kommer bl.a. fra Cayman Island hvor de fleste amerikanske selskaber har bl.a. hedgefonde og banker.

Kilde: National Banken
Fotokredit: National Banken

Scroll to Top