Nyhed: Henstand med Skatter/Moms/AM, Lønudgifter, Banklån for 200 milliarder, sygedagpenge og supplerende dagpenge

Advokat & Revisor Samvirket viser her alle ordninger der kan sikre virksomheden bedre eller i det mindste udskyde en konkurs. Allerede nu har vi så mange nødlidende virksomheder at vi holder ekstra åbent i weekender. Corona Krisen har lagt økonomien i ruiner i mange SMV virksomheder og aktiemarkeder bløder. Vi vil fortsat arbejde for at styrke likviditeten for de erhvervsdrivende med denne vejledning.

Du kan ringe til os på 32177777 fra 9:00-16:30 samt foreløbigt i weekender fra 11:00-17:00, da vi rådgiver mange indenfor de berørte erhverv under krisen.

Konkursbegæring, Tvangsopløsning og henstand med skatter og moms m.v.

1. B-SKATTER

Man kan udskyde betalingsfristen for B-skat. Betalingsfristen den 20. april, flyttes til den 20. juni. Betalingsfristen den 20. maj udskydes til den 20. december. April og maj er helt betalingsfri for B-skat.

1A. FORVENTET INDTJENING FOR 2020

De erhvervsdrivende kan SELV reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020. Man skal selv opgøre sin forventede indtjening for 2020. For dem vi har fuldmagter for kan vi gøre dette – ellers ring 32177777.

2. MOMS

Man kan udskyde momsbetalingen for SMV’ere ved at slå to afgiftsperioder sammen. Det betyder således, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder på halvårs moms skal dermed betale moms den 1. marts 2021. Mellemstore virksomheder skal først betale moms den 1. september 2020 fordi de er på kvartalsafregning med hensyn til moms. Kontakt os på 32177777 vedr. alternativer hvis du har flere selskaber.

3. LØNUDGIFTER

Kompensation kan ske for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. Virksomheden opnår en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned. Dette gælder i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Medarbejderne skal give afkald på fem dages ferie eller afspadsering. Har de ikke ferie eller afspadsering til gode, kan man således reducere lønnen med fem dage.

4. BANKLÅN MED KAUTION FOR 200 MILLIARDER KRONER

Ved frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer, til sikkerhed for bankerne bliver penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet samlet set øget med over 200 mia. kr. jf. en gennemsnitlig risikovægt på 75 pct. for sektorens udlån. Der skal udformes korrekte låneansøgning til din bank. Det kan du selv, men der er tradition for, at banker reagerer hurtigere og med et bedre resultat, når det kommer fra os. De 2 ordninger er målrettet danske SMV’er og større virksomheder. Ved begge ordninger gælder det, at virksomhederne skal leve op til en række krav for at kunne søge en kaution. Man skal dokumentere et driftstab på over 50 pct. som følge af COVID-19, således at virksomheden alene er kommet i midlertidige likviditetsmæssige problemer grundet dette. En kaution dækker 70 pct. af restgælden på finansieringen.

5. A-SKATTER & AM-BIDRAG FORLÆNGES 4 MÅNEDER

AM-bidrag og A-skatter frist forlænges og skønnes at styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 90 mia. kr. i 4 måneder. SMV begrebet er defineret ved at man har et AM-bidrag på under 250.000 kr. og betaler A-skat på under 1 mio. kr. årligt. De nye deadlines er:

  • Deadline d. 11. maj rykkes til 10. september
  • Deadline d. 10. juni rykkes til 12. oktober
  • Deadline d. 10. juli rykkes til 10. november. 

6. ARBEJDSFORDELINGSORDNINGEN

Man kan midlertidigt nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, fx i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme pga. nedsat arbejdstid. Dette for at undgå afskedigelser. Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

7. SYGEDAGPENGE OG REFUSION

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag. Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger. For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler.

8. HJÆLP TIL SELVSTÆNDIGE OG HÅRDT RAMTE VIRKSOMHEDER

Selvstændige får kompensation for tabte indtjening. Det gælder for op til 75% af deres tab for maksimalt 23.000 kr. pr. måned. HVIS man kan dokumentere et tab på 30% af sin omsætning. De hårdt ramte brancher kan få op til 80% dækning af deres udgifter som husleje, så eksempelvis frisører og restauranter stadig kan beholde deres adresser HVIS man kan dokumentere et omsætningstab på 40%

9. ERHVERVSRÅDGIVNING & RÅDGIVNING OM KONKURSER

  1. Hvis du får problemer med SKAT og GÆLDSSTYRELSEN så kan vi hjælpe med aftaler om henstand. Hvis det er baseret på forkerte oplysning, kan vi korrigere disse. Det kan du også selv, men det er vigtigt at forstå at SKAT og Gældsstyrelsen kræver dokumentation. De har lidt nemmere ved at acceptere en begæring fra os, end fra virksomhederne eller privatpersoner.
  2. Der findes mange metoder til at fremskaffe kapital ved at nedgradere din egenkapital der kan frigives til kapitalejere. Denne er oftest Skattefri, hvis du har overført penge fra din private konto til firmaet. Undersøg derfor mellemregningskonti mellem ejere og virksomheden. Er du f.eks. A/S kan du nedgradere til APS og udbetale 400.000 skattefrit til din egen konto.
  3. Man bør sikre og gennemgå kontrakter og vurdere om de skal henvises til Force Majeure.
  4. Man skal sikre sig juridisk korrekte opsigelser eller nyskrivning af ansættelseskontrakter der overholder gældende lovgivning og tidsrammer. Det kan være bekosteligt hvis fagforeninger finder fejl.
  5. Skal du ud i en konkursbegæring er det vigtigt at det er en kontrolleret konkurs og at du får behørig vejledning fra din revisor eller advokat. Ellers kan vi håndterer dette for dig.
  6. Alle medarbejdere kan få supplerende dagpenge og staten giver op til 29.000 pr. måned til medarbejdere. Vi kan lave en komplet plan for dine medarbejdere med henvisning til Arbejdsfordelingsordningen.
  7. Vi kan assistere med lån fra din bank. Regeringen håber at 200 milliarder kommer i omløb. Ofte går det lidt lettere og hurtigere når begæringen kommer fra os, men du kan sagtens selv anmode herom.

RING 32177777 – SPØRG OS – SÅ FÅR DU RÅD.

2020 COVID FAKTAARK

Advokat & Revisor Samvirket har samlet en række faktaark, der primært er uddybninger af ovenstående for at lette overblikket. Vi følger udviklingen nøje og opdatere med nye nyheder som de kommer. Vi har nu 2 redaktører fast på vor Corona Task Force. Alle links er på vort website:

Læs også seneste specifikke Corona Pandemi links for virksomheder fra Advokat & Revisor Samvirket:


Med de bedste hilsener fra
Advokat & Revisor Samvirket – Spørg os – så får du råd.
Ring 32177777 lokal 240 for mere information.
E-Mail: info@metropolinternational.com
Vedr. besøg på vore adresser
Åbningstider hverdage: 9:00-16:30.
Weekendåbent midlertidigt: 12:00-17:00.


Scroll to Top