Mandag den 3. juni er sidste frist for 140.000 virksomheder

Mandag den 3. juni er sidste frist for 140.000 virksomheder, der skal indberette moms for 1. kvartal 2024. En ny digital løsning hjælper virksomheder med at indberette data om deres EU-handel korrekt og reducerer fejl med omkring 30 %.

Digital løsning reducerer fejl i momsindberetninger

Skattestyrelsen udvikler løbende digitale løsninger, der gør det lettere for virksomheder og borgere at indberette skat og moms korrekt. En af de nyeste løsninger er en digital kontrol, der hjælper virksomheder med at indberette moms korrekt. Løsningen har på et halvt år reduceret fejl i momsindberetninger for virksomheder, der indberetter moms kvartårligt med omkring 30 %.

“Det nye er, at virksomhedernes momsindberetninger om EU-handel bliver kontrolleret samtidigt med, at virksomheden indberetter deres moms. Er der differencer, får virksomhederne, når de indberetter, en bemærkning om, at der er en difference, og hvad virksomheden kan gøre for at rette differencen. Før vi tog løsningen i brug, skulle vi kontakte virksomhederne for at få rettet differencerne. Nu håndteres det straks,” siger Signe Gyldstoff Schmidt, underdirektør i Skattestyrelsen.

Den nye digitale løsning blev implementeret i sommeren 2023. Allerede ved momsfristen i december 2023 var der 30 % færre fejl blandt de virksomheder, der indberettede moms kvartårligt i forhold til året før.

“Den digitale løsning er win-win for både virksomheder og Skattestyrelsen. Virksomheder får mulighed for at rette oplysninger med det samme, og vi undgår efterfølgende at rykke en virksomhed, hvis der er differencer. Derfor arbejder vi på at indføre flere af denne form for kontroller i fremtiden, så vi får reduceret antallet af fejl i momsindberetningerne,” siger Signe Gyldstoff Schmidt.

Det møder virksomhederne, når de indberetter moms

EU-køb

Når virksomheder indberetter moms, sammenholder Skattestyrelsen indberetning i ”Rubrik A – varer/ydelser” med de købsoplysninger, Skattestyrelsen har fra udlandet i samme periode. I tjekboksene ud for de enkelte bemærkninger skal virksomheden svare på, om det beløb, de netop har indberettet i momsangivelsen, stemmer. Alternativt kan de kontakte deres udenlandske leverandør og bede dem indberette korrekt på virksomhedens momsnummer.

EU-salg

Skattestyrelsen sammenholder indberetningen i ”Rubrik B – varer/ydelser” med virksomhedens indberetning i systemet ”EU-salg uden moms”. Hvis Skattestyrelsen finder uoverensstemmelser mellem de beløb, der er indberettet i de to systemer, vil virksomheden få vist en side, hvor de kan se Skattestyrelsens bemærkninger til deres indberetning. Skattestyrelsen opfordrer herefter virksomheden til at rette deres indberetning enten i momsangivelsen eller i systemet EU-salg uden moms.

Yderligere oplysninger: +45 32177777 (ikke sms) tryk 240 under velkomst for omstillingen.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: skattestyrelsen, fotografnavn ikke angivet
Personer/FirmaerEmner/#: #virksomheder, #momsindberetning, #skattestyrelsen, #digitaleløsninger, #EUhandel, #momskontrol
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top