Corona Kompensation, Regeringens plan for Vinter 2020/2021 frem til 28.02.2021

Et flertal i Folketinget har tilsammen med Regeringen idag, torsdag den 17. december 2020, præsenteret aftalen om en fornyet kompensationsordning.

Aftalen er målrettet virksomheder, som kompensation for den nedlukning som nu har virkning til efter nytår. Disse ordninger er bl.a. målrettet mod julens sæsonsalg, Skattelån til SMV, omstillingspulje til turisme og oplevelsesøkonomien og tillige tvangslukkede virksomheder.

For virksomhederne der rammes af nedlukningen og for leverandører til disse brancher betyder kan dette betyde direkte produktionsnedgang, mindre salg, eller et direkte forbud om åbning i perioden. Folketingets partier og Regeringen besluttede således derfor den 10/12/2020 at forlænge hjælpepakke systemet til de virksomheder der direkte er berørt af de meget omfattende tiltag for at begrænse smitte med Covid19. Den 16/12/2020 meddelte Statsministeren derfor om en udvidelse af nedlukningen af Danmark, hvorfor en aftale om at forlænge, forbedre og forenkle de kompensations-ordninger vi kender fra foråret, nu vil omfatte en enklere forståelse og ansøgningsprocess her under coronasmitteudbrud nr. 2 i Vinteren 2020/2021.

Følgende kompensationsordninger forlænges og videreføres fra den 31/01/2021 til 28/02/2021.

 1. Kompensation for faste omkostninger herunder husleje m.v.
 2. Kompensation for arrangører vedr. aflyste arrangementer m.v.
 3. Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører m.v
 4. En selvstændig Nødpulje til kulturområdet omfattende kulturelle arrangementer m.v.
 5. Fortsatte garantiordninger i Vækstfonden og EFK til SMV’er og større virksomheder
 6. En Match finansieringsordning via Vækstfonden
 7. Aktivitetspuljen til kulturinstitutioner


Oprettelse af ny A-skattelånsordning til SMV’er

Den tidligere momslåneordning erstattes med en ny skattelånsordning. SMV’ere opnår dermed mulighed for rentefrit lån A-Skatt og AM-bidrag. Disse betalinger skulle være betalt i perioden indtil 29. januar 2021, og omfatter både ordinær skatter som udskudt skat. Dette lån kan udbetales primo februar og lånene skal tilbagebetales 01/11/2020. Dette er alene et lån og ikke en kompensation.

De eksisterende kompensationsordninger forbedres og forenkles

Denne aftale omfatter således ordningerne for faste omkostninger og indeholder en kompensation til selvstændige hvor det nye er at ansøgningsprocessen skal være nemmere for virksomhederne, hvilket således omfatter følgende tiltag:

 • En forenklet dokumentation af omsætningstab i en virksomhed
 • En forlænget kompensationsperiode under den delvise nedlukning
 • En ensrettet og forbedret trappemodel til store virksomheder
 • En forbedring af betaling af faste omkostninger, der hvor en trappemodel ikke indgår og der i stedet sættes en højere grænse for kompensation.

Kompensation til tvangslukkede enheder op til 100.000 kr. om måneden

Som en klar forbedring omfatter ordningen en kompensation for alle tvangslukkede virksomheder i Danmark. Den nye aftale sørger for kompensation for faste omkostninger. Dette er med til at give virksomhederne op til 100 % kompensation. Grænsen er her 100.000 kr. om måneden.

Hvis du har fået lukket en virksomhed eller trues af en tvangslukning eller konkursbegæring, bør du ringe til os for at få disse problemer ordnet.

En særlig sæsonafhængig kompensation

En kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kulturområder indføres for julesæsonen 2020, hvorfor begrænsningen alene omfatter 01/12/2020-31/12/2020. Man skal dog her kunne dokumenteres, at den forventede omsætning i December 2020 var mindst 50 % højere end de andre måneder i gennemsnit. Man skal alene beregne de forudgående antal måneder indenfor det samme regnskabsår. Her kan der være lidt problemer fordi ikke alle anvender kalenderåret som regnskabsperiode og der for mange brancher er godt salg i månederne op til december. Den forventede omsætning skal dog måles i den såkaldte referenceperiode som er hele december 2019.

Selve kompensationen er på 90% af den målte omsætningsnedgang. Tillige skal kravet om en omsætningsnedgang på min. 50 % i perioden være opfyldt. Maksimalt er det dog alene 37.000 kr. pr. måned. De krav som er gældende i den almene ordning er gældende for enhver type af selvstændige og freelancere m.v.

Styrkelse af omstillingspuljen til turisme og oplevelsesøkonomien

Partierne bag aftalen er endvidere blevet enige om, at den hårdt prøvede turisme og oplevelsesøkonomi i Danmark skal styrkes. Derfor er der nu afsat 110 mio. kr. yderligere i 2021 til den eksisterende omstillingspulje, som er målrettet oplevelsesøkonomien og dansk turisme.


Ring 32177777

for mere info og hvis vi skal bistå dig


Nyheder fra relevante myndigheder vedr. coronasmitte.dk:

Scroll to Top