Dansk erhvervsliv er ramt hårdt af stigende priser på hele 37,4 procent

De stigende priser for erhvervslivet ventes at ramme forbrugerne. Det skriver Finans idag. Tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at producent- og importpriser for varer er steget 37,4 procent i april sammenlignet med samme måned forrige år. Dette er den højeste prisstigning siden 2005. Dertil kommer at 63 procent af detailvirksomhederne meldt ud, at prisstigningerne vil …

Dansk erhvervsliv er ramt hårdt af stigende priser på hele 37,4 procent Se mere »

Mangel på arbejdskraft gør at mange rekrutteringsfirmaer melder udsolgt

Set i lyset af rekordvækst på ikke mindre end 4,7% i 2021 jf. https://metropolinternational.com/historiske-store-afkast-for-dansk-oekonomi-sender-os-i-verdenseliten/ er det blevet meget nemmere at få job. På trods af Corona skal vi helt tilbage til 1994 for at finde fortilfælde. Seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Stillingsbetegnelse Forgæves rekrutteringer Forgæves rekrutteringsforsøg i procent Rengøringsassistent 7680 32% Social- og sundhedsassistent …

Mangel på arbejdskraft gør at mange rekrutteringsfirmaer melder udsolgt Se mere »

Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love

Ændringerne der træder i kraft 01.07. allerede var ventede og omhandler kønsfordeling, nominees og udenlandske aktieejerers muligheder for at eje danske virksomheder samt udenlandske virksomheders muligheder for at have en filial i Danmark. Selskabsloven og årsregnskabsloven ændres allerede 01/07 der handler om bl.a. afskaffelse af gensidighedskravet, Måltal og nominees Folketinget har i dag vedtaget ændringer …

Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love Se mere »

Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG !

(((UPDATE: Skattestyrelsen skriver at op mod 200.000 glemmer kørselsfradraget så husk inden 01.05.2022))) Så er det vedtaget med virkning fra 1. maj 2022 at satsen for det almindelige befordringsfradrag mellem hjem og arbejde samt satsen for skattefri befordringsgodtgørelse hæves ekstraordinært. Det er Skatterådet der helt særligt og ekstraordinært har hævet satserne for befordringsfradrag og satsen …

Nye skattesatser for Befordringsfradrag og km-penge forhøjes ekstraordinært SØNDAG SIDSTE DAG ! Se mere »

Dubai LEAKS omhandler 100 danskere der nu skal undersøges for Skattely konstruktioner

Der kan forventes at Skattestyrelsen tager Skatteforvaltningsloven §27, stk. 1,5 der siger at hvis man handelet med fortsæt eller groft uagtsomt så kan der være tale om dobbelt og trippelbeskatning, bøde og/sigtelse fra Politiet, når det endelig krav er opgjort til afgørelse i Skattestyrelsen. Samme adfærd har Skattestyrelsen ved CEBIS og Money-Transfer projekterne anvendt i …

Dubai LEAKS omhandler 100 danskere der nu skal undersøges for Skattely konstruktioner Se mere »

Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU

Danmarks Statistik har undersøgt hvordan det står til med inflationen og har tal klar som regel i slutningen af en måned for den forrige måned. I artikler med brede tabeller benyttes bredt format der afviger fra det normale udseende på vor hjemmeside. Brede tabeller fra Danmarks Statistik kan derfor ikke altid ses på en Smartphone. …

Inflationen stiger fortsat i Danmark og EU Se mere »

Forbud mod at spørge til ansøgers alder jf. opdatering i dag af Forskelsbehandlingsloven

Det er nu ulovligt at spørge til en kandidats alder. Det er vedtaget den 22. marts 2022 i Folketinget vedr. en ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. I daglig tale kalder vi denne for Forskelsbehandlingsloven. Forskelsbehandling, favorisering og diskriminering er forbudt i Danmark og de fleste sammenlignelige lande. Hele ændringsforslaget er …

Forbud mod at spørge til ansøgers alder jf. opdatering i dag af Forskelsbehandlingsloven Se mere »

Forening taber logningsagen i Højesteret på grund af fejl i sagen

Det helt store samtale emne, nemlig om vi skal overvåges af Staten er foreløbig tabt. Der var på forhånd lagt op til at Foreningen Ulovlig Logning, kunne have vundet sagen. Det er sådan at Danske domstole er sat til at afgøre tvister, og ikke komme med redegørelser om menneskerettigheder. Derfor burde foreningen Ulovlig Logning have …

Forening taber logningsagen i Højesteret på grund af fejl i sagen Se mere »

Historiske store afkast for dansk økonomi sender os i verdenseliten

Det går godt for Danmarks økonomi, vort husholdningsbudget bugner af gode nyheder. På trods af Corona skal vi helt tilbage til 1994 for at finde fortilfælde. De fleste økonomer havde forventet en moderat vækst på ca. 2% men økonomien er i topform og det viser sig at resultatet var en fordobling af forventningerne. De fleste …

Historiske store afkast for dansk økonomi sender os i verdenseliten Se mere »

Nyhed: Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter

OPDATERET 17-03-2022 Danske virksomheder får mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten i år. Fremover vil fristen være permanent forlænget til seks måneder. Der skal være tid til at tjekke både sorte og røde tal i danske virksomheders årsrapporter for 2021 oven på endnu et år, der i perioder har været præget af corona. …

Nyhed: Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter Se mere »

Grøn omstilling har en milliardpulje der mangler ansøgere

Mange virksomheder har mistet appetitten på den grønne milliardpulje. Derfor er der åbent for ca. 750 millioner der mangler at blive ansøgt for. Nogle mener at kravene er for svære at gennemskue, men det er nemt at ansøge og så er det op giverne om man får pengene, der tillige har slækket på kravene for …

Grøn omstilling har en milliardpulje der mangler ansøgere Se mere »

Exit mobile version