Skatteregler for Kryptovaluta, Trippelbeskatning og muligheder for Genoptagelse

Skatteregler for Kryptovaluta, Trippelbeskatning og muligheder for Genoptagelse

Baggrunden for de nye signaler fra Skattestyrelsen er, at der findes man fejlindberetninger og tillige muligheder for at undgå beskatning.

Dette får nu skatteminister Morten Bødskov til at bede Skattelovrådet om at se nærmere på reglerne for beskatning af gevinster fra handel med kryptoaktiver – fx kryptovalutaer som Bitcoin.

Skattereglerne for kryptoaktiver er er ikke målrettet kryptoaktivers særlige karakter. Derfor er der risiko for fejlagtige indberetninger og svindel på området. Skatteminister Morten Bødskov varsler derfor, at Skattelovrådet skal se reglerne på området igennem.

”Vi skal være vågne og sikre, at vores regler er tidssvarende og begrænse fejl og svindel. Kryptoområdet er et godt eksempel på sådan et område. Derfor er det vigtigt, at vi nu får set reglerne efter i sømmene”


siger Skatte minister Morten Bødskov.

Beskatningen af Bitcoins og andre kryptovalutaer kan blive beskattet ens i EU på sigt

Bitcoins og andre kryptovalutaer er i hastig udvikling og Skattestyrelsen har identificeret omkring 16.000 virksomheder og personer, der frem til 2019 har gjort handler på området – i dag vurderes tallet at være markant højere. Ud af disse handler har 67 pct. ikke været korrekt oplyst til skattemyndighederne.

Forbedring af kontrolmuligheder på kryptoområdet skabes bedst internationalt. Det arbejdes der på i såvel EU som OECD. Derfor beder skatteminister Morten Bødskov Skattelovrådet om at kommentere på et forventet forslag fra EU herom.

Skatteministeren har desuden bedt Skattelovrådet se nærmere på genoptagelsesregler og tripelbeskatning.

Advokat og Revisor Samvirket er specialist og ekspert i Kryptovaluta Skattesager og vi kan derfor tilbyde:

Læs mere her:

Scroll to Top