Nyt om love, domme og selskabsstiftelser m.v.

Nyheder indenfor iværksætteri, domme, stiftelser, skatteprocenter, offshore selskaber m.v.

renterne brager op, MEN USA BESKÆFTIGELSE RUNDER KNAP 200.000 NYE ANSATTE SIGER KONGETAL

Overraskende nok faldt arbejdsløsheden fra 3,9 til 3,7 procent, og andelen af beskæftigede i den arbejdsdygtige alder steg. En voksende arbejdsstyrke er afgørende for at holde lønvæksten i skak. Men markederne blev ramt af en uventet stigning i lønningerne i november, selvom årsstigningstakten aftog til 4,0 procent. USA oplever et produktivitetsmirakel, hvilket hjælper med at …

renterne brager op, MEN USA BESKÆFTIGELSE RUNDER KNAP 200.000 NYE ANSATTE SIGER KONGETAL Læs mere »

AI ACT: FØRSTE FORSØG PÅ AT tøjle kunstig intelligens

Desværre er EU og resten af verden for langsom til at regulere noget der ikke kan reguleres. Et AI produkt kan ikke reguleres med lov fordi AI basisk set alene er et ureguleret område. Ureguleret fordi søgemaskiner i det store hele er ureguleret. AI er alene et meshup af søgermaskiner hvad enten der er tale …

AI ACT: FØRSTE FORSØG PÅ AT tøjle kunstig intelligens Læs mere »

Antallet af tvangsauktioner ER STIGENDE

Tvangsauktioner november 2023 Antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner steg med 6,8 pct. i november måned. Der er sket en korrigering for normale sæsonudsving. I november var der 126 tvangsauktioner mod 118 måneden før. For perioden september-november er det samlede antal tvangsauktioner 391, hvilket er en stigning på 10,8 pct. i forhold til den foregående periode juni-august, …

Antallet af tvangsauktioner ER STIGENDE Læs mere »

FRA NYTÅR: internationalt skatte-ID FOR borgere med indkomster fra udlandet

Danske arbejdsgivere eller andre, der udbetaler indkomst til borgere med bopæl i udlandet, skal fra nytår indberette borgerens udenlandske skatteidentifikationsnummer til Skattestyrelsen. Dermed bliver det nemmere at sikre korrekt beskatning. Fra årsskiftet styrkes skattekontrollen i EU med en forbedret udveksling af skatteoplysninger mellem landene. Dette betyder, at borgere, der modtager indtægter på tværs af EU-grænserne, …

FRA NYTÅR: internationalt skatte-ID FOR borgere med indkomster fra udlandet Læs mere »

Konkurrencerådet HAR AFGJORT AT 49 KRAFTVÆRKER HAR OVERTRÅDT KONKURRENCELOVEN OG DERMED FÅET KUNSTIGT HØJE PRISER

Konkurrencerådet har afgjort, at virksomheden Effekthandel, samt 46 kraftvarmeværker og 3 regulérkraftværker har overtrådt konkurrenceloven. Værkerne, der alle er placeret i Vestdanmark, har ulovligt koordineret priser og bud, når de deltog i auktioner om el-reserver til det statsejede Energinet. Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger: “Værkerne har indgået en aftale om at overlade deres prissætning …

Konkurrencerådet HAR AFGJORT AT 49 KRAFTVÆRKER HAR OVERTRÅDT KONKURRENCELOVEN OG DERMED FÅET KUNSTIGT HØJE PRISER Læs mere »

ANMELDERE OPNÅR bødefritagelse I KartelsagER

Virksomheden Codeex A/S og dets moderselskab har fået bødefritagelse (leniency) for at have deltaget i en ulovlig aftale om kundedeling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at virksomhederne undgår sanktion, fordi de var de første, der henvendte sig til myndighederne om sagen, og har samarbejdet om opklaringen. Hvis du er involveret i Kartelsager har du mulighed …

ANMELDERE OPNÅR bødefritagelse I KartelsagER Læs mere »

AFLEVEREDE regnskaber ER GROBUND FOR potentielle skattesager?

At investere i en grundig scanning af dine regnskaber for fejl og potentielle skattesager kan synes som en stor udgift, men denne service kan vise sig at være en værdifuld investering for både virksomheder og privatpersoner. Her er nogle nøglegrunde til, hvorfor dette kan være en klog beslutning. Advokat og Revisor Samvirket kan på få …

AFLEVEREDE regnskaber ER GROBUND FOR potentielle skattesager? Læs mere »

100 %skattefri GEVINST: Sådan hjælper du dine børn økonomisk

Mange forældre ønsker at hjælpe sine børn økonomisk, men er usikre på, hvordan de bedst kan gøre dette uden at skulle investere store beløb. En effektiv måde at hjælpe på er ved at udnytte muligheden for at oprette en skattefri børneopsparing. Vi i Advokat og Revisor Samvirket hjælper hvert år mange forældre som er i …

100 %skattefri GEVINST: Sådan hjælper du dine børn økonomisk Læs mere »

Værdien af gode rådgivere: Advokater, Revisorer og Skatterådgivning

I den komplekse verden af jura, finans og skat er det afgørende at have pålidelige rådgivere ved sin side. Gode rådgivere indenfor advokater, revisorer og skatterådgivning spiller en nøgleposition i at sikre, at både individer og virksomheder træffer velinformerede beslutninger, der styrker deres økonomiske og juridiske positioner. Advokat og Revisor Samvirket er et kontor- og …

Værdien af gode rådgivere: Advokater, Revisorer og Skatterådgivning Læs mere »

IXBRL: Fra 2025 KAN årsrapport KUN AFLÆGGES i IXBRL FORMAT HVILKET GØR AT SKATTESVINDEL OPDAGES ALLEREDE I ERHVERVSSTYRELSEN

Nye IXBRL regler betyder, at alle selskaber fra 2025 skal indberette deres årsrapport i formatet Inline XBRL. Med det nye krav sikres en højere kvalitet af regnskabsdata, da der skabes højere gennemsigtighed mellem strukturerede og læsbare data. Det betyder at du fremover alene kan indsende din Digitale årsrapporter i IXBRL formattet, også kaldet Inline XBRL. Hvad …

IXBRL: Fra 2025 KAN årsrapport KUN AFLÆGGES i IXBRL FORMAT HVILKET GØR AT SKATTESVINDEL OPDAGES ALLEREDE I ERHVERVSSTYRELSEN Læs mere »

Exit mobile version