5.600 milliarder i EU genopretningsfonden er en historisk mulighed for danske virksomheder

Udenrigsministeren kalder de danske virksomheder

“Pengene fra den EU’s genropretningsfond udgør en unik eksportmulighed for Danmark”
så enkelt lyder det fra udenrigsministeren. Også på det digitale område, er der initiativer på vej.

5.600 milliarder kroner, er det beløb, som EU har givet til genstarte en lidende europæisk coronaøkonomi. Pengene er også en unik mulighed for danske virksomheder inden for en række sektorer – heriblandt den digitale.

At en stor del af pengene er øremærket til grøn omstilling og digitalisering, vækker optimisme hos Dansk Erhverv, der kalder det en ‘once in a lifetime opportunity’ og udenrigsminister Jeppe Kofod er ligeledes begejstret.. Det skriver bl.a. Politiken her: https://politiken.dk/udland/art8271681/Genrejsningen-efter-corona-ligner-et-dansk-guld%C3%A6g

»Hele den her satsning, vi laver nu, handler om at øge vores markedsandele og finde fodfæste især i syd og øst. Vi har kontakt med førende brancheorganisationer i landene, vi styrker vores rådgivning til danske virksomheder, og vi har tilført nogle sektoreksperter til vores ambassader, så vi kan være til stede på markederne«

siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til avisen, og kalder det ‘en historisk chance’ for de danske virksomheder.

De digitale initiativer har stået højt påønske listen og udmønter siger i at EU har en målsætning om, at minimum 20 procent af pengene skal bruges på dette omåde. Det betyder samtidigt at Danmark har store muligheder for at få del 5.600 milliarder kroner. Danske virksomheder er generelt stærke, med digitale løsninger til salg, som man eksempelvis kunne implementere i den offentlige sektor i Sydeuropa. Her er interessen da også stor, og i Spanien har regeringsmagten da også en vilje til at investere mere end de 20 procent, der er påkrævet af EU. Man kan derfor forvente at andre lande, heriblandt Danmark, kommer med støttepuljer i hvert enkelt land.

Regeringen har bestemt viljen til at poste milliarder i en digitalisering og en vilje til markant at satse, hvor andre lande er tilbageholdende.

Ifølge Digitech er der på den danske ambassade i Madrid blevet arbejdet på at tilknytte en såkaldt digitaliseringsrådgiver, der kan hjælpe med at formidle danske virksomheder og deres løsninger til de beslutningstagere i det spanske samfund, der skal være med til at investere de knap 30 procent af EU-milliarderne i eksempelvis digitale løsninger til det offentlige. Tallet, der altså er markant højere end de dikterede 20 procent fremgår af det engelske resumé af den spanske plan ‘Espana Puede

Ansøgninger og prækvalifikation.

Advokat og Revisor Samvirket kan medvirke til ansøgningsprocessen og behov der udliciteres af de enkelte regeringer i samtlige EU lande. Der kan være tale om projekter til digitalisering, open data håndtering og distribution, løsninger der gør at erhverslivet i højere grad samarbejder, synergiløsninger og især løsninger der kan gavne infrastruktur, handel og samarbejde over grænserne også. Ring gerne 32177777.

»Genopretningsfonden giver store eksportmuligheder for dansk erhvervsliv og kan bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. For at sikre, at de danske styrkepositioner kommer i spil, har Udenrigsministeren etableret et partnerskab med centrale aktører i dansk erhvervsliv, der skal understøtte virksomhedernes muligheder for at eksportere til EU-lande i de sektorer, hvor genopretningsmidlerne udmøntes,«

siger Christian Staffeldt, der chefkonsulent i Udenrigsministeriet til mediet DigiTech.

Fotokredit: Med tilladelse fra (C) Copyright 2021 af Fotograf Claus Bech, Udenrigsministeriet

Scroll to Top