Regeringen vil gøre det nemmere at få udenlandske ægtefæller til Danmark

Regeringen vil gøre det nemmere. Hvis du møder din kærlighed i en partner i udlandet vil det nu blive både nemmere og billigere, det er i hvert fald hensigten.

Som reglerne er lige nu, koster det over 110.000 kroner i en bankgaranti til staten for at få sin ægtefælle til landet. Og dette meget høje beløb har været med til at spænde ben for, at danske familier kunne slå sig ned i Danmark.

Flere der rent faktisk er gift har måtte opgive at få sin partner med til Danmark. Dette krænker formentligt flere EU domme og kan også være en medvirkende effekt til at ordningen nu kommer i stand.

Der er tale om EU stridig diskriminering OG forskelsbehandling

De fleste bor alligevel i Danmark, men har indregistreret sig i andre lande rundt omkring Danmark, f.eks. Tyskland, Sverige, Norge og landende i Baltikum hvor der IKKE er disse krav. Danmark står meget alene i EU med ordningen som formentligt er ulovligt i forhold til at der udøves aktiv forskelsbehandling hvilket gør kravene EU ulovlige.

Det var i 2018 at VLAK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet satte beløbet op til 100.000 kroner. Tidligere skulle man kun lægge 50.000 kroner som bankgaranti, men forhøjelsen var en del af de stramninger, der kom på udlændingeområdet.

Beløbet er et slags sikkerhedsnet for kommunerne, for hvis den udenlandske ægtefælle skulle komme på kontanthjælp, så udbetaler kommunen i første omgang de penge, som familien selv har stillet i bankgaranti.

Derved slipper kommunerne for selv at udbetale kontanthjælp. Og hensynet til samfundsøkonomien var også en af årsagerne til, at bankgarantien blev forhøjet.

Hvad er bankgaranti?

  • Vil man have sin udenlandske ægtefælle til Danmark, skal man lige nu lægge over 100.000 kr. i en bankgaranti i ti år.
  • Skulle ægtefællen komme på kontanthjælp, tager kommunerne af bankgarantien og udbetaler den som kontanthjælp.
  • Når ægtefællen består danskprøver kan en del af pengene udbetales hurtigere.

Det er endnu uvist, hvornår lovforslaget, bliver fremsat og om diskrimineringen eller forskelsbehandlingen bliver mindre fordi beløbet nedsættes til det halve. 50.000 kr. der skal undværes i 10 år er stadig mange penge for de fleste.

Kilde: DR og Michael Rasmussen
Fotokredit:

Scroll to Top