SKATTEFRI GAVER 2024

Hvis du ønsker at give en gave til en person, som du holder af, skal du være opmærksom på, at der kan være regler for, hvor meget du må give uden at betale afgift eller skat. I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste regler for skattefri gaver i 2024, og hvad du skal gøre, hvis du vil give en større gave.

Hvor meget kan du give i skattefri gaver?

Det afgiftsfrie beløb for skattefri gaver i 2024 er offentliggjort af Skattestyrelsen, og det bliver reguleret i forhold til pris- og lønudviklingen.

Det afgiftsfrie beløb for gaver i 2024 er derfor:

  • 74.100 kr. for gaver til dine børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn, oldebørn og deres ægtefæller eller samlevere. Gaveafgift på 15%.
  • 74.100 kr. for gaver til dine bedsteforældre og stedforældre. Gaveafgift på 36,25%.
  • 25.900 kr. for gaver til dine svigerbørn og svigerforældre. Gaveafgift på 15%.

Hvis du giver en gave, som overstiger det afgiftsfrie beløb, skal du betale en gaveafgift af det overskydende beløb. Det vil altså sige, at hvis du overstiger 74.100 kr. om året i gave til dine børn, så skal der betales 15% afgift af beløbet over 74.100 kr.

Eksempel: Du modtager som barn, 100.000 kr. kontant i gave. 74.100 kr. af gavens beløb må du modtage uden at skal betale afgift, men du skal derefter betale 15% af 25.900 kr. (100.000-74.100). Den afgift du skal betale ender derfor på 3.885‬ kr.

Hvem kan du give skattefri gaver til?

Du kan frit give gaver til din ægtefælle eller samlever, uden at det udløser nogen afgift eller skat. Det gælder også, hvis du vil overdrage fast ejendom til din ægtefælle eller samlever, men du skal lave og tinglyse en gaveoverdragelse.

Du kan også give skattefri gaver til visse velgørende organisationer, fonde og foreninger, som er godkendt af Skattestyrelsen. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være et loft over, hvor meget du kan fradrage for dine gaver til velgørenhed i din selvangivelse.

Hvis du vil give gaver til andre personer end din ægtefælle eller samlever, eller til organisationer, som ikke er godkendt af Skattestyrelsen, skal du være opmærksom på, at der er et beløb, som du kan give uden at betale afgift. Dette beløb kaldes det afgiftsfrie beløb, og det varierer alt efter, hvem du giver gaven til.

Som udgangspunkt kan du give det maksimale beløb til børn, stedbørn (og deres børn, altså børnebørn og oldebørn), forældre, samlever/bofælle, plejebørn, afdøde børn og stedbørns ægtefælle.

Ved gaver til bedsteforældre og stedforældre kommer der en højere gaveafgift af beløb over det 74.100 kr. på 36,25%. Og ved gaver til svigerbørn (børn og stedbørns ægtefælle) er det maksimale beløbet 25.900, dog med en afgift på 15%.

Gaver til søskende (hvis IKKE I har boet sammen de sidste 2 år), venner og bekendte er ikke inkluderet som skattefri gaver og skal altså indberettes på årsopgørelsen i rubrik 20, som anden personlig indkomst.

Hvordan betaler du gaveafgift?

Hvis du giver en gave, som udløser gaveafgift, skal du oplyse det til Skattestyrelsen senest den 1. maj i året efter, at du har givet gaven. Du skal bruge blanketten Gaveanmeldelse (04.021), som du kan finde på Skattestyrelsens hjemmeside. Du skal udfylde blanketten med oplysninger om dig selv, modtageren af gaven, gavens værdi og eventuelle fradrag.

Du skal også indbetale gaveafgiften senest den 1. maj i året efter, at du har givet gaven. Du kan betale gaveafgiften via din netbank eller via Betalingsservice. Du skal bruge et indbetalingskort, som du kan finde på Skattestyrelsens hjemmeside. Du skal angive dit CPR-nummer og modtagerens CPR-nummer på indbetalingskortet.

Hvad skal du være opmærksom på, når du giver gaver?

Når du giver gaver, skal du være opmærksom på, at der kan være forskel på, hvordan gaven bliver beskattet hos modtageren. Hvis du giver en gave i form af penge, aktier, obligationer eller andre værdipapirer, skal modtageren ikke betale skat af gaven. Hvis du giver en gave i form af en fast ejendom, en bil, et kunstværk eller andre genstande, skal modtageren betale skat af den eventuelle fortjeneste, hvis de sælger gaven senere.

Du skal også være opmærksom på, at der kan være regler for, hvordan du skal dokumentere gaven. Hvis du giver en gave i form af penge, skal du kunne dokumentere, at pengene er overført til modtagerens konto. Hvis du giver en gave i form af en genstand, skal du kunne dokumentere, at genstanden er overdraget til modtageren. Det kan være en god idé at lave en skriftlig gaveerklæring, hvor du angiver gavens værdi og dato.

Du skal også være opmærksom på, at der kan være konsekvenser for din arv, hvis du giver store gaver. Hvis du giver gaver til dine børn eller børnebørn, kan det betyde, at de får mindre i arv efter dig. Hvis du giver gaver til andre personer end dine nærmeste familie, kan det betyde, at de får en større del af din arv efter dig. Det kan derfor være en god idé at overveje, hvordan du vil fordele din formue mellem dine arvinger.

Hvad er gaveafgift?

Gaveafgift, også kendt som “boafgift” i Danmark, er en afgift, der skal betales, når en person modtager en gave eller arv fra en anden person. I Danmark er der specifikke regler for, hvornår og hvordan denne afgift skal betales. Afgiften afhænger ofte af værdien af det, der gives eller arves, samt relationen mellem giveren og modtageren. Når en gave overstiger et vist beløb, skal modtageren betale gaveafgift. Dette beløb kan variere og er typisk højere, når gaven kommer fra nære familiemedlemmer som forældre, bedsteforældre eller ægtefæller, sammenlignet med gaver fra personer uden for familien.

Det er vigtigt at bemærke, at der er visse undtagelser og specielle regler, der gælder for gaveafgift. For eksempel kan visse typer gaver, som uddannelsesrelaterede gaver eller gaver til velgørende formål, være fritaget for afgift under bestemte omstændigheder. Det anbefales at konsultere en skatteekspert, skatterådgiver eller en juridisk rådgiver for at få detaljeret information og vejledning vedrørende gaveafgift, især ved større gaver eller arv. De kan hjælpe med at navigere i de komplekse regler og sikre, at alle nødvendige afgifter betales korrekt.

Konklusion

Hvis du vil give skattefri gaver i 2024, skal du være opmærksom på de regler og beløb, som gælder for de forskellige typer af modtagere. Du skal også være opmærksom på de eventuelle afgifter og skatter, som kan udløses af dine gaver. Du skal også være opmærksom på de konsekvenser, som dine gaver kan have for din arv. Hvis du er i tvivl om noget vedrørende skattefri gaver, kan det være en god idé at søge professionel rådgivning hos en advokat eller en revisor.

Kilde Skatterådgiver.dk
Fotokredit: aors.dk

Scroll to Top