FAMILIEFONDE

OM HEDGE FONDE, INVESTERINGSFORENINGER OG HANDEL MED AKTIER, COMMODITIES OG KRYPTOVALUTA

Medlemmer i Advokat og Revisor Samvirket har siden 1992 investeret i aktier og commodities og fra 2013 startede vi med Kryptovaluta, der på det tidspunkt vist var stenalderen forhold til nu.

Dels i Danmark, men efterhånden som Delaware har udviklet sig, er rettigheder og virksomheder flyttet dertil med de fordele som det nu indebærer. Som det er i dag er de fleste Hedgefonde som danskere bruger tillige i USA, England, Canada, Bahamas, Hong Kong, Schweitz, Paris, Frankfurt, Cayman Islands, Singapore og i EU er det primært Luxembourg, Malta og f.eks. Frankrig. De underliggende selskaber ligger dog mest i skattely.

Alle kan stifte investeringsforeninger, hedgefonde og ejendomselskaber. Hvor det er gratis og uden registreringspligt for familie og private, skal du have tilladelse f.eks. i Danmark af Finanstilsynet hvis du modtager penge fra investorer i Danmark.

En hedgefond er en investeringsfond, der har som mål at maksimere afkast ved at anvende forskellige investeringsstrategier og finansielle instrumenter. Modtager den ikke midler fra private eller virksomheder, men er alene baseret på en familie eller personer så er der mere tale om en familiefond. Det kan også været et investeringsselskab.

Generelt spreder Hedgefonde sig i sine investeringer og bruger mange finansielle metoder til at sikre sig bedst muligt.

Hedgefonde adskiller sig fra traditionelle investeringsfonde som gensidige fonde på flere måder, herunder den frihed, de har til at følge en bred vifte af investeringsstrategier og bruge komplekse finansielle instrumenter som derivater.

HVAD ER HEDGE FONDE?

Konceptet om hedgefonde blev introduceret i midten af det 20. århundrede. Den første hedgefond blev grundlagt af Alfred Winslow Jones i 1949. Hans tilgang kombinerede både køb af aktier, der forventedes at stige, og salg af aktier, der forventedes at falde – dette er kendt som “hedging”, hvilket i sidste ende gav navn til hedgefonde. Siden har navnet ikke ændret sig.

HVOR LIGGER DE FLESTE HEDGEFONDE HENNE?

De fleste hedgefonde er koncentreret i nogle få finansielle centre rundt om i verden, primært på grund af adgangen til kapital, talent til at adminstrere denne kapital. Dertil kommer de reguleringsmæssige forhold, der er gunstige for denne type investering. Her er nogle af de primære steder:

New York, USA

New York er utvivlsomt et af verdens førende finansielle centre og hjemsted for en stor andel af de globale hedgefonde. Byens tætte koncentration af finansielle institutioner, investeringsbanker og andre serviceudbydere gør det til et naturligt valg for fondsforvaltere. Mange selskaber har her selve driften i skattefrie områder f.eks. Delaware, Bahamas, Cayman Islands, BVI, Panama, Belize, Singapore, Hong Kong og mange flere steder, men oftest er de koncenteret i storbyer alene af den årsag at de bedste hjerner indenfor investering bor her.

London, Storbritannien

London er et andet vigtigt globalt finansielt centrum, der huser en betydelig andel af verdens hedgefonde. Trods Brexit fortsætter byen med at være en vigtig spiller i den finansielle sektor. Det lå nu ike lige i kortene at England skulle blive finansielt centrum. men det blev de alene fordi, de have mange lande som kunder og rejste meget. F.eks. består CommonWealth af 1/3 af jordens befolkning.

Greenwich og Stamford, USA

Disse to byer i Connecticut er kendt som “Hedge Fund Alley” og er hjemsted for en række store og succesrige hedgefonde. Proximity til New York City er en af de vigtige faktorer, der gør disse byer attraktive.

