ESG Regnskab, Rapportering og Certificering

ESG RÅDGIVER BØR VÆRE ANDRE SIGER ERHVERVSMINISTEREN MODSAT NU HVOR ALENE ESG CERTIFICERING SKER FRA EN ESG REVISOR

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har foreslået en ny ordning, der skal åbne op for, at andre rådgivere end revisorer kan udfærdige bæredygtighedserklæringer for virksomheder. Dette skridt tages for at undgå en flaskehals på markedet for ESG-regnskaber (environmental, social, governance). Det skriver bl.a. DR og Børsen. ESG Regnskaber var lovpligtige fra nytår.

Bekymring for at der vil være for få ESG Rådgivere OG ESG REVISORER

Kunderne forventes nemlig at vokse i takt med, at flere virksomheder skal rapportere om deres bæredygtighedsindsatser. Brancheforeningen for revisorer, FSR – danske revisorer, afviser dog bekymringen for en flaskehals, men understreger at de nye udbydere skal møde samme krav til uddannelse og tilsyn som revisorerne. Udviklingen sker på baggrund af det nye CSRD-direktiv fra EU, der stiller omfattende krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering, og som nu er ved at blive indført i dansk lovgivning.

Erhvervsminister vil AT FLERE KAN KALDE SIG ESG-rådgiver ELLER ESG REVISOR

Under en debat i Folketinget i forbindelse med førstebehandlingen af et nyt lovforslag, udtrykte erhvervsminister Morten Bødskov sin intention om at skabe en ordning, der gør det muligt for uafhængige udbydere, udover revisorer, at udføre bæredygtighedserklæringer for virksomheder. Dette initiativ er et forsøg på at forhindre en potentiel flaskehals i sektoren for ESG-regnskaber, som kunne opstå som følge af stigende krav til virksomheder om at rapportere deres bæredygtighedsinitiativer.

Nuværende ESG Rådgivere OG ESG REVISORER vil ikke være årsag til flaskehalse siger FSR – danske revisorer

Revisorerne, som ser en potentiel indtjeningsmulighed i den grønne vækstmotor, har afvist ideen om, at de kunne blive en flaskehals. Camilla Hesselby, vicedirektør i FSR – danske revisorer, argumenterer for, at de nye udbydere bør opfylde de samme krav til uddannelse og tilsyn som revisorerne, for at sikre kvaliteten af bæredygtighedserklæringerne.

Den voksende interesse for bæredygtighedsrapportering har ført til usikkerhed om revisorernes rolle, idet det er uklart, hvordan man balancerer deres rådgivnings- og revisionsopgaver på dette område. Dette skyldes blandt andet CSRD-direktivet fra EU, der stiller krav om omfattende bæredygtighedsrapportering fra virksomheder, hvilket har ført til en skærpet konkurrence blandt både revisionsfirmaer og advokathuse om disse nye rådgivningsopgaver.

De nye regler, der trådte i kraft ved årsskiftet for de største børsnoterede selskaber, vil gradvist blive udvidet til at omfatte flere virksomheder, herunder os selv og alle i advokat- og revisionsbranchen. Dette har ført til en øget efterspørgsel efter ESG-data, hvilket ATP Ejendomme og andre aktører i ejendomsbranchen har svaret på ved at udvikle et ESG-værktøj, der nu også tilbydes advokater, for at støtte deres indsats inden for bæredygtighed.

CSRD Direktivet FRA EU KRÆVER EN ESG REVISOR

Med over 2000 danske virksomheder, der anslås at blive omfattet af CSRD-direktivets regler, når det er fuldt implementeret, er det klart, at behovet for kvalificerede rådgivere inden for ESG-rapportering kun vil vokse.

ESG REVISOR Introduktion

CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) repræsenterer en signifikant udvidelse af EU’s regulering af virksomheders rapportering om bæredygtighed. ESG (miljømæssige, sociale og governance) kriterier spiller en central rolle i denne kontekst, da de udgør de hovedområder, hvorpå virksomheder evalueres med hensyn til bæredygtighed.

