Indfødsretsprøven inkluderer Ild i Børsen, Hvem der skrev Barbie Girl og hvilket nr. i kongerækken frederik er

Indfødsretsprøven blev afholdt onsdag på 46 sprogcentre over hele landet. Dette skriver Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri), som også har offentliggjort prøvens spørgsmål. At bestå indfødsretsprøven er en forudsætning for at søge om dansk statsborgerskab som udlænding. Dette skriver SIRI.

Denne prøve skal dog ikke forveksles med medborgerskabsprøven, som er nødvendig for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

  • 6.311 personer deltog i prøven, hvor deltagerne havde 45 minutter til at besvare 45 spørgsmål. For at bestå skal mindst 36 af svarene være korrekte. Alle spørgsmål har to eller tre svarmuligheder.
  • Prøvens indhold er delt op således, at fem spørgsmål vedrører aktuelle emner, som politiske eller kulturelle begivenheder, mens fem spørgsmål fokuserer på danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling eller forholdet mellem religion og politik.
  • Eksempler på spørgsmål fra prøven inkluderer emner som kong Frederiks rækkefølge, symbolet i Grønlands flag og popgruppen bag sangen “Barbie Girl”.

Resultaterne af prøven bliver offentliggjort inden for fire uger.

Hvis en deltager ikke består, kan vedkommende tage prøven igen ved næste afholdelse den 27. november 2024.

Indfødsretsprøven – hvad er det?

Indfødsretsprøven er en vigtig del af processen for at opnå dansk statsborgerskab. Prøven tester ansøgerens viden om Danmark, dets historie, kultur og samfundsforhold. Formålet med prøven er at sikre, at nye statsborgere har en grundlæggende forståelse af landet og dets værdier. Dette skriver AORS.DK.

Hvem skal tage indfødsretsprøven?

Prøven er obligatorisk for de fleste voksne ansøgere, der søger om dansk statsborgerskab. Undtagelser kan gælde for visse grupper, som ældre ansøgere eller personer med dokumenterede læringsvanskeligheder.

Hvad indeholder indfødsretsprøven?

Indfødsretsprøven består af multiple-choice spørgsmål, som dækker forskellige emner:

  • Danmarks historie: Spørgsmål om vigtige begivenheder og perioder i dansk historie.
  • Dansk kultur: Spørgsmål om kendte danske personligheder, traditioner og kulturelle fænomener.
  • Samfundsforhold: Spørgsmål om Danmarks politiske system, institutioner og sociale forhold.

Prøven afholdes normalt to gange om året, og ansøgere skal bestå med et minimum antal korrekte svar for at opfylde kravene.

Hvordan forbereder man sig til indfødsretsprøven?

Der findes forskellige måder at forberede sig til indfødsretsprøven på:

  • Læsematerialer: Der er officielle lærebøger og guides, der dækker de emner, som prøven indeholder.
  • Kursus: Mange sprogskoler og uddannelsesinstitutioner tilbyder forberedende kurser til prøven.
  • Øvelsesprøver: Online ressourcer og tidligere prøver kan hjælpe ansøgere med at øve sig og få en fornemmelse af spørgsmålstyperne.

Dette skriver AORS.DK.

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket, AORS.DK
Fotokredit: stock.adobe.com
Personer/Firmaer: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Copyrights: Ⓒ 2024 Copyright by https://AORS.DK – kan deles ved aktivt link til denne artikel.

Scroll to Top