Cayman Islands

Selvom der ikke fysisk er mange hedgefonde baseret her, er Cayman Islands en af de mest populære jurisdiktioner for registrering af hedgefonde, primært på grund af skattefordele og lettere regulative krav. Der er her at produktionen og akkumulering finder sted. Eksperter estimerer at 85% af alle hedgefonde har til huse på Cayman Islands, der foruden nul skat også tilbyder hemmelighed i deres erhvervsstyrelse og det samme gør man i bankerne der er tilknyttede til enten fonde, selskaber, foreninger og holdingselskaber.

Hong Kong og Singapore

Disse asiatiske finansielle centre har også set en stigning i antallet af hedgefonde i de senere år, især som Asien har fået øget betydning i den globale økonomi.

Andre FINANSIELLE Centrer

Mindre finansielle centre som Boston, Chicago og San Francisco i USA, samt Zürich og Genève i Schweiz, er også vært for et betydeligt antal hedgefonde. Mange er dog flyttet, men har bevaret et kontor.

Ovenstående reflekterer denne geografiske fordeling for de steder, hvor der er mest adgang til kapital og finansielt talent. Det viser også, hvordan lovgivningsmæssige og skattemæssige forhold kan påvirke, hvor hedgefonde vælger at operere. Det er vigtigt for investorer at forstå, hvordan placeringen af en hedgefond kan indikere bestemte operationelle og regulatoriske dynamikker, som de bør tage i betragtning, når de vurderer potentielle investeringer. En Hedgefond placeret i Danmark ville f.eks. ikke kunne konkurrere mod Blackrock som er beliggende i lande hvor der ikke betales skat.

Struktur

Hedgefonde er normalt struktureret som partnerskaber, hvor fondsforvalteren er den generelle partner, og investorerne er de begrænsede partnere. I modsætning til traditionelle fonde har hedgefonde meget mindre regulering, og de er ofte kun åbne for akkrediterede eller institutionelle investorer.

Investeringstilgang

Hedgefonde bruger en række strategier, der varierer fra fond til fond. Nogle almindelige strategier inkluderer long/short aktiestrategier, markedets neutralitet, global makro, event-drevne strategier og mange flere. Fonde kan investere i alt fra aktier, obligationer og råvarer til private equity og ejendomme.

Gevinst og Risiko

På grund af deres komplekse strategier og højere risikoprofil søger hedgefonde typisk at generere højere afkast end traditionelle investeringsfonde. Imidlertid bør det bemærkes, at højere potentielle afkast også indebærer højere risiko, og der har været tilfælde, hvor hedgefonde har ledt til store tab for investorerne.

Gebyrstruktur

Hedgefonde er også kendt for deres gebyrstruktur, som ofte omfatter både et fast administrationsgebyr og et præstationsgebyr. Den mest almindelige model er “2 og 20”, hvilket betyder, at forvalteren opkræver 2% af det samlede aktiver under forvaltning (AUM) som administrationsgebyr og 20% af overskuddet som præstationsgebyr.

Kontrovers og Regulering

Hedgefonde har været genstand for meget debat og kontrovers, især i lyset af finanskrisen i 2008. Der har været opfordringer til strengere regulering for at beskytte investorer og sikre finansiel stabilitet. Siden 2010 er nogle af de samme fonde som havde det svært, vokset og udgør nu nogle af verdens største firmaer.

Her er en tabel over nogle af verdens største udbydere af hedgefonde, investeringsforeninger og CFD. Tallene er fra 2022 og for enkelte et skøn for 2022.

UdbyderTypeOmsætning (milliarder USD)LandType af derivater
BlackRockInvesteringsselskab10,01USAAktier, obligationer, råvarer, valutaer, indeksfonde, ETF’er
VanguardInvesteringsselskab8,1USAAktier, obligationer, råvarer, valutaer, indeksfonde, ETF’er
TCI Fund ManagementHedgefond9,5StorbritannienAktier, obligationer, valutaer, optioner, futures
CitadelHedgefond8,2USAAktier, obligationer, råvarer, valutaer, optioner, futures, swaps
D.E. Shaw GroupHedgefond6,4USAAktier, obligationer, råvarer, valutaer, optioner, futures, swaps
IG GroupCFD-udbyder0,9StorbritannienAktier, obligationer, råvarer, valutaer, indeksfonde, ETF’er
Plus500CFD-udbyder0,5IsraelAktier, obligationer, råvarer, valutaer, indeksfonde, ETF’er
eToroCFD-udbyder0.4* (estimeret)FlereAktier, obligationer, råvarer, valutaer, indeksfonde, ETF’er, kryptovalutaer

Siden derivater er finansielle instrumenter, der afleder deres værdi fra et underliggende aktiv eller en variabel, kan der være en stor risiko også. Derivater bruges nemlig til at spekulere i prisbevægelser, afdække risici eller opnå eksponering til forskellige markeder. Nogle af de mest almindelige typer af derivater er optioner, futures, swaps og CFD’er (contracts for difference).

