Husholdningernes formuer er skrumpet med næsten 1.400 milliarder kroner i årets første tre måneder.

Fald i pensionsformuer og fald i værdien af aktiebeholdningen er årsagen for mange danskere der må indkassere et tab i forhold til 2021, hvor 2021 var et berigende år for mange.

Ifølge en rapport fra Nationalbanken har de danske husholdninger i årets første tre måneder tabt hele 1.394 milliarder kroner.

Det svarer til omkring 17 procent af formuerne i Danmark, der er forsvundet. Nationalbanken oplyser at langt størstedelen af faldet er sket i den første halvdel af året.

»Der er tale om et voldsomt stort tab, der hører til de absolutte sjældenheder og normalt kun ses i forbindelse med større finansielle kriser,« og han fortsætter: »Det er vildt og vidner i den grad om, at 2022 har været et horribelt år for danskernes pensionsopsparing og frie finansielle formuer.«

siger Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer.

Når man definerer husholdningernes formuer så består den blandt andet af ens opsparinger, dette kan være kapitalpension, pensionsopsparing og værdien af ens aktiebeholdning.

Aktier udgør en stadig stigende grad af formuen. I Dobbelt forstand fordi både private og pensionsselskaber investerer i aktier. Det betyder dog ikke, at pengene er tabt, fordi ens aktier har mistet værdi. De er nemlig salgstidspunktet der er afgørende for et salg og lige nu har mange aktier tabt pusten, så det er et dårligt tidspunkt at sælge. Aktier falde og stiger jo i værdi hele tiden, men især under kriser vil der næsten altid være en faldende tendens. Først når aktien realiseres opgøres en gevinst, eller et tab.

Selv om 2022 tegner et dystert billede af den danske økonomi, så voksede nettoformuen i det halvandet år fra midten af 2020 til udgangen af 2021 med 2.736 milliarder kroner.

Bevægelser i formuer kommer ifølge Tore Stramer næppe til at have den store påvirkning på privatforbruget, der sammen med eksporten er de to store motorer i dansk økonomi.

Hvad betyder de forskellige rentesatser?

Officielle rentesatser

Nationalbanken fører pengepolitik ved at fastsætte de pengepolitiske renter. Den praktiske udførelse af pengepolitikken sker gennem de ud- og indlånsfaciliteter, som Nationalbanken stiller til rådighed for penge- og realkreditinstitutterne. 

Nationalbankens rentesatser

RentetypeRentesats (p.a.)Gældende fra dato
Foliorente1,75 pct.16. december 2022
Indskudsbevisrente1,75 pct.16. december 2022
Udlånsrente1,90 pct.16. december 2022
Diskonto1,75 pct.16. december 2022

Folio: Indskud på foliokonti i Nationalbanken er anfordringsindskud, som de pengepolitiske modparter umiddelbart, og på eget initiativ, kan anvende som betalingsmiddel. De pengepolitiske modparters folioindskud forrentes med foliorenten. De pengepolitiske modparter må ikke have negativt indestående på foliokonto ved afslutningen af det pengepolitiske døgn kl. 16.45. Foliorammerne, der tidligere begrænsede det samlede indestående på foliokonti, blev suspenderet med virkning fra 19. marts 2021. Siden har det været muligt for banksektoren at placere deres samlede indestående i Nationalbanken på foliokonti.

Indskudsbeviser: Nationalbanken sælger indskudsbeviser ved Nationalbankens ordinære markedsoperationer sidste bankdag i ugen. Nationalbanken kan derudover købe eller sælge indskudsbeviser ved ekstraordinære markedsoperationer for at tilpasse likviditeten. Indskudsbeviser kan handles mellem de pengepolitiske modparter indbyrdes, men kan ikke omsættes uden for denne modpartskreds. Indskudsbeviser afvikles på operationsdagen med umiddelbar likviditetsvirkning. Der er som udgangspunkt ingen kvantitative begrænsninger på modparternes køb og salg af indskudsbeviser. Indskudsbeviser er nulkuponpapirer, hvor forrentningen af indskudsbeviserne består af forskellen mellem købskurs og indfrielseskursen på 1.000.000 kr. Indskudsbevisserien har en løbetid frem til næste ordinære markedsoperation (typisk 7 dage).

Udlån mod pant: Nationalbanken tilbyder ugentlige udlån mod pant i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag ved Nationalbankens ordinære markedsoperationer (den sidste bankdag i ugen). Der kan optages udlån i tidsrummet 10:00-13:00 den pågældende dag. Udlånene har en løbetid frem til næste ordinære markedsoperation (den sidste bankdag i ugen). Lånene afvikles på operationsdagen med øjeblikkelig likviditetsvirkning, og forfalder til indfrielse på udløbsdagen.

Diskonto: Diskontoen er en signalrente, der angiver det overordnede niveau for Nationalbankens pengepolitiske renter.

Bankoprettelse kan være svært, men der ere hjælp at hente

Mange har prøvet at oprette bankkonto i Danmark. Og det er svært. Meget svært for nogle og nemmere for andre. Men fælles er det, at hvidvaskregler og bankens KYC gør det vanskeligt for de fleste. Heldigvis kan vi hjælpe. Vi tilbyder nemlig bankoprettelse også selvom du ikke har lavet selskabsstiftelser hos os. Ring gerne +45 321 77777. Vi opretter også for udenlandske selskaber via vores Business Denmark Service.

  • Kilde: Nationalbanken, Dansk Erhverv, Advokat og Revisor Samvirket
  • Fotokredit: Nationalbanken HQ, Receptionen, Fotografnavn ikke angivet.

Scroll to Top