Bankernes størrelse og bankoprettelse med kreditkort i Danmark og udlandet

Bankoprettelse og Bankkonti og kreditkort i Danmark eller udlandet

Der findes idag 97 banker i Danmark. De største banker klarer sig bedst med Danske Bank A/S i spidsen. Skandaler omkring hvidvask forventes dog at ændre billedet på hvem som er størst indenfor for forskellige bankområder og der er bevægelser i gang som støtte etiske banker.

Desværre er det sådan at mange udlændinge, virksomheder og især selvstændige ikke kan oprette bankkonto, hvorimod det er et lovkrav at alle danskere har ret til en bankkonto, men såsnart en privat konto benyttes til erhverv lukkes den automatisk af de fleste banker.

De største banker der klarer sig bedst. De har flest kunder og har den bedste kapitalisering. Mindre banker er ofte i problemer og får dårlig omtale af bl.a. Finanstilsynet. Det leder ofte til et for tyndt kapitaliseringsgrundlag og sammenlægninger eller opkøb.

Samlet set går det dog godt for danske banker der stiger 30-42% om året. I Danmark har vi en tradition for mange forskellige typer af banker herunder sparekasser og andelskasser.

Set ud fra størrelse er der penge at spare ved at flytte til, eller oprette en ny bank som ikke er blandt de største i Danmark og risikoen for bankkrak er minimal i den øverste del af mellemlejet.

Danske Offshore Banker

Desuden har mange danske banker trukket sig fra lande som Luxembourg Schweiz og andre lande efter at det er kommet frem, at der har været rådgivning i bankerne om hvordan bankens kunder kunne undgå beskatning i DK. Med andre ord har bankerne ageret som Skatterådgiver til at undgå beskatning i Danmark.

Den dobbeltrolle har ført til at de fleste banker nu helt har opgiver at have hovedsæde i Luxembourg og filialer i f.eks. Schweiz. Dette er sammenfaldende med de første avisskriverier herom. Og det er jo underligt at pengeinstitutterne trækker sig fra lande hvor der er overskud.

Erhvervsbanker og online banker i Danmark

Igennem de senere år er der mange ny erhvervsbanker og onlinebanker som dog ikke har en stærk kapital bag, Disse betjener primært erhvervslivet og online banker er en slags selvbetjeningsbank uden filialer. 

Basisbanken var i år 2000 den første i Danmark, som kunne tilbyde danskerne en internetbank. Siden er markedet vokset og en hel række danske banker tilbyder internetbank til deres kunder.

Idéen bagved onlinebankerne var, at bankerne kunne nedsætte deres driftsomkostninger ved, at kunderne kunne klare deres ”bank-gøremål” online. Siden 80’erne er der et fald på 74% i antallet af filialer i Danmark. I takt med den digitale udvikling, ser man flere banker som vælger, at lukke deres filialer og danskerne må i mange tilfælde køre langt til den nærmeste filial. Det er i det fleste tilfælde kun kontant indsættelser og hævninger der er behov for en bank og det klares med de mange ATM steder der nu også kan modtage kontanter.


Største banker i Danmark

Gruppe 1 (Arbejdende kapital over 75 mia. kr.)

Danske Bank A/S
Jyske Bank A/S
Sydbank A/S
Nykredit Bank A/S

Gruppe 2 (Arbejdende kapital over 12 mia. kr.)

Spar Nord Bank A/S
Arbejdernes Landsbank A/S
Ringkjøbing Landbobank, A/S
Saxo Bank A/S
Vestjysk Bank A/S
Sparekassen Kronjylland
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Nordjyske Bank A/S
Lån & Spar Bank A/S
Sparekassen Vendsyssel
Jutlander Bank A/S
Den Jyske Sparekasse

Gruppe 3 (Arbejdende kapital over 750 mio. kr.)

