NIS2 CYBERSIKKERHEDSKRAV træder i kraft i Danmark DEN 01/03/25, flere måneder FORSINKET

NIS2 gælder alene for NIS2-direktivet gælder for en bred vifte af virksomheder og organisationer inden for kritiske sektorer i EU, som har betydning for samfundets funktion. Dette omfatter blandt andet energi, transport, bankvæsen, finansmarkeder, sundhedssektoren, drikkevandsforsyning, og digitale infrastrukturer. Kravet her er 50 eller flere ansatte og en årlig omsætning eller årlig balance på 10 […]