Arbejdstilladelse, Politi og Opholdskontrol

Politiaktion afslører fusk med arbejdstilladelse

Syv anholdt for ulovligt arbejde UDEN ARBEJDSTILLADELSE, trods forudgående advarsel

I København har politiets Udlændingekontrolsektion gennemført en storstilet aktion mod ulovligt arbejde, hvor syv personer blev anholdt for at arbejde uden de nødvendige tilladelser. Aktionen var annonceret på forhånd i håb om, at arbejdsgivere ville sikre, at alle papirer var i orden.

Trods dette fandt politiet stadig eksempler på ulovligt arbejde blandt de 75 steder, der blev kontrolleret. De anholdte, der stammer fra forskellige lande, manglede de påkrævede arbejdstilladelser og står nu over for bøder og mulige udvisninger. Københavns Politi understreger vigtigheden af at have de rette tilladelser og advarer om strenge bøder for både arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere, der overtræder reglerne.

Varslet indsats mod ulovligt arbejde

Københavns Politis Udlændingekontrolsektion havde på forhånd annonceret deres aktion mod ulovligt arbejde og opfordret arbejdsgivere til at sikre sig, at alle nødvendige papirer var i orden. Trods varslingen blev syv personer anholdt og sigtet for at arbejde uden de nødvendige tilladelser. Dette skete under politiets rundtur i politikredsen, hvor alt fra kurértjenester til kiosker og det prostituerede miljø blev inspiceret.

Politikommissær Kjeld Farcinsen udtrykte tilfredshed med, at mange havde taget varslingen alvorligt og forberedt sig på politiets besøg. Men samtidig understregede han, at selv et enkelt tilfælde af ulovligt arbejde er ét for meget, og varslede om fremtidige, uanmeldte aktioner.

De anholdte og deres situationer

Blandt de anholdte var en mand fra Kastrup, der arbejdede ulovligt som prostitueret, og fire mænd i Vanløse, som udførte gravearbejde uden dansk arbejdstilladelse. En mand blev anholdt på Østerbro for ulovligt ophold, arbejde og for at give falsk identitet, mens en anden blev taget på Nørrebro efter mere end seks års ulovligt ophold i Danmark. De stammer fra lande som Argentina, Bangladesh, Nigeria, og Georgien, og deres sager er overgivet til Udlændingestyrelsen med henblik på administrativ udvisning.

Konsekvenser for arbejdsgivere og udenlandske arbejdstagere

Københavns Politi advarer om, at arbejdsgivere, der ansætter uden den nødvendige dokumentation, kan se frem til bøder fra 10.000 til over 50.000 kroner pr. ulovligt beskæftiget udlænding pr. påbegyndt måned, og i særlige tilfælde endda fængselsstraf. Udenlandske borgere risikerer bøder, udvisning, eller i alvorlige tilfælde fængsel. Politiet råder arbejdsgivere til at sikre sig, at altid at tjekke pas eller nationalt identitetskort ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft, da opholdstilladelser udstedt i andre EU-lande ikke giver automatisk ret til arbejde i Danmark.

Hvad er betingelser for ophold i Danmark?

At forstå vilkårene for ophold og arbejde i Danmark er vigtigt for dem, der ønsker at flytte til landet for at arbejde eller studere. Danmark har forskellige typer af visa og arbejdstilladelser, hver med sine egne krav. Her er en oversigt over vilkårene for ophold og arbejde i Danmark, fordelt på visa og arbejdstilladelse:

TypeBeskrivelseVilkår/krav
TuristvisumTil kortvarige besøg op til 90 dage.– Ingen arbejdstilladelse.
– Skal vise formålet med besøget og have midler til at forsørge sig selv under opholdet.
StudievisumTil internationale studerende ved anerkendte uddannelsesinstitutioner.– Tilladelse til deltidsarbejde op til 20 timer om ugen og fuldtidsarbejde i skoleferier.
– Skal være optaget på et studieprogram.
Arbejdsvisum (Pay Limit scheme)For højtuddannede, der har modtaget jobtilbud med en høj løn.– Kræver et jobtilbud med en årlig minimumsløn fastsat af de danske myndigheder.
– Giver mulighed for at medbringe familie.
Arbejdsvisum (Positive List)For personer, der tilbydes arbejde inden for erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.– Kræver relevant uddannelse og jobtilbud inden for en af de nævnte kategorier på listen.
Arbejdsvisum (Fast-track scheme)For akkrediterede virksomheder til hurtigt at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.– Kun for virksomheder godkendt af de danske myndigheder.
– Tilbyder hurtigere behandling af ansøgninger.
Selvstændig erhvervsdrivendeFor dem, der ønsker at starte egen virksomhed i Danmark.– Skal fremlægge en forretningsplan og bevise økonomisk bæredygtighed.
– Kan kræve et betydeligt investeringsbeløb.
FamiliegenforeningFor familie til personer, der allerede bor i Danmark.– Kræver, at den person, der bor i Danmark, kan forsørge familiemedlemmerne.
– Der gælder særlige regler afhængigt af familiens sammensætning og baggrund.

Bemærk, at disse oplysninger er vejledende, og de præcise krav kan ændre sig. Det anbefales altid at konsultere de danske myndigheder eller deres officielle hjemmeside for den mest opdaterede information. Desuden kan visse specialiserede visa eller arbejdstilladelser gælde for specifikke situationer, så det er vigtigt at undersøge, hvilken type tilladelse der bedst matcher ens individuelle omstændigheder.

Udenlandsk arbejdskraft til erhvervslivet

Advokat og Revisor Samvirket har et samarbejde der er en service for VISA og arbejdstilladelser samt anskaffelse af udenlandsk arbejdskraft via:

www.rekrutteringsfirmaet.dk

www.u-m.dk


Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles frit ved link til denne artikel.

Scroll to Top