Hedgefonde, investeringsforeninger og CFD-udbydere er nogle af de største aktører på derivatmarkedet. De tilbyder forskellige produkter og tjenester til deres kunder, som kan være institutionelle eller private investorer. Hedgefonde er typisk mere aggressive og fleksible i deres strategier, mens investeringsforeninger er mere regulerede og diversificerede. CFD-udbydere giver mulighed for at handle med høj gearing og lav margin på en række aktiver.

Derivatmarkedet er et globalt og komplekst marked, der har stor indflydelse på økonomien og finanssektoren. Derivater kan skabe muligheder for profit, men også risici for tab. Derfor er det vigtigt at forstå de forskellige typer af derivater, deres funktioner og deres potentielle konsekvenser.

Derivater er ikke dog ikke for begyndere eller erfarne aktieinvestorer, det kræver rådgivning af eksperter. Men i de fleste setups rundt omkring kan man prøve sine evner mod markedet uden at købe noget. Det kaldes en simulering, og disse simuleringstests er de bedste til at lære det.

FORDELENE VED HEDGE FONDE

Om du laver din egen hedgefond eller familie afhænger af dine behov. Samlet set er hedgefonde en unik klasse af investeringsfonde, der søger at maksimere afkast gennem en bred vifte af strategier og instrumenter. De tilbyder potentiale for høje afkast, men kommer også med en højere risikoprofil sammenlignet med mere traditionelle investeringsmuligheder.

For at investere i en hedgefond kræves der ofte en betydelig kapital og en forståelse for de involverede risici. Det er derfor vigtigt for potentielle investorer at foretage en grundig due diligence og eventuelt søge professionel rådgivning før investering.

Hedgefonde kan dog være et dobbeltklinget sværd. De kan give investorerne mulighed for at opnå betydelige gevinster, men de kan også medføre stor risiko og kompleksitet. Det er vigtigt for investorer at veje disse faktorer omhyggeligt, før de træffer beslutninger om at investere i denne type fond.

Kravene til hedgefonde og investeringsforeninger kan variere betydeligt afhængigt af jurisdiktionen, og det er vigtigt at konsultere med juridiske og finansielle rådgivere, når man overvejer at oprette en fond i et bestemt område. Her er en oversigt over nogle af de generelle krav og karakteristika i de nævnte jurisdiktioner:

Storbyerne er vært for de fleste Hedge fondes hovedkvarterer f.eks. New York, Los Angeles, Wilmington, Singapore, Belize, London, Frankfurt, Bahamas, Cayman Islands og mange andre skattely.

Skattefordele og færre reguleringskrav kan gøre offshore-jurisdiktioner som Belize, Bahamas og Cayman Islands attraktive for fondsforvaltere, men med disse fordele kan der komme en række risici, herunder potentielle spørgsmål omkring gennemsigtighed og ansvarlighed. Jurisdiktioner som Delaware og Singapore er ofte anset for mere “mainstream” og kan tilbyde en vis grad af troværdighed og retssikkerhed, men dette kommer ofte med højere omkostninger og strengere reguleringskrav.

Synonymer til Hedgefonde

Mens der ikke er direkte synonymer til “hedgefonde,” da det er en specifik type investeringsfond, findes der relaterede termer som:

 1. Alternativ investeringsfond
 2. Risikokapitalfond
 3. Private Equity-fond
 4. Fondsforvaltning
 5. Absolutte afkastfonde

Det er vigtigt at bemærke, at disse termer ikke er fuldstændige synonymer, men snarere beslægtede investeringsinstrumenter eller -strategier, der kan anvende nogle af de samme taktikker som hedgefonde.

