Rentefri personalelån som personalegode med fordele for virksomheder og medarbejdere

Rentefri Personalelån kan være en fordel for både virksomheder og medarbejdere. Dette er fordi, at denne type personalelån er skattefri og tilsammen at referencerenten som skal anvendes, er på NUL PROCENT udgør dette derfor en lånemulighed og personalegode mulighed som er overset af de fleste virksomheder.

Her taler vi om et omkostningsfrit personalegode, der giver maksimal værdi for begge parter og som af medarbejderen kan benyttes f.eks.

 • skattefrie lån
 • rentefri indfrielse af dyre lån
 • aktie genkøbs ordninger
 • investeringskapital
 • køb af fast ejendom
 • skattefrie bilordninger
 • erstatninger for andre personalegode såsom leasing, leje og finanseringsordninger.

Virksomhedernes fordel består af en negativ rente effekt og påvirker ikke regnskabet i negativ retning. Tillige bliver nøglemedarbejdere på denne måde til knyttet tættere til virksomheden.

Eftersom medarbejderne normalt IKKE kan få lavrente lån i bankerne har virksomhederne en fordel frem for bankerne.

Renten i bankerne ligger ca. på 4%-20% og vil typisk have nogle servitutter på hvad lånet rent faktisk skal bruges til.

Attraktive gebyrfri personale lån med afdragsfrihed og rente størrelse på 0%

Renten aftales individuelt dog minimumreferencerenten som er på 0%.

Den gældende skattelov siger, at der alene er tale om et skattepligtigt personalegode, hvis renten er lavere end referencerenten. Referencerenten er på 0 %. Ydelse af et rentefrit lån har derfor i øjeblikket ingen skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Reglen gælder ikke for hovedaktionærer. Grundet de lave renter for tiden for bankerne er referencerenten ikke eksisterende og har gjort det siden 01.01.2012. Denne låneform med lav rente har derfor reelt været tilgængelig siden 2012 og tidligere med 1%.

Man bestemmer selv den årrække lånet skal løbe i. Tillige bestemmer man selv om et lån skal være afdragsfri.

Arbejdsgiver bestemmer selv personalelån er tilgængelige for. Dette kan f.eks. være alle, ledende medarbejdere eller f.eks. medarbejdere som virksomheden ønsker at beholde, og dermed knytte tættere til arbejdsgiver.

Eksempel på et rentefri personalelån som et personalegode

 • Der udarbejde en simpel låneaftale mellem parterne, der underskrives af begge
 • Der udbetales f.eks. 1 million til arbejdstager med en løbetid på 20 år.
 • Beløbet forrentes med o% uden løbende gebyrer eller stiftelsesprovisioner
 • Der aftales f.eks. 5 års afdragsfrihed

Løsningen er Blue Sea Jura, hvilket betyder at Landsskatteretten har dømt, at referencerenten på 0% er gældende for alle. Dermed er disse aftaler et reelt personalegode, som i de kommende år vil udgøre en attraktiv løsning for både virksomhed og medarbejder.

Skatteregler er enkle

Skatteregler kan generelt være indviklede og vi tilbyder derfor udarbejdelse af låneaftaler og sikring med skatte,æssig compliance i de enkelte sager. Medarbejderlån tilhører en overset gruppe af goder, men der skal være orden på tingene, der ellers kan fejl, hvis udarbejdelsen af låneaftale mellem en arbejdsgiver og arbejdstager fejler. Vi har derfor udviklet låneaftaler som kan benyttes af vore kunder, hvortil der tilknyttes tilbagebetaling enten i form af automatisk bankbetalinger kombineret med afdragsfrihed i selvvalgte perioder.

Vi anbefaler naturligvis IKKE at man fradrager låneomkostninger i udbetalt løn, da der kan være skattemæssige konsekvenser i form af kompensation for arbejdsmarkedsbidrag og skatter m.v. Derfor skal beløbet modtages retur fra lønmodtagerens konto.

Hvad siger Skattestyrelsen og Landsskatteretten om Referencerente Reglen

 • SKAT offentliggjorde for nylig Landsskatterettens kendelse som vedrører skat på et personalelån på 3.5 millioner kroner.
 • Låne aftalen var udformet som rente- og afdragsfrit
 • Beløbet blev anvendt til køb af et sommerhus til brug for arbejdstager
 • SKAT krævede at mandens sommerhuskøb kunne beskattes som personlig indkomst med en fiktiv rente på 4 % årligt af hovedstolen.
 • SKAT erkendte tillige at han kunne fratrække et tilsvarende beløb som negativ kapitalindkomst.
 • Der skulle IKKE betales arbejdsmarkedsbidrag.
 • SKAT begrundede sin afgørelse med, at manden efter deres opfattelse ikke var dækket af referencerentereglen, fordi at denne ikke var ansat i et pengeinstitut eller lign. under finanstilsynets opsyn.
 • LANDSSKATTERETTEN underkendte SKAT’s afgørelse, idet Landsskatteretten slog fast, at alle former for lån kan benytte referencerente reglen på 0%.
 • Eftersom referencerenten i 2011 var på 1% og siden 2012 på 0% kunne SKAT alene gennemføre beskatning for skatteåret 2011 og kun med 1 %.
 • Den nuværende referencerente er på 0% siden 2012 og siden da har denne mulighed været tilstede for vore kunder
 • Hvis lånet forrentes med en sats svarende mindst til referencerenten, sker der ingen beskatning af medarbejderen, skriver Skat i pkt. 5 i denne vejledning.

Det står frit hvad pengene skal bruges til.

Vi kan anbefale at indfrie dyrt forrentede lån med disse godkendte låneaftaler.

Benyttelse af personalelån som personalegode i stedet for leasing, realkreditlån og fri bil ordninger

Ordningen kan erstatte mange bilordninger og leasingaftaler som oftest har en rente på 10-20%.

Eftersom ordningen også omfatter fast ejendom, kan aftalerne være i direkte konkurrence med alle banker og realkreditinstitutioner.

Derfor kan man f.eks. udarbejde låneaftaler, som reelt har til hensigt, at en bil indkøbes af medarbejderen UDEN at det koster virksomheden noget.

Ovenstående har meget at sige i nutidens Danmark, hvor arbejdsløshed er lav, og hvor medarbejderen, ser mere på fordele end på den faste månedlige løn.

Ordningen kan f.eks. også benyttes til udbetalingen af et hus, bil, sommerhus, køb af aktier i virksomheden eller andet. Pt. er der frie rammer.

Således er det lovligt at lave aftaler som er gunstige for både arbejdsgiver og arbejdstager. Aftalerne kan enten erstatte eller kombineres med reglerne om MEDARBEJDERAKTIER/AKTIONÆRLØN


Kontakt os på 32177777 hvis du ønsker aftaler om medarbejderlån til din virksomhed.


Scroll to Top