Momsregler vedr. udlæg for andre virksomheder

Du kan slippe for at tillæge 25% moms såfremt der er tale om UDLÆG for en anden virksomhed.

Dermed behøver du ikke tillægge moms ved viderefakturering af udlæg. Det kan være et behov fordi titusindvis af virksomheder i Danmark foretager udlæg for hinanden eller over grænserne.

Der er en varierende lovgivning i EU, men for nedenstående er der alene tale om dansk moms.

Det er en dagligdags begivenhed i mange virksomheder, at der afholdes udgifter på kundernes vegne. Altså udlæg, som enten straks eller senere skal viderefaktureres til kunden.

Normalt beregner man moms på ALLE beløb, men det forholder sig sådan, at momsloven indeholder en beskrivelse af udlæg således at man netop kan undgå at tillægge på moms på udlæg, men alene under visse betingelser.

Der kan være fordele og ulemper:

 • Udlæg som viderefaktureres uden moms kan være en fordel for køber, såfremt køber ikke har fradrag (eller begrænset fradrag) for moms. Det kan ske ved salg til foreninger, privatpersoner eller visse fonde.*
 • Såfremt begge parter er almindeligt momspligtige, er der i mange tilfælde ingen grund til at bruge udlægsreglerne.

Disse betingelser er:

 1. Det kræver at man i sin kontoplan har eller opretter en UDLÆGSKONTO og fjerner momsen fra denne så den ikke medregnes i de periodiske momsafregninger.
 2. Reglerne om udlæg er velegnede til viderefakturering af en lang række emner såsom:

  – udlæg fra underleverandører
  – transport af lejekontrakter
  – offentlige gebyrer, kommunale og statslige ydelser
  – kontraktlige udlæg såsom depositum og forudbetalt leje
  – udlæg for lejere, ejere eller foreninger
  – abonnementer, billetter
  – rejser, rejseomkostninger og transportomkostninger
  – forudbetalte regninger

3 betingelser SKAL overholdes

I udlægsreglerne fremgår det, at sælger IKKE har fradrag for momsen af udlægget og IKKE skal tillægge moms til beløbet, når dette viderefaktureres.

Dette skal fortolkes på denne måde:

 1. Udlægget skal faktureres i kunden navn, som var det underleverandørens faktura til slutmodtageren
 2. Hvis du tillægger en AVANCE er der tale om en indtjening, hvorfor ordningen ikke kan benyttes, fordi der dermed ikke er tale om et udlæg.
 3. Et udlæg SKAL bogføres på den konto i din kontoplan som er momsfri, kontoen kan hedde f.eks. MOMSFRI UDLÆG. Det siger sig selv at der skal være såvel indgået som udgående bilag tilstede for SKAT

Følgende udlæg kan ikke finde anvendelse med denne regel:

Kørselsgodtgørelse kan naturligvis ikke viderefaktureres som et udlæg, idet det er en ligningsmæssig privat fradrag for privatpersoner efter enten statens eller virksomhedens takster og fordi det enten kan være KM kompensation for kørsel i privat køretøj eller kørsel i virksomhedens køretøj.

Derimod er udgifter til taxa, tog, bus og metro et eksempel på udlæg som kan viderefaktureres momsfrit.

Samtlige rejseomkostninger fra udlandet kan viderefaktureres.

Hvis en afdeling har været i Sverige, skal fakturaen fra billetter, hotel og evt. kursuscenter indeholde 25 % svensk moms.

Sverige har en momssats på 25% som Danmark, men har derudover en reduceret moms på henholdsvis 12% og 6% vedrørende aktiviteter ved siden af virksomhedens primære drift.

Sælger du varer til en virksomhed i Sverige, skal du ikke opkræve moms, men sørge for at få firmaets svenske registreringsnummer.

Til privat personer i Sverige, skal du opkræve 25% dansk moms.

Hvis du anvender moms udlægsreglerne anvendes, kan de svenske rejseomkostninger viderefaktureres som et udlæg uden at tillægge moms, hvorefter den endelige kunde normalt vil kunne søge om tilbagebetaling af den svenske moms.

Det giver derfor mening for ALLE virksomheder som har rejser i udlandet.

Alternativet kan være at lade sig momsregistrere i de lande man har aktiviteter i for dermed at opnå tilbageførsel af moms for udlagte omkostninger.

Brugtmomsordningen og enkeltmandsvirksomheder

Viderefakturering og Brugtmomsordningen er IKKE det samme. Videresælger man brugte varer kan man benytte sig af brugtmomsordningen.

Dette er oftest kun anvendt af privatpersoner og ikke virksomheder, men der er tale om fortolkninger ved f.eks. CVR numre som er enkeltmandsvirksomheder.

Dog må det solgte ikke have karakter af, at være enkeltmandsvirksomhedens hovederhverv og derfor anbefaler vi ikke at benytte sig af dette, men alene videresælge som privat person som CPR nummer i stedet for CVR nummer.

Dermed skal der således kun betales moms af en evt fortjeneste; køber du f.eks. en brugt vare til 100kr og videresælger den til 120 kr skal du svare moms af de 20kr. (20*0.2= 4kr)

 

 

 

Scroll to Top