Banker og Skattestyrelsen bærer en del af ansvaret for det højeste konkursniveau i ti år


Sidste år, ved samme tid, var der rekord få virksomheder der gik konkurs. Nu er billedet vendt på hovedet og der kan drages paralleler til sidste krise i 2009.

I følge disse nye tal fra Danmarks Statistik, var der 251 konkurser i september, hvilket så er 7,6 procent flere end i august.

Blandt de konkursramte virksomheder i år havde 45 procent af dem et momslån. Det har medvirket til, at det gennemsnitlige antal konkurser i aktive virksomheder i årets først ni måneder lå på det højeste niveau siden 2012.

Konkurserne i september svarer til 1.242 fuldtidsjob, hvilket er næsten 40 procent flere end i august.

Hvorfor bærer bankerne og Skattestyrelsen en del af ansvaret? fordi de nægter at oprette bankkonto og at fordi Skattestyrelsen indkalder til interviews med store krav og hvor mange i øvrigt afvises

Et er statistik og noget andet er erfaringerne hos landets selskabsstiftere, og som en af dem, må vi erkende at der faktisk sker konkurser af 2 typiske årsager:

  1. Skattestyrelsen har igangsat en udspørge interview runde FØR man kan blive momsregistreret og det er nyt. Man kan sige at Skattestyrelsen har indført sit eget Konkursregister og indkalder hvis en der er gået konkurs, ansøger om momsregistrering igen.

    I indkaldelsen til disse interviews pålægger Skattestyrelsen tillige den nyslåede selskabsejer en masse krav om budgetter, forretningsplaner og materiale der gør at mange udebliver, opgiver eller søger mod udlandet. Mange har ikke forstand på at lave dette og det er reelt en omkostning på ca. 20.000 kr. som Skattestyrelsen forlanger produceret, når iværksætteren eller 2. gangs iværksætteren lige har sat 40.000 kr. ind som anpartskapital i sit selskab eller selskabet.
  2. Bankerne vil ikke oprette et selskab hvis de ikke kender personen i forvejen, der er almindelig praksis, og dermed fanges mange nye selskabsstiftere i et tab af egenkapitalen, der som bekendt skal indsættes på bankkontoen og ikke må sendes tilbage til stifterens egen konto. Og man må IKKE drive erhverv fra sin bankkonto, så opsiger banken kundeforholdet privat.

Forretningsplan, Driftsbudgetter, Salgsbudgetter, Etableringsbudget og gerne ca. 50 sider i alt

Ovenstående er hvad Skattestyrelsen og banker kræver af en iværksætter i dag. Det lyder jo ganske fornuftigt, men mange har jo revisionsmæssig eller advokatuddannelse hvor de mange nye iværksætter og flergangs iværksættere taber modet.

Det nye med at Skattestyrelsen indkalder til interview har ofte den betydning at personer med tidligere konkurser ikke kan blive registreret. Der er bare ingen der fortæller dette i medierne og selskabsstiftere gør heller ikke. Dermed bugner selskabsstifterne pengekasser for de kan ikke tilbagesende stiftelseskapitalen til firmaets nye bankkonto, fordi bankerne nægter bankoprettelser.

Som følge af bankernes afvisninger for nye iværksættere og en del af dem også, som har haft konkursfør, er dem som har haft en konkurs før reelt magtesløse og henvist til udenlandske banker og offshore selskaber.

De seneste fire måneder er antallet af konkurser ikke set større siden finanskrisen i 2009 og 2010

Det har medvirket til, at det gennemsnitlige antal konkurser i aktive virksomheder i årets første ni måneder lå på det højeste niveau siden 2012. I de seneste fire måneder, hvor det gennemsnitlige antal konkurser ikke er set større siden de tilsvarende perioder efter finanskrisen i 2009 og 2010, stod virksomhederne med momslån for 49 pct. af konkurserne.

På trods af udskydelser og lån runder Danmark et skarpt hjørne nemlig konkurstaller i 2012. Tallene fra Danmarks statistik fortæller en historie om at de mange danske virksomheder har det svært i øjeblikket. Så svært og de har opgivet og at der er kommet en likvidator eller kurator ind i billedet. En af forklaringerne er blandt andet tilbagebetaling af momslån fra coronatiden, som gør ondt på virksomhederne.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer som tidlige indikatorer

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer giver gode indikationer på, hvad der kan forventes af konkurserklæringer i de kommende måneder, og de hjælper med at isolere aktuelt betingede udviklinger i de nyeste konkurstal fra tidligere begivenheder.

De foreløbigt indkomne konkursbegæringer i september indikerer 550-600 konkurser i oktober. Det er uvist hvor mange begæringssager i september, der endnu ikke er blevet oprettet, men erfaringsmæssigt vil ca. 90 pct. heraf ende med en konkurs. Tvangsopløsningerne i august vil på normal vis medføre 1.200-1.400 konkurser i oktober.

Erklærede konkurser i september i faktiske tal

Det totale antal erklærede konkurser i september var på 530 opgjort i faktiske tal. Heraf var 257 konkurser eller 48 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 273 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.242 job ved de 530 erklærede konkurser i september mod 893 tabte job i august. Der er tre konkurser med 60-90 tabte job. I tredje kvartal blev i alt 3.179 job ramt af konkurs mod 4.084 i andet kvartal. Region Hovedstaden stod for 41 pct. af de tabte job i september, mens Region Sjælland stod for 15 pct. og Region Syddanmark for 13 pct. Region Midtjylland stod for 18 pct. og Region Nordjylland for 12 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 – september 2022

 TvangsopløsningerKonkurser1AndelGennemsnitMedian
 antalpct.dage
I alt726193189943,911192
Aktive virksomheder8094436954,011071
Nulvirksomheder645252753042,711194

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 20212022
 Sept.Okt.Nov.Dec.Jan.Feb.Mar.Apr.MajJuniJuliAug.Sep.
 antal konkurser
Sæsonkorrigerede i alt488731586610577458730674814652588570667
Heraf i aktive             
virksomheder173222195194179167248205211261213233251
Faktiske i alt385774795981447363970729833630477311530
Landbrug, skovbrug             
og fiskeri67101476131087344
Industri, råstofindvinding             
og forsyningsvirksomhed14314143242433233527331334
Bygge og anlæg771151121297459128103108137776892
Handel og transport mv.116217220243129120266201224186121120163
Ejendomshandel             
og udlejning11251819652321201216717
Erhvervsservice711391471828170170119153104924697
Øvrige brancher, ex.             
uoplyste892402463511257933725128515713553123
Uoplyst aktivitet1111
Hovedstaden182448452626208133578394512259234112229
Sjælland45788486466295538377624464
Syddanmark547947756073115668787595272
Midtjylland64117173155105631341731211648974110
Nordjylland40523939283248433043332955
 antal tabte fuldtidsjob
I alt1248808123269455566910761393948174310448931242
Hovedstaden555321594271132213282430390510426256515
Sjælland184552216310622427010873366204185184
Syddanmark1911331299396107249313166283203174167
Midtjylland17815417721819185160451214512156195221
Nordjylland14014511149304011591105725583155

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket og Danmarks Statistik

Scroll to Top