Iværksætterskat og Aktieskat

270.000 personligt ejede virksomheder slipper for de nye bogføringskrav i den nye Bogføringslov

Som en del af “Danmark Kan Mere I” fremlagde regeringen et ønske om, at lave den største enkeltstående administrative lettelse for danske virksomheder, der nogensinde er målt. I torsdags blev automatisk erhvervsrapportering så stemt igennem i Folketinget.

I Danmark bruger små og mellemstore virksomheder over 30 mia. kr. årligt i arbejdstid på fakturahåndtering, bogføring og indberetning til myndighederne.

Med udspillet Danmark Kan Mere I ønskede regeringen, at lette det administrative arbejde blandt danske virksomheder, herunder særligt hos SMV’erne, ved hjælp af automatisering og digitalisering. Den øget automatisering vil betyde, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst på knap 3 mia. kr. om året.

”Sammen med et flertal i Folketinget har vi taget et vigtigt skridt på vejen mod mindre administrativt bøvl for danske SMV’er. For sandheden er, at danske virksomheder bruger enormt meget tid på at holde styr på fakturaer, bogføre dem rigtigt, indberette korrekt til myndighederne og i den forbindelse begår særligt de små virksomheder mange fejl. Det koster både tid og penge. Med automatisk erhvervsrapportering giver vi tiden tilbage til virksomheden samtidigt med, at vi styrker værnet mod snyd og fusk blandt mindre virksomheder,”

siger erhvervsminister Simon Kollerup. 

Med lovforslaget undtages de ca. 270.000 mindste personligt ejede virksomheder fra de nye bogføringskrav, da det er vurderingen, at lettelserne for disse ikke står på mål med omkostningerne.

De nye krav til virksomheders bogføring vil blive implementeret gradvist, så de omfattede virksomheder har god tid til at omstille sig.

Således vil kravene tidligst træde i kraft for regnskabspligtige virksomheder fra 2024 og tidligst i 2026 for de øvrige virksomheder, herunder de personligt ejede virksomheder. Implementeringen vil ske i tæt samarbejde med erhvervsorganisationer og nøgleinteressenter for at sikre en god omstillingsproces.

For mere information kontakt: Erhvervsministeriets pressetelefon tlf.: 91 33 70 07 

Scroll to Top