Forskelle mellem CFD, Optioner og Hedgefonde

CFD (Contract for Difference)

 1. Type: Det er et finansielt derivat.
 2. Mekanisme: Investorerne spekulerer i prisændringer på en underliggende aktiv uden faktisk at eje aktivet.
 3. Risiko: Høj risiko og potentiel gearing (leverage).
 4. Regulering: Varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion, men generelt mere begrænset adgang for amerikanske investorer.

Optioner

 1. Type: Det er også et finansielt derivat.
 2. Mekanisme: Giver investoren retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge en aktiv på et fremtidigt tidspunkt til en aftalt pris.
 3. Risiko: Kan være kompleks og risikabel, afhængigt af hvordan de bruges.
 4. Regulering: Oftest handlet på regulerede børser.

Hedgefonde

 1. Type: Investeringsselskab
 2. Mekanisme: Bruger en bred vifte af strategier, herunder muligvis brug af CFD’er, optioner og andre derivater.
 3. Risiko: Risikoniveau varierer baseret på strategi.
 4. Regulering: Mindre reguleret i forhold til traditionelle investeringsfonde; ofte kun tilgængelig for akkrediterede investorer.

Sammenligning

 1. Instrument vs. Fonds: CFD’er og optioner er finansielle instrumenter, mens en hedgefond er et investeringsfond, der kan bruge disse instrumenter som en del af sin strategi.
 2. Risiko: Hedgefonde søger at styre risiko gennem diversifikation og andre teknikker, mens CFD’er og optioner ofte bruges til at tage mere målrettet risiko.
 3. Tilgængelighed: Hedgefonde er typisk kun tilgængelige for akkrediterede eller institutionelle investorer, mens CFD’er og optioner er mere bredt tilgængelige, afhængigt af jurisdiktion.

I min egen mening er det vigtigt for investorer at forstå, at mens alle tre – CFD’er, optioner og hedgefonde – tilbyder måder at opnå eksponering mod finansmarkederne, varierer de betydeligt i kompleksitet, risikoniveau og reguleringskrav. Det er derfor vigtigt at tage højde for disse faktorer, når man beslutter, hvilken type investering der passer bedst til ens finansielle mål og risikotolerance.

Vor anbefaling er, at du ikke kaster dig ud i at etablere eller investere i en FAMILIEFOND ELLER Hedgefond uden at undersøge den sikkerhed der er for din investering. Kontakt derfor din revisor eller advokat der muligvis kan rådgive dig, ellers ring til os og vi anviser nærmeste.

Hvem var Alfred Winslow Jones?

Han var en australsk investor, hedgefondmanager og sociolog. Han regnes for at være ophavsmand til, at danne den første moderne hedgefond og er bredt almindeligt anerkendt som “faderen til hedgefondindustrien.

Warren Buffett og Barton Biggs har bl.a. kopieret hans metode.

Født i Melbourne, Australien, flyttede han i 1900 til USA med sin familie, da han var 4 år gammel. Han blev uddannet fra Harvard University i 1923 og arbejdede som purser på et trampskib, der sejlede rundt om i verden. Han blev vicekonsul på den amerikanske ambassade i Berlin under Hitlers magtovertagelse og rejste gennem Spanien under den spanske borgerkrig som journalist. Han fik en doktorgrad i sociologi ved Columbia University i 1941 og arbejdede for Fortune magazine i 1940’erne.

I 1949 grundlagde han den første “hedged fund”, som var en investeringsstrategi, der kombinerede lange og korte positioner i aktier for at reducere markedsrisikoen og fokusere på aktieudvælgelse. Han udviklede også en præstationsbaseret gebyrstruktur, der belønnede ham for at slå markedet. Han ansatte senere flere porteføljeforvaltere, der brugte hans investeringsfilosofi, og skabte en af de tidligste multimanager fonde i 1984. Hans fond opnåede imponerende afkast i flere årtier, indtil han trak sig tilbage i 1984 indtil han døde i 1988. Kilde: Wikipedia.

Se mere:

Kilde: Advokat og Revisor Samvirket
Fotokredit: Adobe.com

Scroll to Top