NSK (Tidl. SØIK) nyhed: Danmark nr. 10 på listen over lande med mindst hvidvask ud af 128 lande.

Efter en år med hundrede tusinder af indberetninger fra primært banker til Hvidvasksekretariatet. Bankerne har indberettet ved den blotte mistanke, hvis man ikke kunne forstå afsender og modtaget samt formålet med transaktioner. Men nu er der noget der peger på lysere tider indenfor hvidvask. Det går nemlig så godt er der kun er lav risiko i Danmark.

Hvidvasksekretariatet modtog godt nok i tredje kvartal flere underretninger end i andet kvartal. Alligevel er risikoen for hvidvask i Danmark lav. Det viser en rapport fra Basel Institute for Governance.

Danmark har en relativt lav risiko for hvidvask. Det viser den årlige rapport: ”AML-Index 2022: 11th Public Edition Ranking money laundering and terrorist risk around the world”, om Basel Institute for Governance udgav i oktober.

Danmark ligger nummer 118 ud af 128 lande på risikolisten, mens Den Demokratiske Republik Congo og Haiti topper som de lande, der har størst risiko for hvidvask. Danmark indtager altså med andre ord lige netop TOP10 over de lande med MINDST hvidvask.

Hvad er Hvidvask i Basel AML indekset?

Basel AML-indekset er en uafhængig årlig rangordning, der vurderer risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (ML/TF) rundt om i verden.

Den er udgivet af Basel Institute on Governance siden 2012 og giver risikoscorer baseret på data fra 18 offentligt tilgængelige kilder såsom Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), Transparency International, Verdensbanken og World Economic Forum. Risikoscorerne dækker fem domæner:

  1. Kvaliteten af AML/CFT-rammen
  2. Bestikkelse og korruption
  3. Finansiel gennemsigtighed og standarder
  4. Offentlig gennemsigtighed og ansvarlighed
  5. Juridiske og politiske risici

Basel AML-indekset udvikles og vedligeholdes af Basel Institute’s International Centre for Asset Recovery.

Offentlige priser sammenlignet med ekspertudgaver til erhvervslivet der må betale 30.200 om året for denne liste

Den offentlige udgave af Basel AML-indekset 2022 dækker KUN 128 lande med tilstrækkelige data til at beregne en pålidelig risikoscore for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det er denne liste Danmark befinder sig på.

En omfattende liste over scorer og underindikatorer for 203 lande er tilgængelig i Expert Edition, som er tilgængelig gratis for den offentlige sektor, internationale, non-profit, medier og akademiske organisationer. De syntes selv at det med en pris på 30.200 kr. om året er rimeligt prissat for virksomheder og finansielle institutioner. De mener tillige at man kan bruge Expert Edition som et ML/TF-landes risikovurderingsværktøj til overholdelses- og risikovurderingsformål. For den pris får man så 203 lande i oversigten, i stedet for den liste som Politiet har valgt at bringe.

Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport (andet kvartal)

I Danmark kan du dog helt gratis læse Hvidvasksekretariatets kvartalsrapport og her kan man faktisk læse, at antallet af underretninger steg med 1.662 i forhold til andet kvartal 2022. Men en samlet vurdering fra politiet er således nu lav risiko.

Læs rapporten her:

Hvidvasksekretariatet er en del af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og kan ses på bl.a. hvidvask.dk

Hvad er NSK?

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) blev oprettet per 1. januar 2022 og skal styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske kriminalitet, organiserede kriminalitet og it-kriminalitet.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) nye leder bliver således af politidirektør Lasse Boje Nielsen (SE FOTO HEROVER) og forestår efterforskning og strafforfølgning i egne sager, ligesom NSK understøtter politikredsenes arbejde, herunder med kriminaltekniske ydelser, der skal bidrage til effektiv efterforskning og strafforfølgning i hele politiet og anklagemyndigheden. Det med at Politiet skal undersøge sig selv, er måske ikke lige helt så uvildigt, som man kunne ønske sig, men det er første instans.

NSK er organiseret som de øvrige politikredse med en politisøjle, en anklagersøjle og en stabssøjle. Dertil er der det velkendte hvidvasksekretariat hvidvask.dk. Politisøjlen i NSK består af to efterforskningslinjer; Efterforskning VEST og Efterforskning ØST, samt en samlet Efterretning og Analyse og Kriminalteknik-linje. Du kan læse mere om de enkelte dele af NSK nedenfor.

I NSK er otte tidligere enheder samlet, der varetager specialiserede opgaver: SEV, SEØ, LCIK, GCØ, NKC, NC3 samt dele af NEC og altså også det mest kendte SØIK.

Hvad er Hvidvasksekretariatet?

Hvidvasksekretariatet er oprettet i 1993. Sekretariatet er den danske FIU (Financial Intelligence Unit), dvs. den danske finansielle efterretningsenhed. Hvidvasksekretariatet er oprettet med henblik på at modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme fra de virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven. Sekretariatet modtager også underretninger fra offentlige myndigheder. I 2008 og 2009 fik Hvidvasksekretariatet udvidet sit ansvarsområde til også at omfatte underretninger i relation til visse EU-sanktionsforordninger. Det betyder, at Hvidvasksekretariatet også modtager underretninger vedrørende mistænkelige finansielle transaktioner, der kan have tilknytning til spredning af masseødelæggelsesvåben til Iran og Nordkorea.

Kilde: NSK
Logo fotokredit: NSK, Pressefoto af Politidirektør Lasse Boje Nielsen.

Del side/artikel til:
Scroll to Top