Grøn omstilling har en milliardpulje der mangler ansøgere

Mange virksomheder har mistet appetitten på den grønne milliardpulje. Derfor er der åbent for ca. 750 millioner der mangler at blive ansøgt for. Nogle mener at kravene er for svære at gennemskue, men det er nemt at ansøge og så er det op giverne om man får pengene, der tillige har slækket på kravene for at få flere ansøgere.

Og det er blevet nemmere at lave Grøn Omstilling når du f.eks. kan

  • Få dækket op til 50% af dine omkostninger
  • Få 47.000 i støtte til omlægning til LED lys. Alene her kan mange spare 100Mwh som er kravet for betalingen.
  • Udskifte kedler af enhver slags til varmepumper og få 56.000,- ved 100Mwh besparelse som er kravet for betalingen.

Alle virksomheder er omfattet af ordningen, dog ikke offentligt ejede virksomheder eller det offentlige.

Ved seneste runde i januar blev der kun ansøgt om støtte for 37 mio. kr. ud af i alt 225 mio. kr., der stod til rådighed i runden. I alt står der nu 750 mio. kr. urørt af over 1 mia. kr.

Ligesindede ordninger findes i flere andre lande hvor datterselskaber eller koncernregnskaber ligeledes kan ansøge. Vi har f.eks. både ansøgt i Sverige og Frankrig for vore kunder.

Erhvervspuljen skulle ifølge planen sende over 3 mia. kr. mod virksomheders grønne omstilling inden 2024. Men det er for svært at få del i støtten, lyder kritikken fra flere virksomheder

Hvad er Erhvervspuljen?

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskud fra Erhvervspuljen giver kortere tilbagebetalingstider, så flere projekter kan blive til virkelighed. Energispareprojekter er med til at sænke energiforbruget i Danmark som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.På SparEnergi.dk/erhvervstilskud finder du mere information om, hvem der kan ansøge Erhvervspuljen, og hvad der kan søges støtte til. Du finder også inspiration til, hvordan du igennem energieffektiviseringsprojekter kan styrke din virksomheds grønne profil og bundlinje.

Selvom fokus ligger på energibesparelser findes der i produktionsvirksomheder mange måder hvorpå man kan få tilskud til at spare på energien, der nu er blevet endnu mere kostbar, i skyggen af krigen i Ukraine.

Der ligger også mange KW at hente i f.eks. maskiner der står standby det meste af dagen, derudover kan styring af el-forbruget i en virksomhed spare meget og det er nemt at opsætte software der kan beregne og dokumentere besparelser, for en af forudsætninger for tilskuddet er, at du skal lave et energiregnskab.

I flere datacentre begynder man f.eks. at levere opvarmet vand til fjernvarmeværker og der er store mulighed for at at lave solparker på taget og omkring bygningerne som er med til at nedbringe de samlede el-omkostninger. Målet er her CO2 frie Server Hosting Centre som på sigt nedbringer CO2 belastningen optimalt.

Energistyrelsen erkender at puljen ikke har tiltrukket nok ansøgere. I en artikel fra januar i netmediet Altinget udtaler Energistyrelsens vicedirektør Stine Leth Rasmussen, at der allerede er fjernet en række krav til ansøgningerne. Derudover vil styrelsen nu gå i dialog med erhvervslivet for at gøre puljen mere attraktiv.

Energistyrelsen skriver ligeledes til dagbladet Børsen at

“man løbende er i dialog med interessenter som virksomheder og rådgivere på eget initiativ, og at der hvert halvår bliver holdt møder, hvor interessenterne kan komme med input. Samt at styrelsen forventer at optrappe dialogen for at “imødekomme erhvervslivets kritik”.

Grøm Omstilling kan både spare i Skat og på CO2 aftrykket og dermed virksomheden

Vi har løst flere problemer i Datacenter branchen, hvor optimering af kølesystemer og genanvendelser af f.eks. opvarmet vand kan benyttes som udgangspunkt for en ansøgning, herunder også køling med vand i selve rackskabe og servere er en teknologi der allerede anvendes i de eksisterende datacentre. Derudover kan vi lave Sol og Vind projekter med GREEN BONDS, de grønne klimaobligationer.

Det samme gælder indenfor ejendomsselskaber som vi har hjulpet til energioptimeringer med store besparelser til følge på el-regningen. Ved reniveronger m.v. af ejendomme kan man f.eks. i store beboelsesejendomme skifte til f.eks. fjernvarme eller større elvarmepumpe systemer. Der er tillige mulighed for solenergi som en del af det grønne regnskab.

Generelt kan man skattemæssigt fratrække investeringer, og f.eks. lave definiationer af hvilken el der går til produktion og hvad der går til varmeproduktion i en virksomhed, og man bør tillige vide at eksisterende anlæg som er etableret for mere end 10 år siden trænger til udskiftninger eller optimeringer. Med mange softwareløsninger i dag, bliver det f.eks. også synligt hvad det koster at have ubenyttede lokaler opvarmet.

Hvis du ønsker mere info, så ring gerne 32177777 lokal 240 att. Jane Clausen.

Scroll to Top