Beskatning af personalegoder

Her giver vi et overblik over hvilke peronalegoder der er skattefrie

Personalegoder er på de fleste arbejdspladser en del af den kultur indenfor større virksomheder som kan være med til at fastholde og skabe loyale medarbejdere. Når man giver gaver, gives disse jo fordi en medarbejder værdsættes. Derfor er gaver med til at skabe loyale medarbejdere, uanset om det er sundsfremmeordninger eller gaver. Personalegoder er derfor en mulighed for alle virksomheder til at skabe en bedre arbejdsplads for dine medarbejdere. Det er ikke alle gaver der er gratis for arbjedsgiver og arbejdstager, fordi der findes flere definitationer for hvad Skattestyrelsen måtte mene er skattepligtigt. Generelt kan man sige at det KAN være skattefrit hvis gaverne er i relation til og en nødvendighed for arbejdet som den enkelte medarbejder udfører. Her kan du se de væsentligste beløbsgrænser og hvilke personalegoder der er skattefrie. Vi giver et par eksempler der kan sikre at dit årsregnskab er i orden og ikke indeholder fejl.

Skatteregler for gaver

 • Personalegoder skal være betalt af arbejdsgiverer og skal kunne bruges individuelt eller kollektivt til fri afbenyttelse for medarbejdere. Der kan være skattebetaling for medarbejdere hvis beløbsgrænser overskrides
 • Værdien af de samlede personalegoder sidestilles med løn, hvorfor den samlede sum skal medregnes i den personlige indkomst, medmindre beløbsgrænser overholdes.
 • Personalegoder værdiansættes som hovedregel efter en såkalt markedsværdi.
 • Lønpakker med personalegoder skal derfor leve op til skattereglerne og være i compliance for at undgå skatteproblemer
 • Hvad der måtte beskattes og de maximumsgrænser der skal overholdes ses herunder.
 • Det er en god ide at informere dine medarbejdere om evt. skattepligt

Skattepligtige personalegoder

Alle medarbejdere (Direktion, Bestyrelse og medarbejdere) skal betale skat af følgende typer personalegoder:

 • Fri kost og logi
 • Fri bil
 • Fri telefon
 • Sundhedsforsikring- og behandling.
 • Gaver der ikke står i relation til arbejdets karakter
 • Gaver der overskrider beløbsgrænser der er angivet herunder

Skattefrie gaver / personalegoder

Alle medarbejdere (Direktion, Bestyrelse og medarbejdere) skal IKKE betale skat af følgende typer personalegoder:

 • Uddannelsesudgifter, hvis de står i relation til den arbejdsmæssige karakter
 • Parkeringsplads eller BroBizz
 • Stresskonsulentordninger
 • Enkeltstående firmafester og -arrangementer, fitnesscenter på firmaadressen, de billige abonnementer på sundhedsfremmeordninger og frugtordninger

Personalegoder med en bagatelgrænse hvor der skal være direkte sammenhæng med arbejdet

Personalegoder som er direkte arbejdsrelateret, skal alene beskattes, hvis den samlede værdi af personalegodet overstiger 6.500,- (2021). Der kan være mange personalegoder og det handler om at holde sig indenfor grænsen, hvis man vil undgå at betale skat.

 • Gratis mad og drikkevarer ved overarbejde
 • Fri avis og fagmagasiner til benyttelse i forbindelse med arbejdet
 • Fribetaling til arbehdsmæssig offentlig befordring, der kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde
 • Kreditkortordninger og fordelsklubber
 • Kørekort (kun delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal være arbejdsrelateret

Hvis man overskrider denne grænse på 6.500 kr., beskattes dine medarbejdere af hele den samlede værdi. 10.000 kr. i gaver udlæser dermed beskatning for den enkelte medarbejder på 10.000.

Generelt gælder det at personalegoder med en bagatelgrænse skal have en konkret og direkte arbejdssammenhæng. Hvis der ikke dette krav opfyldes, skal dine medarbejdere betale skat af goderne, når værdien af personalegoderne opnår en samlet værdi på over 1.200,- (2021). En julegave til en værdi af 1200,- er således skattefri.

Trænger dit regnskab til et check, så ring gerne på 32177777 lokal 240.

Scroll to Top