Middelfart Sparekasse
Danske Andelskassers Bank A/S
Alm. Brand Bank A/S
Sparekassen Thy
Djurslands Bank A/S
Lægernes Bank A/S
Frøs Sparekasse
Fynske Bank A/S
Skjern Bank A/S
Grønlandsbanken, Aktieselskab
Saxo Privatbank A/S
Merkur Andelskasse
Salling Bank A/S
Lollands Bank, Aktieselskab
Østjydsk Bank A/S
Kreditbanken A/S
Totalbanken A/S
Nordfyns Bank, Aktieselskabet
Møns Bank A/S
Basisbank A/S
Dronninglund Sparekasse
Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn
Broager Sparekasse
Ekspres Bank A/S
PenSam Bank A/S
Sparekassen Djursland
Sparekassen Bredebro
Dragsholm Sparekasse
Coop Bank A/S
Frørup Andelskasse
Hvidbjerg Bank. Aktieselskab
Rise Flemløse Sparekasse
Langå Sparekasse
Sparekassen Balling
Rønde Sparekasse

Gruppe 4 (Arbejdende kapital under 750 mio. kr.)

Folkesparekassen
Frøslev-Mollerup Sparekasse
Andelskassen Fælleskassen
Fanø Sparekasse
Sønderhå-Hørsted Sparekasse
Klim Sparekasse
Københavns Andelskasse
Borbjerg Sparekasse
Landbrugets Finansieringsbank A/S
Faster Andelskasse
PFA Bank A/S
Søby-Skader-Halling Sparekasse
Sparekassen Den lille Bikube
Leasing Fyn Bank A/S
Maj Bank A/S
Stadil Sparekasse
Andelskassen OIKOS
Østervrå Andelskasse

Negativ bankrente betyder, at du skal betale for at sætte penge ind

Når man vælger bank skal man passe på den negative rente typisk 0,5% som mange pengeinstitutter har indført. Dene rente skal du betale for at have pengene stående. F.eks. kræver Danske Bank A/S 0,5% for beløb over 1 million kroner.

Som udgangpunkt koster det op til 7.000 kr. at have en bankkonto om året. Dertil koster det op til 3.000 i oprettelse.

Har du problemer med bank-oprettelse kan vi oprette for dig.


Bankstiftelser og bankhistorie i Danmark og Italien

Den allerførste bank i Danmark var baseret på en del andre principper end i dag. Kurantbanken startede nemlig i 1736, som Danmarks første bank. Her var beliggenheden på Kongens Nytorv, nærmere bestemt det sted som kaldes Kunsthal Charlottenborg i dag.

Kong Christian den 6. gav i 1736 kongelig tilladelse til oprettelse af banken Den københavnske Assignations-, Veksel- og Laanebank eller almindeligvis Kurantbanken Aktieselskab.

Banken fik ret til at udstede sedler som lovligt betalingsmiddel i forhold til staten (men ikke borgere imellem). Sedlerne skulle være fuldt indløselige (mod sølvmønt). De forskellige nordiske banker havde som forbillede banker i Hamborg og Amsterdam, hvor f.eks. Amsterdams Vekselbank havde taget Banco di Rialto i Venezia som forbillede.

Mange pengesedler og lånebevis fra dengang handles i dag på autioner for op imod 1 million kroner.

Set henover historien med de første banker er det dog ikke Tempelridderne men de græske banker der kan spores helt tilbage til det Grækenland for ca. 2.400 år siden. Dengang blev oprettelsen af de såkaldte ”trapezitter” de første der drev bankvirksomhed som vi kender det i dag med bankansatte bankierer der ikke nødvendigvis havde fast kontor men også kunne drage ud i landet. De hjalp med veksling af mønter som grækenlands formentligt var først med og tillige med indlån/udlån mod pant i f.eks. fast ejendom.

650fKr_vendt.jpg

Senere i middelalderen har Tempelridderne, Tempelherrerne og forskellige ordner varetaget bankforretninger for forskellige konger og adelen, men med opløsningen af tempelridderordnen i 1308 spredtes tempelridderne til henholdsvis Skotland, Spanien og Schweiz, hvorfra sidstnævnte land er kendt for sine mange banker.

De første mønter man kender (SE FOTO HEROVER) blev slået af Kongen af Lydien ca. 650 f. Kr. Lydien var et meget rigt land,  der lå imellem Grækenland og Persien i Lilleasien (nuværende Vest Tyrkiet). Man begyndte at slå mønter for at få handlen til at glide mere smidigt. Mønterne var af guld eller sølv, og da deres værdi var bestemt af metalindholdet, kunne de bruges både lokalt og i handlen mellem landene.​  Mønten udgør 1/3 statér af metallet elektron.


Bankers registreringsnummer REGNR også kaldet banknumre

Her kan du se de forskellige banknumre og tilhørende registreringsnumre REGNR.:

Scroll to Top