topdown, drone, import

Sådan er de nye regler for kørsel i Tyskland

Tyskland har med et meget kort varsel gennemført en lov, der fastsætter en minimumsløn på 8,50 euro pr. time. Loven er trådt i kraft for 2 dage siden den 1. januar 2015 og gælder for alle brancher og dermed også for lastbilchauffører.

I hele december har vejledninger og informationer fra de tyske myndigheder været meget mangelfuld, men vi kan nu oplyse følgende, fortæller DTL i et nyhedsbrev i går onsdag eftermiddag:

• Alle ansatte over 18 år skal ved arbejde i Tyskland have en grundløn på minimum 8,50 euro pr. time.

• Reglerne gælder også for alle udenlandske transportvirksomheder, der kører til/fra/i eller i transit gennem Tyskland.

GÆLDER DET FOR TYSKE VIRKSOMHEDER OGSÅ OG KAN DET HELE LØSES VED AT STIFTET ET TYSK SELSKAB?

Hvorvidt reglerne også gælder for de tyske selskaber vi har etableret er under undersøgelse. Flere af de transportorganisationer vi har hørt fra i december aner ikke lige hvad de skal gøre. Flere omtaler et administrativt helvede. Vi har stiftet mange selskaber i hele Tyskland indenfor transportbranchen, godstransport og ADR speciel transporter, men vi har lige her efter nytår faktisk ikke overblik over det.

Chauffører skal anmeldes på forhånd

Virksomheden skal på forhånd – og på tysk – anmelde den eller de chauffører, der udfører ovenstående kørsel, til Bundesfinanzdirektion West i Köln. Anmeldelsen skal ske på denne online-blanket:

https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=033037b

Det lyder meget mærkeligt at der ikke er en online webside eller en anden permanent godkendelsesløsning for transport erhvervet.

Blanketten, der har to sider, sendes i udfyldt stand pr. telefax til +49 221964870

Husk at gemme fax-kvitteringen, da der ikke vil blive sendt nogen kvittering fra de tyske myndigheder.

Husk også pas

Anmeldelsen gælder i op til seks måneder, uanset om transporterne udføres på fuld tid eller kun delvist inden for denne tidsramme.

Det er ikke nødvendigt at foretage anmeldelse af ændringer i planlagte transporter.

Ud over det påkrævede id-kort (pas) anbefaler DTL, at chaufføren under kørsel i Tyskland medbringer kopi af både anmeldelsen, fax-kvitteringen, ansættelsesaftalen og seneste lønseddel til fremvisning ved en eventuel kontrol.

I henhold til de tyske regler skal virksomheden løbende sikre oplysninger om den enkelte chaufførs arbejdstider og løn og kunne fremlægge skriftlig dokumentation herfor for de seneste 2 år.

Virksomheden skal registrere varigheden af arbejdet på tysk grund (antal timer) senest 7 dage efter, at transporten er udført. Det er ikke nødvendigt at specificere start- og sluttidspunkt.

Overtrædelse er dyrt

– Reglerne synes ganske bureaukratiske, konkluderer DTL.

– Reglerne er næppe udarbejdet for at kontrollere danske vognmænd, men overtrædelse af loven kan medføre meget høje bøder. Vi kan derfor kun råde medlemmerne til at respektere reglerne og foretage korrekt anmeldelse af arbejde i Tyskland.

– Vi er i dialog med de danske myndigheder om sagen, herunder med henblik på, at der sikres en generel anerkendelse af, at kørsel i henhold til dansk vognmandstilladelse opfylder kriterierne.

Kilde: Dtl
Fotokredit: stock.adobe.com

Scroll to Top