Advokater misbruger klientkonti til svindel FOR Over 100 millioner kroner ER MÅSKE TOPPEN AF ISBJERGET

Advokater misbruger klientkonti til svindel: Over 100 millioner kroner flyttet gennem ulovlige transaktioner

Misbrug af klientkonti blandt advokater er blevet et stigende problem, der kan have alvorlige konsekvenser både for de involverede advokater og for samfundet som helhed. Denne artikel afdækker, hvordan advokater i stigende grad bryder reglerne ved at lade svindelselskaber benytte deres klientkonti til hvidvask og skattesvindel. TV 2’s omfattende undersøgelse og dokumentaren “Den sorte svane” afslører konkrete eksempler og konsekvenser af denne ulovlige praksis. Det skriver TV2.

Hvad er en klientkonto?

En klientkonto er en særlig konto, som advokater er forpligtet til at oprette, når de modtager betroede midler fra deres klienter. Formålet med en klientkonto er at holde klientens penge adskilt fra advokatens egne midler, så der er klar adskillelse mellem klienternes penge og advokatfirmaets drift. Det er kun advokaten, der har ret til at hæve penge fra kontoen og administrere den.

Misbrug af klientkonti

Selvom reglerne klart foreskriver, hvordan klientkonti skal bruges, viser en gennemgang foretaget af TV 2, at der samlet set er blevet flyttet over 100 millioner kroner gennem disse konti til svindelselskaber. TV 2 har undersøgt afgørelser fra Advokatnævnet, domme fra retten og oplysninger fra dokumentaren “Den sorte svane” for at dokumentere omfanget af problemet.

Dokumentaren “Den sorte svane”

TV 2’s dokumentarserie “Den sorte svane” har gennem skjulte optagelser og omfattende research afsløret, hvordan navngivne advokater, erhvervsfolk og rockere samarbejder om omfattende svindel, som koster både statskassen og samfundet dyrt. Dokumentaren giver et indblik i den kriminelle underverden, hvor velrenommerede advokater spiller en central rolle i at facilitere ulovlige transaktioner.

Pernille Bigaards bekymringer

Advokat Pernille Bigaard, en ekspert i insolvensret, udtaler til TV 2, at omfanget af advokater, der er villige til at bryde loven, er stærkt bekymrende. Hun påpeger, at advokater, der misbruger deres klientkonti, løber en enorm risiko, der kan føre til tab af deres advokatbestalling, store bøder og ansvar for betaling af selskabers skat og moms.

Eksempler på misbrug

  1. Lise Roulund: I strid med reglerne hjalp Lise Roulund en Bandidos-rocker med at flytte store millionbeløb gennem sin klientkonto. Hun har ikke ønsket at kommentere sine handlinger.
  2. Torben Dyring Kledal: TV 2’s undersøgelse viser, at Kledal har stillet sin klientkonto til rådighed for flere selskaber involveret i svindel. To af disse selskaber er nu under konkursbegæring, og Kledal har fået midlertidigt frataget retten til at udøve advokatvirksomhed.
  3. Kim Hansen: Har foretaget 340 ind- og udbetalinger for to selskaber, hvilket resulterede i transaktioner på 37,8 millioner kroner. Hansen erkender fejlvurderinger og hævder at være blevet udnyttet af sine klienter.
  4. Hassan Ayaz Bostan: Blev dømt for at have stillet sin klientkonto til rådighed for 11 selskaber med over 700 transaktioner. Han har fået en bøde på 100.000 kroner og har midlertidigt mistet retten til at udøve advokatvirksomhed.
  5. Henrik Kelkelund Thorsen: Dømt for hæleri efter at have brugt sin klientkonto til at flytte 10 millioner kroner for selskaber involveret i skattesvindel. Han fik en betinget fængselsstraf.
  6. Arne Linde Olsen: Agerede bank for et selskab uden bankkonto, hvilket resulterede i transaktioner på over 14 millioner kroner. Han har fået en bøde på 80.000 kroner.
  7. Haci Önal: Brugte sin klientkonto til at betale regninger og lønninger for flere selskaber, hvilket strider mod reglerne. Han har fået en bøde på 80.000 kroner.

Konsekvenser og reaktioner

Advokater, der misbruger deres klientkonti, risikerer ikke kun bøder og tab af deres bestalling, men kan også blive ansvarlige for skatter og moms for de selskaber, de har hjulpet. Dette kan føre til store økonomiske tab og en ødelagt karriere.

Advokatrådets respons

På grund af det stigende antal sager om misbrug af klientkonti har Advokatrådet besluttet at stramme reglerne og øge tilsynet med advokaternes brug af klientkonti. Formand Martin Lavesen udtaler, at misbrug af klientkonti er en alvorlig overtrædelse, der kan medføre store sanktioner, herunder frakendelse af retten til at virke som advokat.

Fremtidige tiltag

De nye tilsynsregler, der træder i kraft i januar 2025, skal sikre yderligere fokus på korrekt brug af klientkonti. Dette er nødvendigt for at bevare tilliden til advokatstanden og beskytte samfundet mod økonomisk kriminalitet.

Betydning for retssamfundet

Lars Økjær Jørgensen påpeger, at advokaternes misbrug af klientkonti underminerer borgernes tillid til advokatstanden. Hvis denne tillid forsvinder, står retssamfundet over for et alvorligt problem, da advokater traditionelt er borgernes værn mod det offentlige.

Hun svindlede efter eget udsagn for milliarder, men ville afsløre det kriminelle miljø i et sidste bedrag HVOR HUN AFSLØREDE SIG SELV SOM KRIMINEL

Hele udsendelsen, der kan ses på tv2 play er en udsendelsesrække med Amira Smajics der åbner et kontor der overvåges af TV2 med lyd og billede. Her kommer mange kriminelle personer fra Rockermiljøet og bl.a. Horten advokatfirma.

Hun gav i programmet udtryk for at ville lægge sin kriminelle fortid bag sig i et sidste bedrag som TV 2s muldvarp. Men det skulle langt fra vise sig at blive Amira Smajics sidste løgn, der første til et bedrag mod TV2, som senere skulle vise sig at have konsekvenser, da TV genskabte slettede overvågningsfiler.

Kilde: TV 2, Advokatnævnet og Kammeradvokaten, Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: TV 2, Advokatnævnet og Kammeradvokaten.
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top