Dette direktiv og ESG-principperne har til formål at øge gennemsigtigheden i virksomhedernes rapportering og sikre, at investorer og interessenter får adgang til pålidelige oplysninger om virksomhedernes indvirkning på samfundet og miljøet. I denne artikel vil vi udforske, hvad CSRD-direktivet indebærer, hvad ESG generelt er, hvem der har ansvaret for at rådgive og kontrollere, samt hvem der kan certificere virksomheder inden for felter som advokat- og revisionsbranchen.

For nuværende er det alene en ESG REVISOR der er uddannet revisor og tillige godkendt af en forening og godkendt af Erhvervsstyrelsen der må udarbejde rapporteringen. En ESG Certificering sker ved at gennemgå regnskaberne og tillige rådgive om de nye miljø-initiativer som en virksomhed kan tage.

Hvad er CSRD-direktivet?

CSRD-direktivet udvider kravene til ikke-finansiel rapportering, som tidligere blev introduceret under det såkaldte NFRD-direktiv (Non-Financial Reporting Directive). Direktivet stiller strengere krav til virksomheders rapportering om deres bæredygtighedspraksisser, herunder detaljerede oplysninger om miljømæssige, sociale forhold og virksomhedsledelse. Målet er at standardisere og øge sammenligneligheden af disse rapporter, således at investorer og andre interessenter nemmere kan vurdere virksomhedernes bæredygtighedsperformance.

Hvad er ESG?

ESG står for miljømæssige, sociale og governance kriterier, som er de tre centrale faktorer i målingen af bæredygtigheden og den etiske påvirkning af en investering i en virksomhed. Disse kriterier hjælper med at bedømme, i hvilket omfang en virksomhed arbejder ansvarligt over for miljøet, bidrager positivt til samfundet og udviser god virksomhedsledelse.

Hvad er en ESG REVISOR?

En ESG Revisor er en uddannet revisor som kan tilbyde revision, rapportering og certificering indenfor ESG og selve CSRD-direktivet. Revisor skal med andre kunne rådgive i miljømæssige belastninger, foreslå nye initiativer og sikrer at virksomhed overholder CSR politikker, etiske politikker og dokumentere omfanget af CO2 belastning samt implementere ESG regler fra ledelse til alle medarbejdere.

Der er tale om ESG Dokumentation, ESG Rapportering til ledelse, ESG Certificering samt sikring af overholdelse af CSRD direktivet.

Hvem skal rådgive og kontrollere?

Rådgivning og kontrol med henblik på overholdelse af CSRD-direktivet og ESG-principperne kan varetages af forskellige professionelle aktører, herunder advokatfirmaer og revisionsfirmaer. Men det er alene revisorer der i årsregnskabet kan stå på mål for de afgivne informationer, derfor regnes advokatfirmaer ikke som en del af denne compliance, eftersom de ikke kan aflevere regnskaber og/eller er regnskabsmæssigt uddannet.

Disse aktører kan hjælpe virksomheder med at forstå kravene, integrere ESG-principper i deres drift og rapportere på en gennemsigtig og standardiseret måde.

Hvem kan certificere nye virksomheder?

Certificering af virksomheder ifølge ESG-standarder kan udføres af specialiserede certificeringsorganer, der har ekspertisen til at evaluere virksomheders overholdelse af bæredygtighedsstandarder.

Både advokat- og revisionsbranchen spiller en vigtig rolle i denne proces ved at tilbyde juridisk og finansiel ekspertise for at sikre, at virksomhederne opfylder de nødvendige kriterier for certificering. For tiden er det kun revisorer der har evnen til at kunne udarbejde regnskaberne.

Konklusion

CSRD-direktivet og ESG-kriterierne udgør en vigtig del af EU’s bestræbelser på at fremme bæredygtighed og ansvarlighed i erhvervslivet. Gennem standardiseret rapportering og certificeringsprocesser sikres det, at virksomheder bidrager positivt til samfundet og miljøet. Advokat- og revisionsbranchen spiller en central rolle i at vejlede, kontrollere og hjælpe virksomheder med at opnå overensstemmelse med disse krav, hvilket understreger deres betydning i fremme af bæredygtig udvikling.

Du kan kontakte Advokat og Revisor Samvirket på 32177777 + tryk 240 for ESG Revision.

Kilde: Erhvervsministeren, DR, Boersen, Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles frit ved link til denne artikel.

Scroll to Top