Værdien af gode rådgivere: Advokater, Revisorer og Skatterådgivning

I den komplekse verden af jura, finans og skat er det afgørende at have pålidelige rådgivere ved sin side. Gode rådgivere indenfor advokater, revisorer og skatterådgivning spiller en nøgleposition i at sikre, at både individer og virksomheder træffer velinformerede beslutninger, der styrker deres økonomiske og juridiske positioner. Advokat og Revisor Samvirket er et kontor- og […]

Ny patentdomstol og et nyt enhedspatent flytter en del varemærke og patentsager til Tyskland og Frankrig

EU har besluttet at oprette et nyt enhedspatent og den nye fælleseuropæiske patentdomstol (UPC). Det vil betyde at flere sager som har kunnet køres i Sø og handelsretten, fremover ville kunne køres i Tyskland. Og med fordel. Det er fordi at UPC får sit hovedsæde i Paris og en afdeling i München. Danske virksomheder kan

Til styrkelsen af VERIO® og vor patentafdeling tiltræder Patentadvokat og PhD Peter Elsner pr. 01.02.2021

Peter Elsner, MSc, PhD, Senior Consultant Peter har en MSc og en PhD i biokemi/cellebiologi fra hhv. SDU og KU. Derudover er Peter CDPA (Certificeret Dansk Patent Agent fra DIFI) og Diploma Craft Brewer fra Scandinavian School of Brewing. Peter har 12 års forskningserfaring fra KU og Novo Nordisk A/S indenfor farmaceutisk relaterede områder, såsom

Scroll to Top