80 pct. af revisorregningen kompenseres ved efterkontrol (Gælder for mindre selvstændige)

Fotokredit: Folketinget/(C) Fotograf Christoffer Regild


Baggrund for efterkontrol

  • Cirka 5 pct. af de selvstændige, der fik kompensation mellem marts og juni sidste år, vil blive udtaget til efterkontrol og dermed skal have en revisor med ind over.
  • Virksomhederne er udtaget efter parametre og risiko og væsentlighed, fx styrelsens risikoscoringsmodel og beløbsstørrelse, og vil gælde lønkompensationsordningen og ordningen for selvstændige mv.

Her er aftalegrundlaget for kompensation:

  1. Virksomhederne kan modtage kompensation for 80 pct. af udgiften til revisor ifm. efterkontrollen, tilsvarende dækningsprocenten af revisionsudgifter i ordningen for faste omkostninger.
  2. Udgifterne til revisor ifm. efterkontrollen vurderes at udgøre ca. 10.000 kr. i gennemsnit, givet at revisionen ifm. efterkontrollen er noget enklere end revisionen ifm. at søge ind i ordningen for faste omkostninger, og fx ikke kræver en juridisk påtegning fra revisor. Det maksimale kompensationsbeløb fastsættes således til 8.000 kr., svarende til 80 pct. af den forventede gennemsnitsomkostning på 10.000 kr.
  3. Virksomheder som får udbetalt op til 250.000 kr. i kompensation kan komme ind i ordningen. Virksomheder som ligger over det beløb vil fortsat selv skulle betale for revisor. Beløbsgrænsen på 250.000 forventes at dække ca. 87 pct. af de virksomheder/selvstændige, der har søgt lønkompensationsordningen og selvstændigordningen.
  4. Det gælder, at såfremt en virksomhed har modtaget støtte fra begge kompensationsordninger, og ERST stiller krav om revisorerklæring i begge ordninger, så vil virksomhedens udgifter til revisor dækkes i begge tilfælde, såfremt ingen af støttebeløbene hver især overstiger 250.000 kr.
  5. Virksomheder som tages i at snyde med kompensationen ikke vil modtage kompensation for revisorudgiften, ligesom at deres ret til kompensation helt generelt falder bort.

Det gælder allerede, at virksomhederne der har fået udbetalt mindre end 25.000 kr. ikke vil blive anmodet om en revisorerklæring.

Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier besluttet at, selvstændige mv., som har fået udbetalt under 250.000 kr. på kompensationsordningen for selvstændige, kan få kompenseret 80 pct. af revisor udgifterne i forbindelse med efterkontrol. Det forventes at dække ca. 87 pct. af de virksomheder, der har søgt ordningerne.

Under coronakrisen har mange virksomheder søgt kompensation med udgangspunkt i virksomhedens egne forventninger til omsætningsnedgang og omkostninger.

For at minimere risikoen for svindel kan enkelte virksomheder blive udtaget til en kontrol i forbindelse med efterkontrollen af Erhvervsstyrelsen, hvor det kræves, at virksomhederne benytter en revisor. Det har dog vist sig at kunne give en ekstraregning til virksomheder, der i forvejen er hårdt ramt.

Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet netop besluttet, at selvstændige mv. kan få kompensation for 80 pct. af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt 8000 kr.

Det forventes, at den gennemsnitlige omkostning for revisorudgifterne vil være omkring 10.000 kr., og dermed vil de fleste selvstændige kunne få langt størstedelen af revisorregningen i efterkontrollen dækket.

”Selvom vi ikke er igennem coronakrisen endnu, begynder vi så småt at kunne skimte hverdagen forude. Men for mange virksomheder er det stadig en presset situation – og har været det længe. Derfor skal vi sørge for, at de mindre selvstændige ikke snubler på målstregen, hvis de bliver hevet ud til kontrol i forbindelse med efterkontrollen af kompensationspakkerne. Det er nødvendigt med kontrol, men regningen til en revisor må ikke blive det, der får bægeret til at flyde over. Jeg er derfor glad for, at vi i dag har lavet en aftale, der giver mulighed for, at de selvstændige kan få dækket størstedelen af regningen til revisor,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Erhvervsstyrelsen samarbejder med FSR – danske revisorer om at finde en balanceret løsning med efterkontrollen, hvor der tages hensyn til både risiko og hvor belastende revisorerklæringen er for virksomheden. Der er tale om en revisorerklæring med få aftalte opgaver for revisor.

Lønkompensationsordningen er aftalt mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. En model for revision for så vidt angår lønkompensationsordningen vil blive drøftet med arbejdsmarkedets parter.

Torsten Schack Pedersen, Venstre:

”Det ville ikke være rimeligt, hvis de selvstændige, der blev taget ud til kontrol, skulle stå med alene med ekstraregningen. Det er derfor positivt, at der nu er fundet en løsning, hvor danske virksomheder ikke står alene med regningen til revisor for efterkontrollen i forbindelse med slutafregning.”

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

”Vi lapper på et helt åbenlyst problem med denne aftale. For selvfølgelig skal virksomhederne, der trækkes ud til efterkontrol, ikke stå måbende alene tilbage med en kæmpe regning til den påkrævede revision – oven i købet efter et hårdt år. Derfor skal vi selvfølgelig også kompensere her. Alt andet ville ikke være rimeligt.”

Theresa Berg Andersen, SF:

”I SF er vi glade for, at staten nu går ind og kompenserer en del af revisorregningen, når virksomhederne skal kontrolleres. I SF vil vi svindlen til livs, og heldigvis er det de færreste, der svindler. Men de få ødelægger det for fællesskabet, og derfor er vi selvfølgelig med i dag. Vi glæder os derfor over, at vi nu vedtager, at staten tager en bid af regningen og på den måde støtter de små, nødlidende erhvervsdrivende.”

Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti:

”Jeg er godt tilfreds med aftalen. Det er altid en balancegang at understøtte private virksomheder, men vi ser det som en bunden opgave at få sikret en mere rimelig revisionsmodel for de mange virksomheder, der udtages til efterkontrol.”

Victoria Velasquez, Enhedslisten:

”Aftalen er en fin opfølgning til gavn for de små virksomheder og selvstændige, der får relativt lave udbetalinger i kompensation. De risikerer ved udtagning til efterkontrol at stå med revisionsudgifter, der bider en stor luns af kompensationen. Med aftalen sikrer vi, at virksomhederne får kompensationer, der står i et rimelig forhold til kontroludgifter.”

Mona Juul, Konservative:

”Konservative var pænt forundrede over at modtagere af kompensation selv skulle betale revisorregningen ifm. efterkontrol. En post som ikke nødvendigvis ville være proportional med kompensationen. Absolut ikke noget vi havde lavet politisk aftale om. Så det skulle der findes en løsning på! For det er selvfølgelig ikke fair at give med den ene hånd, for så samtidig at tage med den anden. Det handler jo for dælen fortsat om at få så mange virksomheder og arbejdspladser over målstregen som muligt. Det håber vi med aftalen at være med til at sikre.”

For yderligere kontakt:

Er du virksomhed eller organisation, kan du få mere information på Virksomhedsguiden.dk eller Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34

Er du journalist med spørgsmål, kan du kontakte Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07

Scroll to Top