Frister for årsregnskaber er udsat til 30.06.2021 og selskabets selvangivelse til den 31.07.2021

Der er fra regeringens side lagt lidt ekstra på årsregnskabsfrister og for indsendelse af oplysningsskemaet til Skattestyrelsen

Virksomheder, der har helt særlige udfordringer på grund af covid-19, kan få forlænget fristen til den 31. august 2021, hvis de opfylder en række betingelser. Inden årsrapporten sendes til Erhvervsstyrelsen, skal den være godkendt på virksomhedens generalforsamling. De virksomheder, der har fået forlænget fristen for at indsende årsrapporten for kalenderåret 2020, kan også udskyde den ordinære generalforsamling. Virksomheder, der benytter muligheden for at udskyde indsendelsen af årsrapporten, kan lovligt fravige vedtægtsbestemmelser om frist eller tidspunkt for indkaldelse til og afholdelse af den ordinære generalforsamling. Selskaber og virksomheder med begrænset ansvar, fx a.m.b.a.’er og f.m.b.a.’er, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har stadig mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling, til trods for at dette ikke er vedtaget og optaget i virksomhedens vedtægter. 

Frister for os andre, gælder for alle selskaber som er kapitalselskaber,altså A/S, ApS, IVS m.v. hvor de nye frister således er:

  1. 30.06.2021. (Fristforlængelsen er dermed på 1 måned)
  2. Fristen for at indlevere oplysningsskemaet (Selvangivelsen) er udsat fra 1. juli til 1. september. Afleveres ikke skal der betales dagbøder på 200 om dagen, indtil oplysningsskemaet er indsendt. Herefter laves en foreløbig ansættelse af Skattestyrelsen, men det fritager ikke for indsendelse.

Husk du ikke kan sende breve eller lignende da alle indgivelser er elektroniske, hvorfor fristen ikke kan overskrides uden bøder og evt. trussel om, og oversendelse til skifteretten for tvangsopløsning i yderset konsekvens. Derfor SKAL alle regnskaber og oplysningsskamer afleveres på den sidste dag i måneden uanset om det er i en weekend m.v. Afleveres oplysninger for sent, altså den første, falder der bøder og gebyrer. Iøvrigt gælder Årsregnskabsloven i sin helhed.

Ovenstående gælder alene for selskaber i regnskabsklasse B og C. Det er langt de fleste. Er er tale om et meget stort selskab hjemmehørende i regnskabsklasse D, er fristen alene 4 måneder. Fristerne kan ikke overskrides medmindre du beder os om at lukke selskabet. Hvis oplysninger ikke indsendes overgives sagen til skifteretten og vi skal i den forbindelse oplyse at du dermed kommer til at står med FIRMANAVN (Under Tvangsopløsning). Herefter kan vi genoptage selskabet, men det er ikke gratis og koster stadig bøder til direktion og bestyrelse og vort honorar.

Metropol International påtager os altid at overholde af alle frister inkl. rykkere for materiale m.v. i god tid

Alene ved S.M.B.A. kan vi indsende en indsende en undtagelseserklæring og tillige lade være med at udarbejde og indsende årsregnskab. Dette er dog ikke betingelsesløst pg gælder kun for SMBA selskaber.

Frister for for selvstændige enkeltmandsvirksomheder uden et kapitalselskab

Enkeltmandsvirksomheder skal ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. De skal dog indsende oplysningskemaet online til Skattestyrelsen.

Ring gerne hvis du ønsker at skifte til os som din nye revisor. Ring 32177777 lokal 240.

Scroll to Top