Dagbladet Børsen A/S ACCEPTERER bøde på 325.000 kr. for corona-svindel

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har udstedt en bøde på 325.000 kroner til Dagbladet Børsen A/S for svindel med Covid-19 hjælpepakke.

NSK logo

Dagbladet Børsen A/S har accepteret et bødeforelæg på 325.000 kroner, som NSK efter grundig efterforskning har udstedt til virksomheden for svindel med corona-hjælpepakke.

Dagbladet Børsen A/S begrænsede salget af annoncer og udskød eller påvirkede annonceindtægter negativt for et beløb på ikke under 203.840 kroner.

Det er angiveligt sket i en periode op til den 8. juli 2020 med henblik på at opnå en højere kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med Covid-19, end hvad dagbladet reelt var berettiget til. 

”Denne sag vedrører grænserne for, hvad en virksomhed aktivt må foretage sig med den ene hånd for at påvirke sine indtægter negativt, når virksomheden samtidig med den anden hånd beder om penge fra statskassen ved at ansøge om Covid-19-kompensation. Børsen har overtrådt denne grænse, og det er baggrunden for straffesagen og bødeforelægget på 325.000 kroner,”

siger advokaturchef hos NSK, Niels Kjærsgaard. 

Der udestår fortsat endelig afgørelse af spørgsmålet om tiltale mod tidligere ledende medarbejdere for medvirken til Dagbladet Børsen A/S’ corona-svig. 

Fakta om NSK

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er en landsdækkende specialenhed i dansk politi med ca. 1.100 medarbejdere. NSK håndterer de mest komplekse og alvorlige sager om økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og cyberkriminalitet.

NSK understøtter desuden dansk politi med specialiseret ekspertise inden for blandt andet kriminalteknik, it-efterforskning, analyser og efterretninger. 

NSK har egen anklagemyndighed, der fører de straffesager, hvor efterforskningen har udgangspunkt i NSK’s politiarbejde. Efterforskning og strafforfølgning i NSK er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet.

De komplekse kriminalitetsområder, hvor NSK ofte vil have ansvar for sagerne, kan være inden for eksempelvis organiseret hvidvask, organiseret skatteunddragelse, svindel, bandekriminalitet samt organiseret narkotikakriminalitet og våbensmugling.

Kilde: NSK
Fotokredit: NSK

Scroll to Top