Beskatning af gaver

2020+2019 Beløbsgrænser og skattesatser jf. personskattelovens § 20

Her finder du bl.a. de nye beløbsgrænser for personfradrag, beskæftigelsesfradrag og topskat i 2020 sammenlignet med 2019 En række beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen er fastsat som grundbeløb i 2010-niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens § 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. I 2020 sker reguleringen med 2,2 pct. Oversigten indeholder også to beløbsgrænser på Erhvervsministeriets ressortområde, der reguleres efter reglerne i personskattelovens § 20. Se nederst. Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens § 20 Indkomstår Grundbeløb 2019 2020 Reguleringstal (PSL § 20) 100,0 111,8 114,3   Kr. Kr.  Kr. …

2020+2019 Beløbsgrænser og skattesatser jf. personskattelovens § 20 Se mere…

Må kryptovaluta som f.eks. Bitcoins gives som gave og afstås senere eller deles?

Skat har netop kommenteret en vigtig afgørelse i forhold til gaver og kryptovaluta. Afgørelsen er som helhed et bindende svar til spørger 0g som kan være spændende læsning. Skat kommenterer nemlig en del på denne afgørelse hvorfor denne bringes i sin helhed herunder. SKAT bekræfter at gaver er skattefrie ved senere afståelse som for normale gaver. For gave skattefrihed beregnes at gaven givet af en person som allerede er skattepligtig, for at undgå dobbeltbeskatning. Hvis man ønskere mere information om f.eks. kryptovaluta som investering kan vi henvise til 32177777 eller vor email eller kontaktformular. Man kan IKKE indtale spørgsmål på telefonsvarer eller skrive spørgsmål på e-mail, man er nødt til at ringe op, fordi vi da ikke har mulighed for at stille …

Må kryptovaluta som f.eks. Bitcoins gives som gave og afstås senere eller deles? Se mere…