Nyhed: Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter

OPDATERET 17-03-2022

Danske virksomheder får mulighed for at udskyde deres indberetning af årsrapporten i år. Fremover vil fristen være permanent forlænget til seks måneder. Der skal være tid til at tjekke både sorte og røde tal i danske virksomheders årsrapporter for 2021 oven på endnu et år, der i perioder har været præget af corona.

Derfor vil regeringen fremlægge et lovforslag i Folketinget, der giver virksomheder mulighed for at udskyde afleveringen af årsrapporten med en måned gældende for regnskabsår der udløb med udgangen af 2021. Fremover vil fristen også blive rykket permanent, da det blev politisk besluttet i aftalen om det fremadrettede behov for revision, som regeringen indgik med V, SF, RV, Ø, NB og Å tilbage i juni 2021. 

Dermed vil årsrapporten først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022.

”Jeg tror, at både revisorer og virksomheder kan nikke genkendende til, at der under coronakrisen ikke har været nok timer i døgnet. Derfor er vi i regeringen selvfølgelig også helt indstillet på at lytte til erhvervslivet, når de siger, at det vil gavne gevaldigt at forlænge fristen for årsrapporter med en måned. For det er nu engang vigtigt, at virksomhederne har den nødvendige tid til at levere den sædvanlige høje kvalitet i årsrapporterne,”

siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Med den nye tilføjelse til lovforslaget imødekommes FSR – danske revisorer som har udtrykt ønske om en fristudskydelse. Det skyldes ifølge FSR bl.a., at fristen er blevet midlertidig forlænget med en måned de seneste to år, pga. COVID-19 og at revisorerne fortsat er udfordret på grund af bl.a. sygdom.

Konstitueret administrerende direktør i FSR, Camilla Hesselby, udtaler:

”I lyset af at det er besluttet at forlænge indsendelsesfristen, er vi glade for at den længere frist får virkning for alle virksomheder, hvis regnskab begynder 1. januar 2021 eller senere. Dermed udskydes fristen i 2022 grundet corona-situationen i lighed med de to foregående år”

Direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen tilføjer ydermere:

”Danske virksomheder har ydet en kæmpe indsats for at bidrage til at få det danske samfund fornuftigt igennem pandemien. Det har haft store omkostninger, og dem ser vi stadig eftervirkningerne af særligt i nogle dele af erhvervslivet. Derfor er det vigtigt, at der stadig er opmærksomhed på at få dansk erhvervsliv helt på fode igen efter coronakrisen. Af den grund bakker vi i Dansk Erhverv op om, at regeringen og Folketinget igen giver mulighed for at udskyde indberetningen af årsrapporterne. Det er godt, at der er en gensidig forståelse af, at når virksomhederne har udvist et så stort omfang af samfundsansvar, så står myndighederne og politikerne også klar til skabe en vigtig fleksibilitet for virksomhederne i denne usædvanlige situation. Det er vi meget tilfredse med.”

Lars Sandahl, adm. direktør i Dansk Industri:

“Vi er i DI meget glade for forslaget, som ikke kun imødekommer det helt aktuelle ønske fra mange af vore medlemsvirksomheder, men som også fremadrettet understøtter, at selvangivelse og årsrapporter kan udarbejdes i én samlet proces. Covid-19 har på mange måder vendt op og ned på en lang række processer, og med dette tiltag får virksomhederne i hvert fald på dette område ro til at få det på plads, og de kan samtidig fremadrettet tilrettelægge en god proces for rapporteringen. Dette forslag skulle også gerne sikre, at regnskabsaflæggelsen spredes mere ud blandt virksomhederne, så vi vil opfordre til, at man ikke nødvendigvis venter til 30. juni, men udnytter den ekstra måned til at finde en god proces herunder at få afviklet generalforsamlinger. Vi vil fra DI’s side gerne kvittere for, at man med dette tiltag finder en god, langsigtet løsning. Det er godt for dansk erhvervsliv og dermed godt for Danmarks vej ud af denne krise.”

Ring og hør om vi kan lave dit årsregnskab, ring 32177777 lokal 240 og se priser her.

Scroll to Top