Vejledning om fortrolighed ifm. parts aktindsigt, sagsoplysning og offentliggørelse

Vejledningen beskriver typiske spørgsmål om fortrolighed, som opstår i relation til partsaktindsigt, sagsoplysning og offentliggørelse i sager efter konkurrenceloven. Denne vedlagte juridiske vejledning kan benyttes af virksomheder, der er part i en sag efter konkurrenceloven, og af deres rådgivere.

Spørgsmål om fortrolighed kan fx opstå, når det skal vurderes, om der er oplysninger, som der ikke må gives partsaktindsigt i. Det kan være tilfældet, fordi der er tale om fortrolige oplysninger om konkurrenter, kunder eller om konkurrenceforhold.

Spørgsmål om fortrolighed kan fx også opstå i forbindelse med, at styrelsen skal foretage sagsoplysning eller offentliggøre en afgørelse, en kendelse eller en dom.

Vejledningen er udarbejdet af retssikkerhedschef, Gunvor Harbo Valerius.

Her er vejledningen i sin helhed som den blev uploadet i morges.

Hvad er konkurrenceloven?

Konkurrenceloven er en central lov i Danmark, der regulerer konkurrenceforholdene på markedet for at fremme effektivitet og forbrugerfordele. Formålet med loven er at forhindre konkurrencebegrænsende adfærd og sikre, at virksomheder konkurrerer på lige vilkår. Loven indeholder bestemmelser om:

  1. Karteller og prisaftaler: Det er ulovligt for virksomheder at indgå aftaler, der begrænser konkurrencen, som eksempelvis prisaftaler eller opdeling af markeder.
  2. Misbrug af dominerende stilling: Virksomheder med en dominerende markedsposition må ikke misbruge denne magt til at undertrykke konkurrenter.
  3. Fusioner: Store fusioner skal anmeldes og godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at sikre, at de ikke skader konkurrencen.
  4. Statstøtte: Kontrol med statsstøtte for at undgå, at den giver urimelige konkurrencefordele til bestemte virksomheder.

Oversigt over væsentlige punkter i konkurrenceloven:

EmneBeskrivelse
Karteller og prisaftalerUlovlige aftaler mellem virksomheder om priser, markedsopdeling eller produktion.
Misbrug af dominerende stillingForbud mod udnyttelse af en dominerende markedsposition til at udelukke konkurrenter.
FusionerStore fusioner kræver anmeldelse og godkendelse for at sikre, at de ikke skader konkurrencen.
StatstøtteRegulering og kontrol af statsstøtte for at sikre fair konkurrencevilkår.

Denne lov er essentiel for at opretholde en sund og retfærdig konkurrence på markedet, hvilket gavner både forbrugere og virksomheder.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer/Emner/#: #konkurrencelov, #konkurrence, #karteller, #fusioner, #statstøtte
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top